Žebříčky udržitelnosti

Times Higher Education Impact Rankings

Žebříček Times Higher Education Impact Rankings se zaměřuje na cíle udržitelného rozvoje (SDGs) Organizace spojených národů a poprvé byl publikován v roce 2019.

Olomoucká univerzita se do tohoto hodnocení zapojuje od samotného počátku, kdy obsadila 101.–200. pozici ze 467 hodnocených institucí. V nejaktuálnějším vydání pro rok 2024 je v žebříčku zahrnuto již téměř 2 000 univerzit, mezi kterými se Univerzita Palackého umístila na 401.–600. pozici. Toto umístění zároveň znamená dělenou druhou příčku společně s Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Masarykovou univerzitou v Brně. Absolutní českou jedničkou je Univerzita Karlova.

Times Higher Education Impact Ranking 2024

Overall Rank

Univerzita

Nejlépe hodnocené SDGs

201.-300.

Univerzita Karlova v Praze

3

8

16

17

401.-600.

Univerzita Palackého v Olomouci

3

4

5

17

401.-600.

Česká zemědělská univerzita v Praze

6

8

13

17

401.-600.

Masarykova univerzita v Brně

11

12

16

17

601.-800.

VŠB - Technická univerzita Ostrava

7

8

11

17

1001.-1500.

Mendelova univerzita v Brně

2

5

6

17

1001.-1500.

Ostravská univerzita

3

8

16

17

1001.-1500.

Západočeská univerzita v Plzni

9

10

16

17

1501.+

Anglo-americká vysoká škola

5

9

16

17

1501.+

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

5

9

13

17

Pro umístění v celkovém žebříčku je zapotřebí vyplnit povinný SDG 17 a k tomu jakékoli další tři cíle. Pokud univerzita poskytne údaje pro více SDGs, výsledné umístění se vypočítá ze tří nejsilnějších + povinného SDG 17. Podrobná metodika je k dispozici zde.

V Times Higher Education Impact Rankings 2024 si UP vedla nejlépe v SDG 3 (zdraví a kvalitní život), SDG 4 (kvalitní vzdělání), SDG 5 (rovnost mužů a žen) a také v povinném cíli 17 (partnerství ke splnění cílů). V posledním zmíněném dosáhla v jednom z indikátorů (Relationships to support the goals) dokonce nejvyšší možné skóre.

Univerzita Palackého v Olomouci – Times Higher Education Impact Ranking 2024

SDG

 

Score

Rank (World)

Rank (CZE)

3

Zdraví a kvalitní život

78,2

101.-200.

2

4

Kvalitní vzdělání

75,0

95.

1

5

Rovnost mužů a žen

64,2

101.-200.

1

8

Důstojná práce a ekonomický růst

70,2

101.-200.

1-3

9

Průmysl, inovace a infrastruktura

52,4

401.-600.

3-5

11

Udržitelná města a obce

74,9

101.-200.

1-2

16

Mír, spravedlnost a silné instituce

61,9

301.-400.

3

17

Partnerství ke splnění cílů

84,4

101.-200.

1

 

Z celkových 8 vyplňovaných SDG je UP 1x v TOP 100, kde obsadila 95. příčku v oblasti kvalitního vzdělávání. Pětkrát je v TOP 200, 1x TOP 400 a 1x TOP 600.  Dohromady si tak olomoucká univerzita oproti loňsku 6x vylepšila umístění a 2x zůstala na stejných pozicích. V některých oblastech je UP v rámci České republiky dle výšeuvedeného přehledu na špici. Hned třikrát se umístila na pozici jedničky také v alianci AURORA.

QS Sustainability Rankings

QS World University Rankings: Sustainability je žebříčkem zaměřeným na srovnání univerzit v rámci udržitelnosti svého fungování a je společností Quacquarelli Symonds, vydáván od roku 2022. Ve druhém vydání, nazvaném QS World University Rankings: Sustainability 2024 došlo k úpravě metodiky, jejíž součástí je mimo jiné rozdělení hodnocení do třech základních kategorií, oproti původním dvěma.  Jednotlivé kategorie a jejich váha na výsledné hodnocení jsou uvedeny v tabulce níže:

Category

Overall Weight

Social Impact

45 %

Environmental Impact 

45 %

Good Governance 

10 %

Hodnocení QS Sustainability Rankings je kombinací vstupních dat od zapojených univerzit, společně s daty společnosti Elsevier, veřejně dostupnými národními statistikami či například hodnocením třetích stran.

I přes dvojnásobný nárůst počtu hodnocených univerzit si Univerzita Palackého v Olomouci dokázala vylepšit svou pozici na celkovou 422. příčku, která je tvořena jako výsledné hodnocení výše uvedených tří kategorií. Vůbec nejlépe si Univerzita Palackého vedla v oblasti Good Governance (187. pozici), která se na základě deseti konkrétních ukazatelů zaměřuje na řízení a správu univerzity.  Mezi českými univerzitami drží v této oblasti třetí místo, mezi partnery z aliance AURORA dokonce místo 2.

V rámci hodnocení Social Impact je univerzita hodnocena na základě 5 indikátorů zaměřujících se na rovnoprávnost, transfer znalostí, vzdělávání, zaměstnanost či wellbeing. V sekci Social Impact patří UP 488. příčka, přičemž jejími nejlépe hodnocenými indikátory v oblasti sociálního vlivu jsou Health & Wellbeing (221. místo) hodnotící závazek instituce zlepšovat zdraví a pohodu lidstva jako takového (prostřednictvím výzkumu) a vlastních zaměstnanců a studentů a Knowledge Exchange (333. místo) vypovídající o tom, jak instituce spolupracují ve výzkumu, sdílejí znalosti a podněcují růst vzdělávání. Indikátor Health & Wellbeing má Univerzita Palackého zároveň nejlepší v celé ČR.

Poslední hodnocenou kategorií je Environmental Impact, ve kterém patří olomoucké univerzitě 539. pozice. Tato environmentálně zaměřená oblast je postavena na třech indikátorech hodnotících udržitelnost, výuku a výzkum. Zde si UP nejlépe vedla v Environmental Sustainability (409. místo). Největší slabinou je naopak indikátor zaměřující se na Environmental Education, který hodnotí, zda absolventi a odborné práce v oborech věd o Zemi, mořích a environmentálních věd mají v komunitě dobrou reputaci a zda jsou součástí kurikula témata udržitelnosti.

Zatímco v loňském vydání žebříčku Sustainability Rankings 2023 byly hodnoceny pouze 4 české univerzity, do hodnocení pro rok 2024 je zahrnuto hned 10 českých univerzit.

QS Sustainability Ranking 2024

Overall rank

Environmental Impact Rank

Social Impact

Good Governance Rank

Masarykova Univerzita v Brně

161.

215.

186.

117.

Univerzita Karlova v Praze

172.

245.

180.

76.

Česká zemědělská univerzita v Praze 

323.

183.

610.

418.

Univerzita Palackého v Olomouci

422.

539.

488.

187.

České vysoké učení technické v Praze

801.-820.

954.

836.

606.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

801.-820.

832.

1001.+

267.

VŠB – Technická univerzita Ostrava

841.-860.

761.

1001.+

603.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

901.-920.

832.

1001+

599.

Vysoké učení technické v Brně

921.-940.

839.

955.

1001.+

Mendelova univerzita v Brně

1201.+

1001.+

1001.+

1001.+

UI GreenMetric

UI GreenMetric World University Rankings byl první mezinárodní žebříček, který od roku 2010 hodnotí, nakolik univerzity rozvíjejí svou infrastrukturu i vzdělávání s ohledem na životní prostředí a principy udržitelnosti.

Univerzita Palackého se do tohoto žebříčku poprvé zapojila v roce 2021, kdy skončila na 642. místě z 956 univerzit z 80 zemí světa. V roce 2022 se UP posunula o 100 příček nahoru a skončila na 546. místě z 1050 univerzit z celého světa.  V roce 2023 si Univerzita Palackého opět polepšila a z téměř 1200 univerzit z celého světa se umístila na 427. příčce. Stejně jako minulý rok z českých šesti hodnocených univerzit obhájila čtvrté místo:

UI Green Metric 2023

Rank

Univerzita

Celkový počet bodů (2022)

Celkový počet bodů (2023)

36.

Česká zemědělská univerzita v Praze

8600

8800

119.

Masarykova Univerzita v Brně

8100

8235

361.

Mendelova Univerzita v Brně

6360

7010

427.

Univerzita Palackého v Olomouci

5735

6695

486.

Univerzita Hradec Králové

5510

6430

845.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

4620

4700

 

Porovnání se zaměřuje na šest hlavních oblastí: infrastruktura, energie a změna klimatu, odpad, voda, transport a vzdělávání a výzkum. V každé z nich se vyplňuje 5 až 20 indikátorů, ke kterým je zároveň potřeba připojit důkaz například v podobě fotografie, odkazu na web nebo slovního popisu. Kompletní metodika je dostupná zde.

V žebříčcích byly nově zařazeny otázky týkající se nakládání s organickým a elektro odpadem.  I díky tomu obdržela univerzita opětovně nejlepší hodnocení v oblasti odpadů, a to především kvůli dobře vyřešenému nakládání s organickým a toxickým odpadem – v pěti otázkách z šesti získala UP v této oblasti maximální počet bodů. Kladné body přineslo také množství zelených ploch v kampusech, jako je park u budovy přírodovědecké fakulty na Envelopě nebo Park Centra vzdělání a vědy UP v areálu Šlechtitelů a také pěší cesty jimiž parky a areál UP disponuje. Překvapivě byla také pozitivně hodnocena spotřeba elektrické energie na počet osob na univerzitě. Nově byly zařazeny také otázky týkající se strategie a reportu udržitelného rozvoje, čímž si UP v rámci oblasti vzdělávání a výzkumu polepšila, a získala další plusové body, a to i za obory, jejichž výuka zahrnuje problematiku udržitelnosti a klimatické změny. Konkrétní bodové ohodnocení je uvedeno níže v tabulce.

Univerzita

Infrastruktura

Energie a změna klimatu

Odpady

Voda

Doprava

Vzdělávání a výzkum

Česká zemědělská univerzita v Praze

1150

1650

1725

1000

1500

1775

Masarykova Univerzita v Brně

1010

1550

1575

850

1600

1650

Mendelova Univerzita v Brně

1140

885

1425

650

1360

1550

Univerzita Palackého v Olomouci

720

1075

1650

800

1150

1300

Univerzita Hradec Králové

60

1285

1575

460

1275

975

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

590

585

1200

550

700

1075

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)