Cyrilometodějská teologická fakulta UP zve na druhý ročník Veletrhu inkluze

pondělí 4. červen 2018, 10:19 – Text: OK

Olomouc (4. června 2018) – Odborné přednášky a pestrý doprovodný program otevřený širší veřejnosti nabídne druhý ročník Veletrhu inkluze, který proběhne ve čtvrtek 7. června v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. Stejně jako při loňské premiéře jej připravuje Cyrilometodějská teologická fakulta UP ve spolupráci s partnery projektu ROMSPIDO, zaměřeného na odstraňování nerovností ve vzdělání dětí a žáků ze sociálně vyloučených skupin společnosti, zejména Romů.

Cílem populárně-naučné akce je podle děkana CMTF a ředitele projektu Petera Tavela představit systém a přednosti inkluzivního vzdělávání, které umožňuje dětem ze všech sociálních skupin plnit povinnou školní docházku a navštěvovat mimoškolní zařízení bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, postižení, rasu nebo příslušnost k menšině. „Hlavní téma letošního ročníku bude věnováno problémům, s nimiž se děti ze sociálně znevýhodněných skupin setkávají při nástupu do prvních tříd základní školy. Navážeme tak na loňský ročník, kdy jsme se zaměřili na vstup do předškolního vzdělávacího systému,“ uvedl Peter Tavel.

Pro veřejnost bude v rámci populární části veletrhu na parkánu Uměleckého centra připraven bohatý celodenní program. Školáci si budou moci například vyzkoušet řadu zajímavých volnočasových aktivit v tvůrčí dílně nazvané Škola hrou. „Zaměříme se na rozvíjení prostorové orientace, grafomotorické dovednosti, smyslové vnímání a hravé experimentování a využijeme k tomu znalostní kvízy nebo třeba přírodní i netradiční výtvarné materiály,“ přiblížil garant projektu Zdeněk Meier. Návštěvnicí si budou moci vychutnat také vystoupení několika hudebních a tanečních skupin a seznámit se s aktivitami partnerů projektu, mezi které patří Člověk v tísni, o.p.s., Charita Olomouc, Dobrovolnické centrum UP a další.

V odborné části letošního veletrhu vystoupí se svými příspěvky renomovaní odborníci z oblasti inkluzivního vzdělávání, kteří se budou věnovat otázkám Institucionální a rodinné podpory dětí ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí, efektivní spolupráci učitelů a asistentů pedagogů nebo zkušenostem ze vzdělávání romských žáků na Slovensku. Pozvání přijali také zástupci vybraných základních a středních škol Olomouckého kraje, kteří se podělí o poznatky z komunikace v multidisciplinárních týmech.

Projekt Příprava romských dětí a dětí ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomocí dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb (ROMPSIDO) vznikl za podpory ministerstva školství, evropských strukturálních a investičních fondů a Operačního programu Výzkum, vývoj a inovace. Spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci a jejími partnery jsou do něj zapojeni také Olomoucký kraj a město Olomouc. Jeho cílem je zapojení okrajových skupin dětí a mládeže do všech úrovní vzdělávací soustavy.

Bližší informace o programu jsou k dispozici na webu https://www.upol.cz/nc/kalendar/akce/cal/2018/06/07/event/tx_cal_phpicalendar/1569/.

 

Kontakt pro média:
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. | děkan
Cyrilometodějská teologické fakulty UP
E: peter.tavel@upol.cz | T: 585 637 001

 

Mgr. Ing. Zdeněk Meier | odborný pracovník Institut sociálního zdraví (OUSHI) | Cyrilometodějská teologická fakulta UP