Univerzita Palackého v Olomouci je poprvé hostitelem knihovnické konference CASLIN 2017

pátek 6. říjen 2017, 11:17 – Text: OK

Olomouc (6. října 2017) – Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci bude hostit prestižní mezinárodní konferenci knihovníků CASLIN 2017. Na setkání, které se koná od neděle 8. října do čtvrtka 12. října v Hrubé Vodě na Olomoucku, přijede na šest desítek odborníků na knihovnictví a informační systémy z České republiky a Slovenska. Hlavní osobností konference bude americký vědec, profesor Andrew Lass. Tohoto kulturního antropologa, který po roce 1989 inicioval projekt rozvoje modernizace českého a slovenského knihovnictví, ocenila za jeho práci před třemi lety i Nadace Dagmar a Václava Havlových Cenou Vize 97.

Profesor Andrew Lass, který působí na Mount Hollyoke College, Massachusetts, je duchovním otcem naší konference. Právě on, ač Američan, stál po roce 1989 u zrodu projektu CASLIN (Czech and Slovak Information Network). Výraznou měrou se zasloužil o rozvoj jak českého, tak slovenského knihovnictví,” připomíná Helena Sedláčková, ředitelka pořádající Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci.

Hlavním tématem konference bude diskuze o odborné kvalifikaci dnešních knihovníků. „Vedeme dnes bouřlivou debatu o tom, jak má být současný knihovník vzdělán, aby dostál požadavkům doby, své univerzity, regionu, aby obstál v místním i mezinárodním měřítku, a hlavně aby byl vzdělaným partnerem pro své uživatele,“ vysvětluje Sedláčková.

Profesor Lass přidává i další rozměr profese knihovníka, a to v morální rovině. „V době, kdy se vedle možné ověřitelnosti fakt objevují ‚alternativní fakta‘, jejichž neověřitelnost je nediskvalifikuje, a kdy pravda, která byla odedávna otázkou společenské důvěry a v jejíž záruce hrál tisk a především knihovny klíčovou roli, je spíš otázkou politické chuti, nabírá role knihovnické profese novou, celospolečenskou zodpovědnost,“ dodává americký vědec.

Konference CASLIN se zúčastní jak zástupci českých a slovenských knihoven, včetně Národní knihovny ČR, Knihovny Akademie věd ČR, Slovenské národní knihovny nebo Národní technické knihovny, tak představitelé muzeí, informačních ústavů a univerzit.

Kontakt pro média:
Mgr. Helena Sedláčková | ředitelka
Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
E: helena.sedlackova@upol.cz | M: 731 632 389