Výuka

Předměty navázány na Experimentální mikropivovar

Chemie piva (ACH/PIVO)

Cílem předmětu je seznámit studenta s postupy výroby piva se zaměřením na chemické změny v jednotlivých fázích procesu. V rámci předmětu jsou také diskutovány vady piva způsobené kontaminací či nevhodným postupem výroby. V rámci senzorické analýzy si studenti procvičí jak tyto vady odhalit.

Cvičení z chemie piva (ACH/VAR)

Před samotným vařením piva (dle konkrétního stylu uvedeného v BJCP) je nutné provést sérii matematických výpočtů (efektivita varny, extrakt původní mladiny, obsah iontů, obsah alkoholu, IBU). Následně může proběhnout příprava surovin pro vaření piva, rmutování, scezování, chmelovar, kvašení, stáčení a lahvování. Toto jsou jednotlivé fáze procesu vaření piva, se kterými se student seznámí v rámci tohoto předmětu.

Fermentované potraviny ve východní Asii (DAS/KVAS)

Tento kurz si klade za cíl seznámit posluchače s historií a současností nejrozšířenějších praktik v uchovávání potravy a nápojů v oblasti kultur východní Asie. Posluchači si osvojí teoretické znalosti historického vývoje společností spjatého s významem fermentování potravin a jejich podobu v současnosti a zároveň budou mít možnost osvojit si praktické znalosti při realizaci experimentů inspirovaných studiem starých fermentačních procesů při výrobě trvanlivých potravin typických pro areál východní Asie. Tento multidisciplinární kurz kombinuje přístupy z kulturní antropologie, lingvistiky, historie a chemie.

Kvasná chemie (ACH/KVAS)

Cílem předmětu je seznámit studenta s fermentačními procesy z různých oblastí potravinářství, farmacie, archeologie a jakým způsobem je možné tyto procesy hlídat pomocí moderních analytických metod. Okruhy jednotlivých přednášek budou například – destiláty, víno, pivo, mléčné kvašení, fermentace v procesu barvířství apod.

Cvičení z kvasné chemie (ACH/FERM)

Cílem předmětu je seznámit studenta s fermentačními procesy v rámci praktických cvičení jako je výroba piva dle zjednodušených pravěkých/starověkých postupů, výroba čínského vína apod.

Biotechnologie (KBC/BTC)

Cílem předmětu je předat základní přehled principů a použití klasických a moderních biotechnologií v 21.století. Studenti tak získají například informace o bioreaktorech, kultivačních médiích, výměně genetického materiálu u bakterií, kvasinek a plísní, trendech v biotechnologiích. Jedna z přednášek je cíleně zaměřena na fermentační biotechnologie – etanolové kvašení, výroba sladu a piva.


Poznámka pro vyučující:

Pokud byste rádi svůj předmět provázali s experimentálním pivovarem, napište prosím na lukas.kucera@upol.cz.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)