Olomouc bude hostit mezinárodní konferenci zaměřenou na svět agregačních funkcí

čtvrtek 27. červen 2019, 12:27 – Text: OK

Olomouc (27. června 2019) Matematické teorii agregačních funkcí bude věnována desátá jubilejní mezinárodní konference nazvaná Summer school on Aggregation Operators (AGOP), kterou pořádá katedra algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Akce, která je určená pro širokou odbornou veřejnost, se uskuteční ve dnech od 1. do 4. července na přírodovědecké fakultě a zúčastní se jí přibližně padesát vědců z celého světa.

Agregační funkce představují matematický aparát pro zpracování dat nejrůznějšího charakteru, kdy je, zhruba řečeno, potřebujeme sloučit (agregovat) do jediné výsledné hodnoty. Aniž si to uvědomujeme, tak takovými běžně v experimentálních oborech užívanými funkcemi jsou aritmetický či geometrický průměr. Tento svět je nesmírně bohatý a komplikovaný, má velký přesah do různých praktických oblastí aplikačního charakteru. Teorii agregačních funkcí jsme se začali věnovat teprve až přibližně před pěti lety, ale i za tak krátkou dobu se nám podařilo získat mezinárodní renomé,“ uvedl Radomír Halaš, vedoucí katedry algebry a geometrie.

Mezinárodní letní škola agregačních operátů se zaměří na matematickou teorii agregačních funkcí, která má značné aplikace například ve statistice, fúzi dat, zpracování obrazu či teorii rozhodování. „Odborný program je sestaven ze zvaných přednášek a krátkých příspěvků k dané problematice. Mezi pozvanými přednášejícími jsou vedoucí osobnosti výzkumu v teorii agregačních funkcí, jakými jsou Agnès Rico z University Claude Bernard Lyon z Francie, Ehud Lehrer z Tel Aviv University z Izraele, Piotr Jaworski z University of Warsaw z Polska, Sebastia Massanet z Universitat de IIes Baleares ze Španělska a další vědci,“ řekl Jozef Pócs z katedry algebry a geometrie.

Summer school on Aggregation Operators se od roku 2001 koná každé dva roky a navazuje na předešlé ročníky organizované ve Španělsku, Švýcarsku, Belgii, Itálii, Polsku a Švédsku. „Je pro nás velká pocta hostit konferenci AGOP v Olomouci. Jde jednoznačně o ocenění dobré práce naší skupiny olomouckých matematiků,“ dodal Radomír Halaš.

 

Kontaktní osoba:
Šárka Chovancová
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: sarka.chovancova@upol.cz | 776 095 547

Zpět