Akademický senát zvolil do čela přírodovědecké fakulty Martina Kubalu

Nejvíce hlasů senátorů získal biofyzik Martin Kubala.
Foto: Martina Šaradínová
středa 17. leden 2018, 16:06 – Text: Martina Šaradínová

Akademický senát přírodovědecké fakulty zvolil dnes kandidátem na děkana pro příští čtyři roky biofyzika Martina Kubalu z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. V prvním kole získal 11 hlasů, tedy minimální počet potřebný pro zvolení. V klání porazil stávajícího děkana Ivo Fréborta a chemika Michala Čajana. Nového děkana, jemuž funkční období začne 1. února, musí ještě jmenovat rektor Jaroslav Miller.

„Mým cílem je, aby všichni pracovníci fakulty mohli co nejlépe rozvíjet svůj tvůrčí potenciál. Rád bych rovnoměrně podporoval všechny tři pilíře, na nichž fakulta stojí, a to výuku, vědu a její popularizaci. S tím souvisí férové financování všech těchto tří složek,“ uvedl Kubala, který je znám zejména v souvislosti s projekty na popularizaci vědy Badatel, Newton nebo Konferencí mladých přírodovědců. Senátorům přislíbil mimo jiné zjednodušení administrativy, která je podle něj největší překážkou v tom, aby fakulta byla ještě více konkurenceschopná v mezinárodním měřítku. Ještě před volbou hovořil také o nutnosti upravit fakultní legislativu a zlepšit komunikaci uvnitř fakulty. Více informací o kandidátovi na děkana je dostupných na webu fakulty. 

Dosavadní děkan Ivo Frébort získal v prvním kole osm hlasů. „Tato fakulta je úžasná a bylo mi velkou ctí stát v uplynulých čtyřech letech v jejím čele,“ řekl Frébort. Připomněl, že fakulta patří k předním výzkumně orientovaným fakultám v tuzemsku a v řadě oborů získala renomé i v mezinárodním měřítku. Třetí kandidát Michal Čajan obdržel ve volbách jeden hlas.

Členové Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP volili kandidáta na nového děkana již podruhé. V prvních volbách v polovině prosince se o post ucházel jen Ivo Frébort. Ve druhých přijalo kandidaturu nejprve pět kandidátů, před veřejnou prezentací volebních programů se jí ale vzdali Irena Smolová a Bořivoj Šarapatka.