Čestné uznání rektora autorům odborných knih v roce 2016 - výsledky

Pondělí 7. listopad 2016, 0:00 – Text: da

Soutěž byla vyhlášena 1. 9. 2016 s termínem odevzdání návrhů na fakultách do 30. 9. 2016. Po výběru na fakultách bylo postoupeno komisi UP 38 odborných knih (3 z FTK, 2 z LF, 2 z PřF, 7 z CMTF, 11 z FF, 7 z PF a 6 z PdF). Komise UP schválila ocenění všech 38 odborných knih.

Z těchto 38 odborných knih vybraných k ocenění jsou 2 z přírodních věd, 3 z lékařských věd, 17 z humanitních věd a 16 ze společenských věd.

Na doporučení komise se rektor prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rozhodl ocenit 40 autorů odborných knih. Celková částka odměny je 320.000,- Kč.

Výsledek soutěže je v přiloženém dokumentu.

Finanční odměna bude vyplacena v roce 2016.

Slavnostní předání ocenění se bude konat v roce 2017. 

Zpět