Žebříčky udržitelnosti

Times Higher Education Impact Ranking

Žebříček Times Higher Education Impact Ranking se zaměřuje na cíle udržitelného rozvoje (SDGs) Organizace spojených národů a poprvé byl publikován v roce 2019.

Olomoucká univerzita se do tohoto hodnocení zapojuje od samotného počátku, kdy obsadila 101.–200. pozici ze 467 hodnocených institucí. V nejaktuálnějším vydání pro rok 2023 je v žebříčku zahrnuto již 1 591 univerzit, mezi kterými se Univerzita Palackého umístila na 301.–400. pozici. Toto umístění zároveň znamená třetí místo v rámci ČR, hned za Univerzitou Karlovou a Českou zemědělskou univerzitou v Praze, které společně drží sdílenou pozici české jedničky.

Univerzita Palackého v Olomouci – Times Higher Education Impact Ranking 2022

Rank

Univerzita

SDG

201–300

Univerzita Karlova

3

8

16

17

201–300 Česká zemědělská univerzita v Praze 2 8 12 17
301–400 Univerzita Palackého v Olomouci 3 4 16 17
401–600 Masarykova Univerzita 3 4 16 17
401–600 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 7 8 16 17
1001+ Anglo-americká vysoká škola 5 8 16 17
1001+ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 5 13 14 17
1001+ Západočeská univerzita v Plzni 3 8 9 17

Pro umístění v celkovém žebříčku je zapotřebí vyplnit povinný SDG 17 a k tomu jakékoli další tři cíle. Pokud univerzita poskytne údaje pro více SDGs, výsledné umístění se vypočítá z těch tří, ve kterých dosáhla nejlepšího skóre. V Times Higher Education Impact Ranking 2023 si UP vedla nejlépe v SDG 3 (zdraví a kvalitní život), SDG 4 (kvalitní vzdělání), SDG 16 (mír, spravedlnost a silné instituce) a také v povinném cíli 17 (partnerství ke splnění cílů).

Univerzita Palackého v Olomouci – Times Higher Education Impact Ranking 2023

SDG

 

Score

Rank (World)

Rank
(Czech Republic)

3

Zdraví a kvalitní život

67,4

301-400

2-3

4

Kvalitní vzdělání

65,8

201-300

2

5

Rovnost mužů a žen

49,6

401-600

1-2

8

Důstojná práce a ekonomický růst

51,5

401-600

4

9

Průmysl, inovace a infrastruktura

48,1

400-600

3

11

Udržitelná města a obce

56,6

301-400

2-3

16

Mír, spravedlnost a silné instituce

62,7

301-400

3

17

Partnerství ke splnění cílů

68,4

401-600

3-4

Světovou špičkou v oblasti naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN byla pro rok 2023 vyhodnocena australská Western Sydney University. Kompletní umístění je k dispozici zde.

QS World University Rankings: Sustainability

QS World University Rankings: Sustainability je žebříčkem zaměřeným na výsledky vysokoškolských institucí v oblasti sociální a environmentální udržitelnosti, společností Quacquarelli Symonds je vydáván od roku 2022.

Právě v prvním vydaní, nazvaném QS World University Rankings: Sustainability 2023, se umístilo celkově 700 univerzit, z čehož čtyři z nich byly z České republiky. Univerzita Palackého v tomto hodnocení obsadila 451.–500. příčku.

České univerzity Celkové pořadí
Karlova univerzita 161.–170.
Masarykova univerzita 281.–300.
Česká zemědělská univerzita 321.–340.
Univerzita Palackého 451.–500.

Oblast environmentálního dopadu je dělena na tři podoblasti, přičemž sociální dopad je rozebrán ještě podrobněji (5 podoblastí). V environmentální sféře jsou hodnoceny parametry udržitelné instituce, udržitelného vzdělání a udržitelného výzkumu, přičemž Univerzita Palackého si nejlépe vede v udržitelném vzdělávání, kde obsadila 217. příčku. Sociální oblast se pak zabývá otázkami rovnosti, výměny znalostí, dopadu vzdělávání, zaměstnatelností a příležitostmi a kvalitou života. Mezi těmito ukazateli získala olomoucká univerzita nejlepší umístění ve výměně znalostí (247. příčka).

Nejlépe hodnocenou univerzitou v QS World University Rankings: Sustainability 2023 se stala University of California, Berkeley ze Spojených států. Druhé a třetí místo obsadila Kanada, konkrétně  University of Toronto a University of British Columbia.

Zdroj: QS World University Rankings: Sustainability

UI GreenMetric World University Rankings

UI GreenMetric World University Rankings je první mezinárodní žebříček, který od roku 2010 hodnotí, nakolik univerzity rozvíjejí svou infrastrukturu i vzdělávání s ohledem na životní prostředí a principy udržitelnosti.

Univerzita Palackého se do tohoto žebříčku poprvé zapojila v roce 2021, kdy skončila na 642. místě z 956 univerzit z 80 zemí světa. V roce 2022 se UP posunula o 100 příček nahoru a skončila na 546. místě z 1050 univerzit z celého světa. Z českých šesti hodnocených univerzit se posunula o jednu příčku nahoru a umístila se tak na místě čtvrtém:

Ranking (2022)

Univerzita

Celkový počet bodů (2021)

Celkový počet bodů (2022)

45.

Česká zemědělská univerzita v Praze

8075

8600

115.

Masarykova Univerzita

7625

8100

435.

Mendelova Univerzita

5225

6360

546.

Univerzita Palackého v Olomouci

4925

5735

582.

Univerzita Hradec Králové

4725

5510

748.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

3200

4620

Porovnání se zaměřuje na šest hlavních oblastí: infrastruktura, energie a změna klimatu, odpad, voda, transport a vzdělávání a výzkum. V každé z nich se vyplňuje 5 až 20 indikátorů, ke kterým je zároveň potřeba připojit důkaz například v podobě fotografie, odkazu na web nebo slovního popisu. Nejlepší hodnocení obdržela univerzita v oblasti odpadů, a to především kvůli dobře vyřešenému nakládání s toxickým odpadem nebo díky opatřením, jejichž cílem je snížit množství použitého papíru a plastu. Kladné body přineslo také množství zelených ploch v kampusech, jako je park u budovy přírodovědecké fakulty na Envelopě nebo Park Centra vzdělání a vědy UP v areálu Šlechtitelů. UP si také v rámci udržitelnosti velice dobře vede v oblasti vzdělávání a výzkumu, a to zejména díky oborům, jejichž výuka zahrnuje problematiku udržitelnosti a klimatické změny.

Univerzita

Infrastruktura

Energie
a změna klimatu

Odpady

Voda

Doprava

Vzdělávání
a výzkum

ČZU

1100

1600

1725

950

1450

1775

MU

1000

1500

1500

800

1650

1650

MENDELU

1065

885

1050

600

1360

1400

UP

690

1060

1125

600

1150

1110

UHK

815

1210

1275

410

950

850

UTB

700

1200

1200

350

710

950

Celkově si nejlépe vedou vysoké školy v Nizozemsku, Velké Británii a USA. První místo obsadila již tradičně nizozemská Wageningen University & Research, za ní skončila skončila britská univerzita v Nottingham Trent University a trojici nejekologičtějších škol uzavřela University of Nottingham. Více informací najdete zde.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)