Vedoucí katedry

středa 19. únor 2020, 16:12

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení pozic

Vedoucí katedry biofyziky

Pracoviště: katedra biofyziky (Informace o katedře)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020

Vedoucí katedry analytické chemie

Pracoviště: katedra analytické chemie (Informace o katedře)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020

Vedoucí katedry fyzikální chemie

Pracoviště: katedra fyzikální chemie (Informace o katedře)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020

Vedoucí katedry ekologie a životního prostředí

Pracoviště: katedra ekologie a životního prostředí (Informace o katedře)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020

Vedoucí katedry buněčné biologie a genetiky

Pracoviště: katedra buněčné biologie a genetiky (Informace o katedře)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020

Vedoucí katedry geologie

Pracoviště: katedra geologie (Informace o katedře)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020

Vedoucí katedry geoinformatiky

Pracoviště: katedra geoinformatiky (Informace o katedře)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020

Požadavky na uchazeče pro všechny výše uvedené pozice vedoucích kateder:

 • minimálně 5 letá činnost v oboru;
 • publikační a vědecká činnost v oboru;
 • grantová činnost v oboru;
 • manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmu;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

Další požadavky na uchazeče:

Požadované dokumenty dokládané k přihlášce do výběrového řízení:

 • strukturovaný profesní životopis;
 • seznam publikační činnosti;
 • sken dokladů o dosaženém vzdělání;
 • strukturovaný písemný dokument o rozsahu max. 3 stran formátu A4 obsahující
  • stručnou SWOT analýzu pracoviště (pro externí uchazeče je možnost vyžádání základních informací o pracovišti na e-mailu dagmar.petrzelova@upol.cz);
  • koncepci pracoviště v dlouhodobém a krátkodobém horizontu (měla by zahrnovat hlavní očekávané finanční zdroje a výdaje, personální politiku a hlavní pedagogické a vědecké aktivity).

Přihlášky do výběrového řízení prosím zasílejte výhradně elektronicky na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz. Předpokládáme, že osobní jednání s uchazeči se uskuteční ve dnech 20. 4. 2020 a 23. 4. 2020.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 8. 4. 2020.

Zpět