AKTUALIZOVÁNO: Používání respirátoru na pracovišti

Pondělí 1. listopad 2021, 13:46

Dle mimořádného opatření MZ ČR ze dne 27. října 2021 musí zaměstnanec od pondělí 1. listopadu používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), v době výkonu práce na pracovišti s výjimkou, kdy vykonává tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, kdy je od jiných osob na pracovišti vzdálen alespoň 1,5 m nebo kdy zaměstnavatel dle provedeného hodnocení rizik přistoupí ke specifické ochraně dýchacích cest. Informační cedulka „POUŽÍVEJTE RESPIRÁTOR“ ke stažení na www.upol.cz/zp.

Zpět