Aktuální výstup ke Směrnici nakládání s majetkem

Čtvrtek 3. září 2020, 12:26

Vzhledem k aktuálnímu dění ve veřejném prostoru přinášíme nejnovější výstup z porady vedení UP s děkany fakult z úterý 1. září 2020, týkající se připravované aktualizace Směrnice o nakládání s majetkem. Z jednání vyplynuly tyto závěry, které odsouhlasili všichni účastníci porady včetně děkanů, kromě děkana PřF, který se zdržel hlasování.

Závěry:

  • všichni zaměstnanci, nezávisle na příslušnosti k fakultě či ústavu, mají stejné pracovní podmínky a přístup k infrastruktuře jako před organizační změnou,
  • objekty, zařízení a infrastrukturu užívají obě strany společně, tj. PřF a CATRIN,
  • provozní řád společně užívaných budov a infrastruktury bude výsledkem vzájemné dohody obou stran, mezi děkanem PřF a pověřeným ředitelem CATRIN,
  • případné spory bude řešit AS UP,
  • děkanka a děkani udělají maximum možného pro dosažení dohody k termínu do Vánoc 2020.
Zpět