Generální ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů

pondělí 29. červenec 2019, 16:23

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení vedoucí pozice

Generální ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů

Pracoviště: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (Informace o pracovišti a jeho činnosti)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 10. 2019 (příp. pozdější nástup dohodou)
Délka funkčního období: 3 roky

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oblasti nanomateriálová chemie nebo fyzika, fyzikální chemie nebo oborech příbuzných;
 • Odborné působení v oboru v délce minimálně 7 let;
 • Významná publikační a vědecká činnost v oboru;
 • Řešitel výzkumných projektů;
 • Zkušenosti s vedením větších multidisciplinárních týmů, vynikající manažerské schopnosti;
 • Zkušenosti ze spolupráce s partnery z komerční sféry;
 • Mezinárodní zkušenosti;
 • Předpoklady pro aktivní rozvoj pracoviště;
 • Plynulá komunikace v anglickém jazyce slovem i písmem.

  Další požadavky na uchazeče:

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

  Přihlášku do výběrového řízení zasílejte na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz. K přihlášce prosím dodejte tyto dokumenty:

  • Strukturovaný životopis;
  • Scan dokladů o dosaženém vzdělání;
  • Seznam významné publikační činnosti;
  • Seznam projektů, ve kterých byl/je uchazeč hlavním řešitelem;
  • Koncepce pracoviště.

  Uzávěrka přihlášek je stanovena na 2. 9. 2019 do 14:00 hodin.

  Zpět