Právnická fakulta rozšiřuje nabídku volitelných předmětů v angličtině

Jedním z nových předmětů bude Introduction to Academic Writing.
Foto: Repro PF UP
úterý 7. srpen 2018, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta od nadcházejícího akademického roku rozšiřuje nabídku volitelných předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Studenti napříč obory, čeští i zahraniční, si mohou nově zapsat čtyři takové předměty.

Jeden z nich, Introduction to Academic Writing, je navíc dovednostní. Předmět vzniká z popudu zahraničního oddělení fakulty a na základě zkušeností pedagogů vyučujících předměty v cizím jazyce, které trápí nedostatečné dovednosti studentů při psaní odborných textů v angličtině, a to jak u zahraničních, tak českých posluchačů. Po absolvování předmětu budou studenti ovládat zásady psaní odborných textů v angličtině, budou schopni napsat také texty a jasně a srozumitelně prezentovat výsledky své výzkumné činnosti. Garantkami předmětu a současně vyučujícími budou Terezie Königová a Adéla Valentová z katedry jazyků PF UP. Obě ještě před zahájením semestru absolvují s podporou fakulty intenzivní kurz pro pedagogy na Antverpské univerzitě.

„Naše fakulta se dlouhodobě snaží vzdělávat prakticky a pro praxi. Nový dovednostní předmět je toho důkazem. Doplní nabídku stávajících cizojazyčných předmětů a nabídne českým i zahraničním studentům dovednosti, které jsou vhodné nejen jako příprava pro absolvování zahraničních pobytů, ale i pro praxi. Takové dovednosti zatraktivní naše budoucí absolventy na pracovním trhu,“ uvedl Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti.

Fakulta nově nabídne posluchačům také volitelné předměty Economic Analysis of Law, EU Institutions a History of EU Integration. Výuku těchto předmětů budou zajišťovat pedagogové z katedry politologie a společenských věd PF UP.