Zajímáte se o Service Learning? Přijďte na besedu u kulatého stolu!

Ilustrační foto: Archiv Žurnálu UP
pondělí 5. únor 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Možnosti spolupráce a aktuálního uplatnění vyučovací strategie Service Learning neboli „učení se prostřednictvím služby“ na Univerzitě Palackého jsou tématem připravované besedy, kterou připravila katedra křesťanské sociální práce cyrilometodějské teologické fakulty. Zájemce z řad vysokoškolských učitelů o propojení teoretické, projektové a praktické výuky zve na 7. února do rotundy hlavní budovy v Univerzitní ulici. 

Vyučovací strategie Service Learning umožňuje studentům učit se plánovat a realizovat konkrétní projekty zaměřené na potřeby dané komunity či místa. „Tím, že mají možnost identifikovat potřeby komunity a reagovat konkrétní aktivitou, dochází k prohloubení partnerství mezi univerzitou a komunitou prostřednictvím rozvoje občanské angažovanosti studentů,“ uvedla vedoucí pořádající katedry Tatiana Matulayová. Základem je přitom propojení vzdělávacích cílů studijního předmětu s osobními učebními cíli studentů. „Zkušenosti z jiných zemí ukazují, že studenti oceňují možnost spolupodílet se na vzdělávání, učit se realizací konkrétní aktivity nebo projektu. Je důležité i posílení jejich kompetencí a občanské participace,“ vysvětlila Tatiana Matulayová. 

K tématům besedy budou patřit koncept společensky odpovědné univerzity v rámci její „třetí role“, nabídka kurzů s prvky Service Learning ve studijních plánech Univerzity Palackého nebo identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů. Připravena bude také prezentace projektu Erasmus+ SLIHE (Service learning in higher education: fostering the third mission of universities and civic engagement of students), který se zaměřuje na podporu zavádění této vyučovací strategie ve vysokoškolském vzdělávání v zemích střední a východní Evropy. 

„Víme, že na několika fakultách a katedrách univerzity se vzdělávání s prvky strategie Service Learning realizuje. Cílem akce je zjistit možnosti spolupráce na Univerzitě Palackého a popsat vzdělávací potřeby pedagogů ve vztahu k jejímu zavádění,“ doplnila Tatiana Matulayová.

Kulatý stůl se uskuteční ve středu 7. února v rotundě hlavní budovy teologické fakulty v Univerzitní ulici od 10 do 12 hodin. Zájemci o účast se mohou přihlásit ZDE.