Čestné uznání rektora UP autorům odborných knih v roce 2023

Pátek 1. září 2023, 8:00

O Čestné uznání rektora Univerzity Palackého se i letos mohou ucházet autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců. Soutěž se řídí pravidly stanovenými Vnitřní normou UP č. R-B-20/18-ÚZ01. Tak jako v předchozích ročnících přijímají návrhy na ocenění oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách, v případě vysokoškolského ústavu jeho ředitel. Uzávěrka je 30. září 2023.

Čestná uznání mohou obdržet autoři vybrané publikace, která splňuje kritéria vyhlášení. Změna oproti předchozím ročníkům je termín vydáni knihy zahrnující období posledních pěti let a trvá podmínka, že autor doposud ocenění nezískal za danou publikaci, dále stanovený počet udělených ocenění. Návrh může podat každý zaměstnanec univerzity, který na oddělení vědy a výzkumu fakult/řediteli součásti UP zašle odbornou knihu a v elektronické podobě průvodní list. Svou publikaci může přihlásit i sám autor. Do soutěže nebudou zařazeny populárně vědecké publikace, učební texty a učebnice.

Přihlášené knihy projdou hodnocením na jednotlivých fakultách a ústavu UP, které učiní první výběr, tento postoupí grémiu UP a to projedná návrhy v druhém kole. Rektor UP si vyhrazuje právo určit počet oceněných odborných knih: 1x FZV; 1x FTK; 1x PřF; 2-4 z FF; 2-4 z PdF; 2x LF; 1x PF; 2x CMTF; 1x CATRIN.

Čestné uznání, jehož smyslem je zvýšit prestiž vědecké práce na Univerzitě Palackého, uděluje rektor každým rokem při příležitosti výročí jejího obnovení. Letos v únoru jej obdrželi autoři 40 titulů publikovaných v letech 2021 a 2022.

Přílohy:

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)