Společné prohlášení děkana PřF doc. Kubaly a dr. Navaříka

pondělí 17. únor 2020, 14:14

Dne 20. 1. 2020 proběhlo na žádost rektora UP Jaroslava Millera setkání děkana PřF doc. Martina Kubaly a dr. Jakuba Navaříka za účasti předsedy AS UP doc. Jiřího Langera ve věci podnětu dr. Navaříka na prošetření možného porušení Etického kodexu UP děkanem Kubalou. Společné prohlášení z této schůzky naleznete v příloze.

Zpět