E-mail

Webové rozhraní umožňuje studentům UP přístup k univerzitnímu e-mailu z internetu, a to z jakéhokoliv počítače s nainstalovaným prohlížečem webových stránek. K dispozici je na níže uvedených odkazech.

https://outlook.com/upol.cz

  • Jméno uživatele (login): Portal ID@upol.cz
  • Heslo: Vaše portálové heslo nebo rodné číslo bez lomítka (občané ČR - 10 číslic; zahraniční studenti - přidělené rodné číslo)

Návod pro použití emailu Office365 (PDF)

Nápověda pro práci společně s přehledem funkcí je integrována přímo  do tohoto rozhraní a je k dispozici po přihlášení.

V případě problémů kontaktujte svého správce počítačové sítě.