AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | prosinec 2022

Akademická informační agentura, DZS
Pondělí 5. prosinec 2022, 15:16

Program Barrande Fellowships zve zájemce na informační webinář  

Stipendijní program Barrande zaměřený na podporu výměn doktorandů z České republiky a Francie vstupuje po podpisu nové programové dohody do další etapy. A proto i letos pořádají partneři programu webinář pro studenty, ať už jsou v doktorském studiu nebo na konci magisterského studia. Webinář zodpoví dotazy zájemců a poskytne doporučení pro sepsání kvalitní žádosti.

Akce pro zájemce z českých VŠ se uskuteční 7. prosince 2022 od 11 hod., odkaz na připojení k webináři obdrží pouze registrovaní zájemci.   

 

Francie, Barrande – pobyty pro studenty DSP 

Od roku 2020 je financování výjezdů doktorandů z českých a francouzských vysokých škol možné díky stipendijnímu programu Barrande. Stipendium umožní absolvovat vybraným studentům DSP výzkumný pobyt ve Francii pod vedením francouzského školitele, a to buď krátkodobě (stáž v délce 1 až 3 měsíce), nebo dlouhodobě (doktorské studium pod dvojím vedením, tzv. cotutelle).

Žádosti přijímá AIA elektronicky na aia@dzs.cz. Detail nabídky naleznete na stránce programu.

Termín pro podání přihlášek: 12. února 2023

 

Bilaterální spolupráce: letní kurzy ULPAN v Izraeli

Ministerstvo zahraničních věcí Izraele opět nabízí studentům českých VŠ účast na letních kurzech hebrejštiny a arabštiny ULPAN v roce 2023. Této příležitosti mohou využít studenti judaistiky, hebraistiky, religionistiky, filozofie, teologie, blízkovýchodních studií, ale i dalších vědních oborů. Detail nabídky s popisem podmínek účasti ve výběrovém řízení bude brzy zveřejněn ve vyhledávači stipendií. Přihlášky přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 29. prosince 2022

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Egypt  

Ministerstvo vysokého školství Egyptské arabské republiky nabízí stipendia ke studijním a výzkumným pobytům v Egyptě pro:

· studenty DSP v délce do 10 měsíců

· VŠ učitele a vědce v délce 1 až 5 měsíců

Bližší informace k nabídkám naleznete v jejich přehledech ve vyhledávači stipendií. Přihlášky přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 9. prosince

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Severní Makedonie

Studenti BSP, MSP a DSP se mohou hlásit na studijní pobyty v Severní Makedonii v délce nejméně 2 měsíce. VŠ pedagogům a vědcům jsou nabízena nejméně 2 místa k účasti na přednáškových pobytech v délce do 10 dnů. Detaily nabídek s popisem podmínek účasti ve výběrovém řízení naleznete ve vyhledávači stipendií. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 9. prosince

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Čína

Čína nabízí stipendijní místa k semestrálním studijním pobytům pro studenty BSP, MSP a DSP, přednostně jiných než sinologických oborů. Seznam čínských univerzit, na něž je možné se hlásit, zveřejňuje na svých webových stránkách China Scholarship Council (programy s oranžovou hvězdou jsou zahrnuté ve stipendijní nabídce). Detail nabídky s popisem podmínek účasti ve výběrovém řízení naleznete ve vyhledávači stipendií. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 19. prosince

 

Bilaterální spolupráce: letní kurzy Albánie, Bulharsko, Gruzie, Mongolsko

Partnerské státy každoročně nabízejí českým VŠ místa na letních školách, jejichž organizátoři hradí účastníkům ubytování, stravování, ale také výdaje na exkurze a poznávání města. Letní jazykový kurz v Bulharsku se pravidelně koná na univerzitách v Sofii a Velikém Tarnovo během července, ČR může obsadit celkem 8 míst. Letní školu v Albánii pravidelně pořádá univerzita v Tiraně v září, vysíláme 2 účastníky. Letní škola v Mongolsku je určena přednostně studentům mongolistiky se znalostí jazyka alespoň na úrovni A2, v nabídce jsou 3 místa. Gruzie nabízí oborově zaměřené letní školy, jejich seznam zahraniční partner zveřejní na jaře 2023. Pokyny pro přihlášení naleznete v detailu jednotlivých nabídek.

Termín pro podání přihlášek: 30. prosince

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Albánie, Bulharsko, Gruzie, Lotyšsko, Mongolsko, Rumunsko

Několik států nabízí semestrální pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP v délce až 9 měsíců, resp. studijní, výzkumné či přednáškové pobyty pro VŠ učitele většinou v délce do 1 měsíce. Vybraní účastníci uskuteční pobyt na vysokých školách Albánii, Bulharsku, Gruzii, Lotyšsku, Mongolsku a Rumunsku dle vlastního výběru. Podmínky účasti a pokyny pro přihlášení naleznete v detailu jednotlivých nabídek.

Termín pro podání přihlášek: 30. prosince

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Řecko

Řecko přijme 6 akademických pracovníků českých VŠ na studijní či výzkumné pobyty v délce maximálně 1 týden. Výše stipendia pro účastníka pobytu je 110 EUR denně. Pobyt se musí uskutečnit během kalendářního roku 2023. Další informace najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 12. ledna 2023

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)