Muzikologie Univerzity Palackého chystá sympozium o populární hudbě za železnou oponou

úterý 14. březen 2017, 11:41

Olomouc (14. března 2017) – Více než padesát českých i zahraničních badatelů bude na konci března v Olomouci diskutovat o populární hudbě v komunistické a postkomunistické Evropě. Centrum pro studium populární hudby katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého chystá konferenci, která svým rozsahem i tematickým zaměřením nemá v kontextu posledních dvaceti let domácí hudební vědy obdoby.

Ve dnech 28.–29. března se v Uměleckém centru UP uskuteční konference „Populární hudba v komunistické a postkomunistické Evropě: stav bádání, perspektivy“. Podobná konference se v České republice uskutečnila naposledy před pětadvaceti lety.

„Populární hudba v době komunismu či v éře přechodu k demokratické společnosti se v posledních letech těší poměrně velkému zájmu akademiků. Charakteristické však přitom je to, že mezinárodně významný výzkum vychází většinou z aktivit zahraničních badatelů, často z angloamerického regionu. Vstoupí-li do diskuze česká věda, jde většinou o soudobé dějiny, sociologii, literární vědu, nikoliv o muzikologii. Naším cílem je sjednotit komunitu badatelů postkomunistické Evropy na poli ´Popular Music Studies´ pod záštitu oboru Muzikologie,“ řekl Jan Blüml z katedry muzikologie Filozofické fakulty UP. Chystaná konference má podle něj navázat na muzikologické aktivity počátku devadesátých let minulého století. Právě ty v roce 1992 vyústily v Praze v mezinárodní sympozium o středoevropské populární hudbě.

V Olomouci budou diskutovat řečníci mnoha evropských i mimoevropských zemí včetně USA. Ve svých příspěvcích se plánují věnovat jazzu, rocku, popu i lidové hudbě. Zkoumat budou všechny hudební, estetické, politické, ideologické, sociální, organizační a jiné souvislosti.

 „K hlavním řečníkům jedinečného dvoudenního setkání bude patřit americký historik Timothy W. Ryback, autor jedné z prvních knih na dané téma vůbec,“ řekl Jan Blüml. Právě okolnosti výzkumu, které předcházely vlivné publikaci Rock Around the Block: A History of Rock Music in Eastern Europe and the Soviet Union, 1954–1988, budou podle muzikologa Blümla převážným obsahem Rybackova referátu. „Nebudou chybět ani reflexe československé hudební kultury konce osmdesátých let včetně zkušeností z osobních setkání a rozhovorů s osobnostmi, jakými byli Michael Kocáb nebo Václav Havel,“ dodal Blüml.

Se souborným příspěvkem o různých podobách i kontextech jazzu za železnou oponou přijede na konferenci i Rüdiger Ritter z univerzity v Brémách. Pohled na hudební transformace populární hudby včetně jejího vědeckého nazírání v komunistické a postkomunistické éře nabídne Anna Szemere, která je zároveň autorkou oceňované knihy Up from the Undergound: The Culture of Rock Music in Postsocialist Hungary.

Konferenci, k jejíž účasti jsou zváni akademici i širší veřejnost, doprovodí mimo jiné i výstava „Jazzové sekce 1971–1988“. Jedenadvacet velkých panelů s historií Jazzové sekce od roku 1971 bude k vidění v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého. Připomene tak výročí třiceti let od politického procesu s Jazzovou sekcí, jedné z významných kauz osmdesátých let minulého století. Expozici doplní i beseda s představiteli dané instituce, která se na katedře muzikologie FF UP uskuteční 27. března od 11.30 hodin.

Kontaktní osoby:

Jan Blüml
Filozofická fakulta Univerzity Palackého | katedra muzikologie
E: jan.bluml@upol.cz | T: 585 633 284 | M: 775 207 984