Univerzita Palackého nabízí psychologickou pomoc i lidem v uzavřených oblastech

Ilustrační foto: Vojtěch Duda
středa 18. březen 2020, 10:56 – Text: (red)

Desítky tisíc obyvatel Litovle, Uničova, Červenky a dalších okolních vesnic už několik dní žijí odříznuty od okolního světa. V rámci preventivních opatření proti šíření nákazy Covid-19 o jejich dočasné karanténě rozhodla Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje. Univerzita Palackého v Olomouci nyní těmto lidem nabízí psychologickou i duchovní pomoc.

Online psychologickou poradnu v souvislosti s aktuální situací kolem pandemie koronaviru spustili před pár dny studenti vyšších ročníků katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Jejich služby jsou přitom dostupné i široké veřejnosti. Obyvatelé z uzavřených oblastí, na které doléhá nezvyklý psychický tlak a pociťují tíseň v souvislosti s nastalou situací, proto mohou služeb této poradny využít, a to buď na e-mailu up.intervence@gmail.com či na Skype (UP Intervence). Dobrovolníci s ukončeným výcvikem v krizové intervenci jsou dostupní denně od 8:00 do půlnoci. Služba je přitom dostupná i v angličtině. Podrobnosti najdete na speciálních stránkách univerzity.

Psychoterapeutickou a duchovní pomoc nabízí obyvatelům také Cyrilometodějská teologická fakulta UP a Arcibiskupství olomoucké. Obyvatelům, kteří se v souvislosti s nucenou karanténou dostali do psychické nepohody a jejich míra z obav a úzkostí přesahuje únosnou mez, nabízí odborníci duchovní podporu, povzbuzení a bezpečný prostor. K dispozici jsou odborníci několika oborů, kontakty najdete zde.

Zpět