Výběrové řízení FZV UP: místa akademických pracovníků

pondělí 9. říjen 2017, 1:16 – Text: DA

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků s termínem nástupu               od 1. ledna 2018.

Profesor/profesorka Centra vědy a výzkumu   

Počet obsazovaných míst: 1 

Výše úvazku: 1,0  tj. 40 hodin týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru hygiena a epidemiologie nebo blízce příbuzném oboru
 • vědeckopedagogický titul profesor, habilitace v oboru
 • odborná i pedagogická praxe v oboru minimálně deset let
 • významná vědeckovýzkumná činnost v oboru vč. grantové aktivity
 • publikační činnost v oboru, preferováno období posledních pěti let
 • aktivní znalost anglického jazyka    

Docent/docentka Centra vědy a výzkumu   

Počet obsazovaných míst: 1                       

Výše úvazku: 1,0  tj.  40 hodin týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru hygiena a epidemiologie nebo blízce příbuzném oboru
 • vědeckopedagogický titul docent, habilitace v oboru
 • odborná i pedagogická praxe v oboru minimálně pět let
 • významná vědeckovýzkumná činnost v oboru vč. grantové aktivity
 • publikační činnost v oboru, preferováno období posledních pěti let
 • aktivní znalost anglického jazyka      

Odborný asistent/odborná asistentka bez vědecké hodnosti  Ústavu ošetřovatelství  

Počet obsazovaných míst: 1                        

Výše úvazku: 0,7  tj.  28 hodin týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru ošetřovatelství nebo v příbuzném oboru
 • minimálně tříletá praxe na lůžkovém oddělení nemocnic
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro pedagogickou činnost
 • předpoklady pro vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost
 • znalost odborného anglického jazyka    

Odborný asistent/odborná asistentka bez vědecké hodnosti Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických dovedností  

Počet obsazovaných míst:1                         

Výše úvazku: 0,3  tj. 12 hodin týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru právo
 • minimálně tříletá pedagogická praxe
 • minimálně tříletá praxe v oboru se zaměřením na zdravotnické právo
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro pedagogickou činnost    

Odborný asistent/odborná asistentka bez vědecké hodnosti  Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických dovedností   

Počet obsazovaných míst:1                         

Výše úvazku: 0,1  tj.  4 hodiny týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru nutriční terapeut nebo blízce příbuzném oboru
 • minimálně tříletá praxe v oboru
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro pedagogickou činnost    

K vlastnoručně podepsané přihlášce do výběrového řízení doložte:     

 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • strukturovaný životopis s podrobným časovým přehledem dosavadních zaměstnání a pracovních aktivit
 • přehled projektové, vědecké a publikační činnosti.      

Termín podávání přihlášek je do 10. 11. 2017. Přihlášky podejte prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně  na adresu: Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci, děkanát - personální a mzdový referát, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc. Obálku označte „Výběrové řízení FZV“.