Záměna fotografie poškodila akademika UP

pondělí 22. leden 2018, 12:46 – Text: OK

Profesor Univerzity Palackého v Olomouci Bořivoj Šarapatka se distancuje od spojení svého jména a fotografie s textem na portálu Parlamentní listy. Vedení univerzity považuje spojení textu se zaměněnou fotografií autora za poškození dobrého jména uznávaného akademika i celé univerzity.

Stanovisko prof. Bořivoje Šarapatky a vedení Univerzity Palackého v Olomouci:

„V Parlamentních listech byl dne 17. 1. 2018 uveřejněn článek ‚Šarapatka: Jiří Drahoš ležící, spící?‘, v němž je pod úvodníkem zveřejněna má fotografie. Jak nadpisem, tak fotografií je se mnou spojováno autorství tohoto článku, se kterým jako s celkem ani s žádnou jeho částí nemám nic společného a distancuji se od něj. Článek nevyjadřuje ani moje názory, ani postoje Univerzity Palackého v Olomouci, jejíž jsem profesorem. Moje podobizna vyjádřená výše uvedenou fotografií byla navíc provozovatelem serveru Parlamentní listy ve výše uvedeném článku uveřejněna v rozporu s právem na ochranu osobnosti poskytovanou občanským zákoníkem bez mého souhlasu. Tímto došlo k poškození dobrého jména mé osoby i Univerzity Palackého v Olomouci.

Proto já osobně i Univerzita Palackého v Olomouci požadujeme, aby bylo provozovatelem serveru Parlamentní listy bezodkladně uveřejněno výše uvedené dementi (výše uvedená odpověď na výše uvedený elektronický článek), a to zvýrazněně u článku tak, aby nemohl být jakkoli spojován s mým jménem a mou osobou. Uveřejnění předmětného článku považujeme za velice závažné, zejména s ohledem na skutečnost, že byla veřejnost po dlouhou dobu, tj. od 17. 1. 2018, uváděna v omyl ve výše uvedeném smyslu.“