Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce se věnuje oblasti dalšího vzdělávání, mezinárodně uznávaným kurzům a celoživotnímu vzdělávání, dále také podpoře strategie vzdělávací kvality na UP, distančnímu vzdělávání, schvalování studijních programů, jejich administraci a inovacím ve vzdělávání.

Oddělení se člení na tři referáty, mezi něž patří Celoživotní vzdělávání, Centrum excelence ve vzdělávání a Univerzita třetího věku.