Studium sociální pedagogiky slaví 10 let od svého otevření na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého

pondělí 23. duben 2018, 9:37 – Text: OK

Olomouc (23. dubna 2018) – Už deset let mohou zájemci studovat sociální pedagogiku na Katedře křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Oslavy prvního kulatého výročí vzniku studijního programu, který už absolvovalo téměř 400 studentů, se uskuteční v pátek 27. dubna za účasti vedení fakulty, univerzity a olomouckého arcibiskupství. Organizátoři zvou absolventy, studenty, pedagogy i širší veřejnost.

Studium sociální pedagogiky nabízí CMTF UP od akademického roku 2007/2008. Tehdy do něj nastoupili první studenti bakalářského stupně v prezenční formě, k nimž o rok později přibyli posluchači kombinovaného studia. V dalších letech vedení katedry připravilo koncepci navazujícího magisterského studia v prezenční a v kombinované formě, která se postupně otevřela v letech 2015/2016 a 2017/2018. V obou formách i stupních mohou zájemci sociální pedagogiku studovat i v současné době.

Absolventi olomoucké sociální pedagogiky, kteří nacházejí uplatnění v různých školních a výchovných institucích a v sociálních službách, si svého studia cení z několika důvodů. „Prvním z nich je získání kompetencí nutných pro praxi. Pozitivně rovněž hodnotí individuální přístup vyučujících a rodinné prostředí, které cyrilometodějská teologická fakulta nabízí,“ uvedla vedoucí katedry křesťanské výchovy Petra Potměšilová. Studijní program Sociální pedagogika podle ní úzce souvisí s posláním fakulty. „V rámci výuky je kladen důraz na rozvoj hodnot a principů akcentovaných v křesťanské tradici a na jejich využití ve výchovném procesu.“

Zahájení oslav jubilejního roku se uskuteční v prostorách CMTF za účasti rektora UP Jaroslava Millera, děkana CMTF Petera Tavela a velkého kancléře CMTF a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Dopolední program nabídne prezentaci katedry křesťanské výchovy, která výuku sociální pedagogiky zajišťuje, a přednášky, které si připravili její absolventi. Zaměří se v nich především na možnosti uplatnění sociálních pedagogů ve škole, v oblasti charity, dalšího vzdělávání, sociální práce nebo i mimo obor. „Celý blok jsme propojili společným mottem: Jak se má sociální pedagog v praxi? Zájemci se dovědí, kde všude se absolventi oboru uplatnili a jak jim v tom sociální pedagogika pomohla,“ vysvětlila Petra Potměšilová.

V režii absolventů proběhne také odpolední část programu, ve které se organizátoři rozhodli dát prostor praktickým workshopům. Zaměřeny budou především na využití zážitkové pedagogiky při práci s dětmi. „Celodenní program bude také příležitostí pro neformální setkání absolventů a pedagogů. Zváni jsou i zájemci z širší veřejnosti,“ doplnila Petra Potměšilová.

Oslavy 10. výročí otevření studijního programu Sociální pedagogika se konají v pátek 27. dubna od 9 do 17 hodin v prostorách budovy CMTF v ulici Na Hradě.

Kontakt pro média:
doc. PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D. | vedoucí Katedry křesťanské výchovy
Cyrilometodějská teologická fakulty Univerzity Palackého
E: petra.potmesilova@upol.cz | T: 585 637 167