Přední chemik Pavel Hobza opět přivede do Olomouce významné české vědce

pondělí 13. březen 2017, 10:46

Olomouc (13. března 2017) – Chemie v současné vědě, tak zní podtitul letošního cyklu přednášek Současná chemie, který na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci již dvanáctým rokem povede nositel nejprestižnějšího tuzemského ocenění za vědu Česká hlava a profesor zdejší katedry fyzikální chemie Pavel Hobza. Studenty, ale i další zájemce z řad akademické obce či veřejnosti čekají čtyři přednášky předních tuzemských vědců. Jako první se 15. března představí egyptolog a archeolog Miroslav Bárta.

Chemii nelze izolovat od ostatních vědních oborů, protože věda je jen jedna. Problémy jsou propojené a bez spolupráce se vědci neobejdou. Také proto jsem ani letos, stejně jako v předchozích ročnících, neomezil výběr hostů jen na chemiky,“ uvedl profesor Hobza, který v Olomouci působí nejen na katedře fyzikální chemie, ale i v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů.

Styčné plochy mezi chemií a egyptologií představí úvodní host série, jímž bude ředitel Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Miroslav Bárta.
O týden později s přednáškou vystoupí odborník na chemii nukleových kyselin Michal Hocek z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, který je jedním z žáků chemika Antonína Holého a ve svém výzkumu se pohybuje na pomezí chemie, biochemie a biologie.

Ve třetí přednášce bude 29. března hovořit Pavel Jelínek z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR o perspektivách rastrovacích mikroskopů pro současnou chemii. „Toto je mimořádně aktuální téma, protože tyto techniky dovolují pozorovat atomy v molekulách. Něco takového jsme ještě před pár lety považovali za nemožné,“ zdůraznil Hobza, podle nějž jsou rastrovací mikroskopy s atomárním rozlišením jedním z klíčových nástrojů pro základní a aplikovaný výzkum nejen v chemii, ale i fyzice či biologii. Letošní kurz určený primárně pro studenty fyzikální chemie uzavře 5. dubna přednáškou nazvanou Světlo a chemie Dana Nachtigallová, která je v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR členkou výzkumného týmu Pavla Hobzy. Věnuje se zejména teoretické chemii, mimo jiné popisu elektronicky excitovaných stavů.

Cílem kurzu je umožnit zejména studentům setkat se se špičkovými představiteli české vědy. V aule přírodovědecké fakulty v rámci Současné chemie už přednášely desítky významných badatelů. Byli mezi nimi chemici, biologové, fyzici, lékaři, ale i zástupci společenských věd. Přednášky se budou konat vždy ve středu od 15 hodin.

Kontaktní osoby:

Pavel Hobza
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého | katedra fyzikální chemie
E: hobza@prfnw.upol.cz | T: 585 634 760

Martina Šaradínová | tisková mluvčí
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: martina.saradinova@upol.cz | M: 773 616 655