Na Univerzitě Palackého vznikl v tuzemsku ojedinělý studentský Freeshop

čtvrtek 4. květen 2017, 9:49

Olomouc (4. května 2017) – Zřejmě první studentský Freeshop v tuzemsku bude od 9. května otevřen v Olomouci v areálu vysokoškolských kolejí Univerzity Palackého. Studenti do něj budou moci odkládat například kuchyňské nádobí, oblečení, trvanlivé potraviny a další věci, které sami nepotřebují, ale jež mohou udělat radost jejich kolegům. O vybudování Freeshopu se zasloužil spolek Udržitelný Palacký v rámci kampaně Think Out of the Bin, jejímž smyslem je zlepšit povědomí vysokoškoláků o odpadech a jejich dopadu na životní prostředí i ekonomiku.

Založením Freeshopu reagujeme především na zbytečné plýtvání. Typickým příkladem je konec semestru, kdy studenti opouštějí své koleje a produkují největší množství odpadu. Věci, které můžeme najit v popelnicích, jsou ale stále funkční. Paradoxem je, že na začátku dalšího roku si noví studenti kupují stejné předměty, a tím dochází k obrovskému plýtvání penězi i přírodními zdroji. Možnost dát věci do Freeshopu bude ale po celý rok, vždy dva dny v týdnu,“ uvedl zástupce spolku Udržitelný Palacký Štěpán Vaškevič. Zájemci, jimž naopak odložené věci udělají radost, si je mohou odnést zdarma, případně za dobrovolný příspěvek.

Freeshop se nachází v areálu kolejí Bedřicha Václavka a jeho vznik podpořilo i vedení univerzity. Místnost poskytla prozatím na jeden rok zdarma Správa kolejí a menz Univerzity Palackého, která také pomohla s renovací prostor a výrobou nábytku. Studenti využili i grant od Nadace O2.

 „Univerzity by měly být vzorem veřejně prospěšných institucí a je skvělé, že studenti sami přicházejí s aktivitami, které směřují k udržitelnému rozvoji. Není úplně podstatné, jaké budou statistiky využitelnosti Freeshopu, ale důležité je to, co takové gesto symbolizuje,“ uvedl prorektor Univerzity Palackého Petr Bilík.

Podle iniciátorů Freeshopu je obdobné zařízení na českých univerzitách ojedinělé. Výměnu věcí mezi studenty ale zprostředkovávají některé zahraniční univerzity, například v norském Oslu. Olomoučtí studenti přípravám věnovali velkou část letního semestru. „Je to velký posun nejen pro nás, ale i pro samotnou univerzitu, která zavedením principů cirkulární ekonomiky půjde příkladem dalším vysokým školám i veřejným či soukromým institucím,“ dodal Vaškevič. Studenti ve Freeshopu plánují také řadu workshopů, při nichž se mohou zájemci naučit například vyrobit novou lampu nebo spravit defekt na kole.

Spolek Udržitelný Palacký vznikl z iniciativy studentů oboru Environmentální studia a udržitelný rozvoj z Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP, sdružuje ale i posluchače z ostatních fakult. Jejich cílem je posílit společenskou odpovědnost a podpořit environmentálně příznivé chování. Součástí kampaně Think Out of The Bin je kromě založení Freeshopu také inovace odpadového hospodářství na kolejích, promítání tematických filmů nebo vytvoření platformy pro sdílení jídla. Bližší informace včetně provozní doby Freeshopu najdou zájemci na www.facebook.com/udrzitelnypalacky/.

Kontaktní osoba:

Štěpán Vaškevič
Univerzita Palackého v Olomouci | Udržitelný Palacký
E: stepan.vashkevich01@upol.cz | M: 774 863 891