Výběrové řízení na obsazení pracovních pozic asistentů na LF UP

čtvrtek 20. únor 2020, 15:26

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
vypisuje výběrové řízení a hledá kandidátky a kandidáty na obsazení akademické pozice:

  • Klinika zubního lékařství
    5 Asistentů s úvazkem 1,00
    1 Asistent s úvazkem 0,60
    1 Asistent s úvazkem 0,50
  • Otolaryngologická klinika
    1 Asistent s úvazkem 0,10

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Nástup dohodou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Přihlášky, doložené osobním dotazníkem, životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci a podrobným přehledem pedagogické, vědecké a publikační činnosti, zašlete do 21. 3. 2020 na Děkanát LF UP v Olomouci, personální referát, Hněvotínská 3, 771 00 Olomouc.

 

V Olomouci dne 20.2.2020

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
děkan LF UP v Olomouci

Zpět