Projekt přináší doktorandům lepší laboratoře i vybavení

Čtvrtek 18. duben 2024, 10:33 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Lepší vybavení, rekonstruované prostory, novou infrastrukturu pro hybridní a online formy výuky i podporu internacionalizace studijních programů přináší doktorandům a doktorandkám na UP projekt Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci spolufinancovaný Evropským strukturálním a investičním fondem a státním rozpočtem ČR.

Téměř 190 miliony korun podpoří v průběhu 3 a půl roku rozvoj vybavení UP tak, aby byla maximálně efektivně zajišťována infrastrukturní podpora doktorských studijních programů, a to jak prostřednictvím pořizování nového vybavení, tak díky rekonstrukcím vybraných prostor.

„Projekt má potenciál zvýšit kvalitu výsledků studujících doktorských studijních programů a zvýšit transdisciplinaritu doktorských bádání, jeho cílem je tedy další podpora kvalitního studia a vzdělávání na Univerzitě Palackého,“ upřesňuje ředitelka Projektového servisu UP Gabriela Pokorná s tím, že aktivity projektu vycházejí z požadavků stanovených v Strategickém záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na období 2021+.

Do projektu je zapojeno všech 8 fakult univerzity, které postupně nahrazují stávající zastaralé, opotřebované, případně nekompatibilní vybavení pro studující DSP zcela novým. Některá pracoviště pak projdou celkovou rekonstrukcí, budou zařízena kvalitním vybavením studijních prostor, přístrojovou infrastrukturou, pokročilou IT/AV technikou i výukovými pomůckami a informačními zdroji, které budou odpovídat aktuálním nárokům na vzdělání. Již hotová je například rekonstrukce laboratoře na lékařské fakultě.

Projekt Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci (registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0006440) začal 1. června 2023 a skončí 31. prosince 2026. Jeho celkový rozpočet je 188 420 511 Kč.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)