Normy a vnitřní předpisy

Vnitřní normy

Číslo normyNázevÚčinnost od
R-B-18/12 Ochrana osobních údajů na UP 1. 6. 2018
B1-17/4-HN-N01 Novela č. 1 - Řád rigorózního řízení 10. 4. 2018
B1-17/4-HN-ÚZ01 Řád rigorózního řízení UP (úplné znění č.01) 10. 4. 2018
R-B-18/07 Řád vysokoškolské koleje UP 6. 3. 2018
B1-17/2-HN Řád přijímacího řízení UP 1. 9. 2017
A-9/2017 Statut Správní rady Univerzity Palackého v Olomouci 18. 8. 2017
B1-17/1-HN Nostrifikacni rad Univerzity Palackého v Olomouci 30. 3. 2017
B1-15/1-HN Organizační řád UP 3. 4. 2015
B3-13/2-SR Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informac í podle zákona č. 106/1999 Sb. - Novela č. 1 1. 5. 2013
B3-12/6-SR Vyřizování stížností a petic na UP - Novela č. 1 12. 12. 2012
B3-08/2-SR Vyřizování stížností a petic na UP 8. 7. 2008
B1-05/5-HN Řád menzy Univerzity Palackého v Olomouci 7. 11. 2005

Vnitřní předpisy

Číslo normyNázevÚčinnost od
R-A-18/02 Vnitřní mzdový předpis UP 18. 11. 2018
A-5/2017-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu UP (I. úplné znění ze dne 7.8.2018) 7. 8. 2018
R-A-18/01 Stipendijní řád UP 25. 6. 2018
A-1/2017-ÚZ01 Statut Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění ze dne 27.3.2018) 3. 4. 2018
A-10/2011-ÚZ03 Studijní a zkušební řád UP (III. úplné znění ze dne 21.11.2017) 28. 11. 2017
A-10/2011-II. změny Studijní a zkušební řád UP-III. změny 28. 11. 2017
R-A-17/03 Řád přezkumné komise UP 9. 11. 2017
R-A-17/01 Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP 19. 10. 2017
A-12/2012 Disciplinární řád pro studenty UP (I. úplné znění ze dne 16.05.2017) 1. 9. 2017
R-A-17/6 Řád normotvorby na Univerzitě Palackého v Olomouci 17. 8. 2017
A-4/2017 Volební řád Akademického senátu UP 28. 5. 2017
A-15/2013-I.Z Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění ze dne 11.4.2017) 11. 4. 2017
A-3/2017 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UP 16. 3. 2017
A-2/2017 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP 8. 3. 2017
A-14/2013 Jednací řád vědecké rady UP (I. úplné znění ze dne 20.12.2016) 21. 12. 2016
A-1/2015 Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP 27. 11. 2015
A-11/2011 Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů UP do právnických osob 3. 8. 2011

Další normy

Metodické pokyny, příkazy, směrnice a rozhodnutí rektora, kvestora a děkanů najdete po přihlášení na

http://files.upol.cz

Seznam vnitřních předpisů najdete také na starých webových stránkách UP.