Výběrová řízení Filozofické fakulty UP: místa vysokoškolských pedagogů a vedoucího katedry

středa 2. květen 2018, 10:48 – Text: RW

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst vysokoškolských pedagogů a vedoucího katedry.

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Pracovní zařazení: docentka/docent
Obor: Anglický jazyk
úvazek: 0,5; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2018
Kvalifikační požadavky: ukončené habilitační řízení v oboru anglický jazyk, anglická filologie; aktivní publikační činnost v oboru; aktivita ve výzkumné oblasti; zkušenosti s výukou doktorského studia;  zkušenost s psaním projektů.

Katedra  psychologie
Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent; docentka/docent
Obor: Psychologie práce a organizace
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2018
Kvalifikační požadavky: ukončené doktorské vzdělání v některém z oborů: psychologie práce a organizace, sociální psychologie, pedagogická psychologie; výhodou habilitace v oboru sociální psychologie nebo psychologie práce
a organizace; praxe s výukou v terciálním vzdělávání min. 3 roky; dosavadní publikační činnost; praxe v aplikované psychologii práce a organizace min. 2 roky; certifikované vzdělávání v metodách a metodikách psychologie práce a organizace; výcvik v koučinku výhodou; znalost anglického jazyka min. na úrovni B2; ochota k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu; kooperativnost; týmová práce.

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Psychologie trhu a reklamy
úvazek: 0,3 – 0,5; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2018
Kvalifikační požadavky: ukončené vysokoškolské vzdělání na úrovni Mgr. v oboru psychologie; probíhající doktorské studium, příp. ukončené doktorské vzdělání výhodou; praxe v oblasti trhu a marketingu s důrazem na sociální média; zkušenost s přípravou informačních a reklamních textů, případně kampaní; iniciativa a kreativní myšlení; vysoká úroveň komunikačních dovedností; kooperativnost a týmová práce; ochota k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu; kladný vztah k novým technologiím, znalost prostředí sociálních médií.

Katedra  politologie a evropských studií
Pracovní zařazení: asistentka/asistent; odborná asistentka/odborný asistent;
Obor: Metodologie politické vědy a kvantitativní výzkum v politických vědách
úvazek: 0,5; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. července 2018
Kvalifikační požadavky: ukončené vysokoškolské vzděláni na úrovni Mgr. v oboru politologie; ukončené doktorské vzdělání v oboru politologie, příp. těsně před jeho dokončením; schopnost na vysoké odborné úrovni vyučovat metodologii politických věd; kvantitativní metody politických věd a základy GIS; publikační činnost v oboru politologie dokládající vysokou metodologickou připravenost uchazeče, včetně publikací v odborných časopisech evidovaných v databázích Scopus nebo WOS; schopnost pracovat a vyučovat v programech SPSS, STATA, QGIS, výhodou Mplus, R; dobrá znalost anglického jazyka.

Katedra romanistiky
Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Italský jazyk
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. září 2018
Kvalifikační požadavky: ukončené doktorské vzdělání v oboru italský jazyk, italská filologie; předpoklad úspěšné habilitace do 5ti let;  aktivní publikační činnost v oboru; aktivita ve výzkumné oblasti; znalost italského jazyka na úrovni rodilého mluvčího; zkušenosti s výukou doktorského studia;  zkušenost s psaním projektů.

Přihlášky do výběrového řízení doložené strukturovaným životopisem, dokladem o dosaženém vzdělávání, přehledem praxe, vědecké a publikační činnosti přijímá Personální oddělení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského 10, Olomouc, 771 80 nebo zasílejte na email: personalni.ff@upol.cz, a to nejpozději do 2. června 2018.

Vedoucí katedry obecné lingvistiky
s nástupem od 1. září 2018
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v  oboru, ukončené doktorské vzdělání, profesionální předpoklady pro práci v pedagogickém a vědeckém týmu pracoviště (především zkušenost s výzkumem v oblasti lingvistiky, kvantitativní lingvistiky, přenosu lingvistických metod do přírodních  věd (biosémiotika); odborné publikace související s  uvedeným výzkumem v předních oborových časopisech); zkušenosti s vedením týmu lidí; zkušenost s psaním projektů; morální bezúhonnost.

Přihlášky do výběrového řízení doložené strukturovaným životopisem, dokladem o dosaženém vzdělávání, přehledem praxe, vědecké a publikační činnosti a plánem rozvoje katedry přijímá Personální oddělení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského 10, Olomouc, 771 80 nebo zasílejte na email: personalni.ff@upol.cz, a to nejpozději do 2. června 2018.