Volby do akademického senátu UP 2023

V květnu 2023 proběhly na Univerzitě Palackého v Olomouci volby do Akademického senátu UP. Elektronické volby probíhaly od 3. do 11. května 2023. Na cyrilometodějské teologické fakultě musely být volby kvůli technické chybě zopakovány v termínu od 22. do 30. května 2023.

Výsledky voleb do Akademického senátu UP po opakovaných volbách.

Funkční období nového Akademického senátu UP začne 15. září 2023 a potrvá do 15. 5. 2026.

Vyhlášení voleb

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje v souladu s čl. 2 Volebního řádu Akademického senátu UP volby do Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci na funkční období od 15. 9. 2023 do 15. 5. 2026 včetně harmonogramu jednotlivých úkonů vztahujících se k volbám.

Harmonogram voleb

1. Zvolení členů dílčích volebních komisí, jejich předsedů a místopředsedů do 30. 3. 2023
2. Návrhy kandidátů do AS UP 3.19. 4. 2023
3. Zveřejnění kandidátních listin; sestavení seznamů voličů do 25. 4. 2023
4. Zahájení elektronického hlasování 3. 5. 2023, 12:00
5. Ukončení elektronického hlasování 11. 5. 2023, 12:00
6. Vyhlášení výsledků voleb do 15. 5. 2023
7. Lhůta pro podávání stížností na průběh voleb do 16. 5. 2023, 24:00
8. Termín pro případné opakování voleb do 16. 6. 2023

Hlavní volební komise

doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, PhD. (FTK UP) – předseda HVK

Bc. Tereza Marková (FZV UP) – místopředsedkyně HVK

Mgr. Veronika Müllerová (CMTF UP)

MUDr. Marek Szkorupa, Ph.D. (LF UP)

Mgr. Jakub Janega (FF UP)

Mgr. Jiří Kvita, Ph.D. (PřF UP)

Mgr. et Mgr. Jan Chrastina, Ph.D., LL.M., MBA (PdF UP)

JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D. (PF UP)

 

Dílčí volební komise

Cyrilometodějská teologická fakulta
Mgr. Veronika Müllerová (předsedkyně), veronika.mullerova@upol.cz
Barbora Hájková (místopředsedkyně)
Anežka Čevelíková

Lékařská fakulta
MUDr. Marek Szkorupa, Ph.D. (předseda), marek.szkorupa@upol.cz
MUDr. Lenka Doubravská, Ph.D.
David Seidler

Filozofická fakulta
Mgr. Jakub Janega (předseda), jakub.janega01@upol.cz
Bc. Kristýna Zástavová (místopředsedkyně)
Mgr. Martin Lavička, Ph.D.
Mgr. Yuliia Mostova
Mgr. Daniela Ostrá, Ph.D.
Anežka Staňková

Přírodovědecká fakulta
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D. (předseda), jiri.kvita@upol.cz
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D. (místopředsedkyně)
RNDr. Marie Chodorová, Ph.D.
Mgr. Jana Oklešťková, Ph.D.
Mgr. Jan Roik 

Pedagogická fakulta
Mgr. et Mgr. Jan Chrastina, Ph.D., LL.M., MBA (předseda), jan.chrastina@upol.cz
Mgr. Martina Tumová (místopředsedkyně)
Mgr. Barbora Kvapilová 

Fakulta tělesné kultury
doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, PhD. (předseda), zdenek.svoboda@upol.cz 
Mgr. Jiří Buben, PhD. (místopředseda)
Mgr. Jan Vindiš
PhDr. David Smékal, PhD. 

Právnická fakulta
JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D. (předseda), zdenek.cervinek@upol.cz
Mgr. Debora Chlebková (místopředsedkyně)
Michal Bedlovič 

Fakulta zdravotnických věd
Bc. Tereza Marková (předsedkyně), tereza.markova01@upol.cz
Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D. (místopředsedkyně)
Mgr. Kateřina Janoušková

Lékařská fakulta

Pořadí kandidátů z řad akademických pracovníků (počet hlasů)

 1. Procházka, Vít, Prof. MUDr. Ph.D. (439)
 2. Raclavský, Vladislav, Doc. MUDr. Ph.D. (359)
 3. Modrianský, Martin, Prof. Mgr. Ph.D. (290)
 4. Džubák, Petr, MUDr. Ph.D. (146)
 5. Srovnal, Josef, MUDr. Ph.D. (96)

Pořadí kandidátů z řad studentů

 1. Sarvašová, Katarína (291)
 2. Holečková, Anna (242)
 3. Jedinák, Matúš Maximilián (218)

Filozofická fakulta

Pořadí kandidátů z řad akademických pracovníků

 1. Molnár, Ondřej, Mgr., Ph.D. (586)
 2. Kratochvíl, František, M.A., Ph.D. (364)
 3. Šaradín, Pavel, doc. Mgr., Ph.D. (362)

Pořadí kandidátů z řad studentů

 1. Nguyen, Michal, Mgr. (441)
 2. Václavková, Kristýna (196)
 3. Broul, David, Mgr. (192)

Přírodovědecká fakulta

Pořadí kandidátů z řad akademických pracovníků

 1. Smolová, Irena, doc. RNDr. Ph.D. (336)
 2. Botur, Michal, doc. Mgr. Ph.D. (311)
 3. Opatrný, Tomáš, prof. RNDr. Dr. (307)
 4. Jukl, Marek, doc. RNDr. Ph.D. (145)

Pořadí kandidátů z řad studentů

 1. Stehlík, Jan, Bc. (552)

Pedagogická fakulta

Pořadí kandidátů z řad akademických pracovníků

 1. Langer Jiří, doc. Mgr., Ph.D. (426)
 2. Vitásková Kateřina, prof. Mgr., Ph.D. (401)
 3. Rechtik Zdeněk, Mgr., Ph.D. (218)
 4. Balaban, Vlado, Mgr., Ph.D. (178)

Pořadí kandidátů z řad studentů

 1. Voráč Dominik, Mgr. (703)

Fakulta tělesné kultury

Pořadí kandidátů z řad akademických pracovníků

 1. Bělka, Jan, Mgr. Ph.D. (245)
 2. Horák, Svatopluk, RNDr. (154)
 3. Mališ, Jiří, Mgr. (145)
 4. Otřísal, Pavel, prof. Ing. Ph.D. MBA (103)

Pořadí kandidátů z řad studentů

 1. Křižanová, Jana (219)
 2. Bartošová, Vendula (141)

Právnická fakulta

Pořadí kandidátů z řad akademických pracovníků

 1. Tomoszková, Veronika, JUDr., Ph.D. (366)
 2. Hamuľáková, Klára, JUDr. Ph.D. (359)
 3. Tungul, Lucie, Mgr., Ph.D., MA (232)

Pořadí kandidátů z řad studentů

 1. Kaprálová, Kateřina, Bc. (139)
 2. Čerevko, Lukáš (111)
 3. Marhold, David, Mgr. (100)
 4. Bělohlávek, Matouš (95)
 5. Hepová, Adéla, Mgr. (63)
 6. Špringer, Michal (38)
 7. Lengyel, Ondřej (14)
 8. Franěk, Vojtěch (4)

Fakulta zdravotnických věd

Pořadí kandidátů z řad akademických pracovníků

 1. Aláčová Gaul Petra, Mgr. Ph.D. (179)
 2. Šaňáková Šárka, Mgr. Ph.D. (142)
 3. Danosová Marinella, Mgr. DiS. (113)
 4. Merz Lukáš, Mgr. Ph.D. (80)
 5. Navrátilová Daniela, Mgr. Ph.D. (29)
 6. Jedličková Irena, Ing. (28)

Pořadí kandidátů z řad studentů

 1. Uhmanová Barbora (175)
 2. Mrnuštíková Hana (133)
 3. Brož Jindřich (39)

Cyrilometodějská teologická fakulta

Pořadí kandidátů z řad akademických pracovníků

 1. Franc Jaroslav (145)
 2. Jonová Jitka (104)
 3. Hlinka Vít (101)
 4. Fiedler Eduard (88)
 5. Menke Monika (77)
 6. Matulayová Tatiana (65)

Pořadí kandidátů z řad studentů

 1. Mocek Petr (191)
 2. Zobal Tomáš (112)

Další informace AS UP

Informace Akademického senátu UP (personální složení, zápisy ze zasedání a další)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)