Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení ze dne 27.5.2020 o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení KUZNETSOVA ANASTASIIA, osobní číslo R15439, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. R15439-II/31-12-2019-R/DEO uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 27.5.2020, oznámení bude sňato dne 11.6.2020