Volby rektora UP

pondělí 12. června 2017, 10:43 - Text: DA

Usnesení o vyhlášení řízení o návrhu na jmenování rektorem Univerzity Palackého v Olomouci pro funkční období 2018–2022

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „AS UP“) na svém zasedání dne 7. června 2017 zahajuje v souladu s článkem 24 odst. 1 Jednacího řádu AS UP řízení o návrhu na jmenování rektorem UP pro funkční období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022.

Podrobné informace