Mgr. Kateřina JANOUŠKOVÁ

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585632808

Ústav porodní asistence

Fakulta zdravotnických věd

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Procházka M., Šperková A., Janoušková K., Merz L. Význam nenasycených mastných kyselin v těhotenství. Gynekologie a porodnictví. 2018. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Janoušková K., Vítková L., Voříšková I., Bubeníková Š., Hrubá R. Císařský řez a jeho rizika pro matku. Profese online. 2019.
Klugarová J., Janoušková K., Procházka M., Hálek J., Šibravová V., Klugar M. The association between mode of birth delivery and attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review protocol of epidemiological evidence. International Journal of Evidence-Based Healthcare. 2019.
Janoušková K., Pláteníková T., Hájek M., Procházka M., Klugar M. Endometrióza a její vliv na plodnost a kvalitu života. Praktický lékař. 2018.
Janoušková K., Bubeníková Š., Procházka M. Fyziologický porod. Angis revue. 2016.
Procházka M., Velebil P., Binder T., Janoušková K. Porod velkého plodu. Česká gynekologie. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Janoušková K. Progesteron a jeho role v porodnictví. Moderní gynekologie a porodnictví. 2016.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Janoušková K., Vysloužilová M., Procházka M. Vliv endometriózy na reprodukční a sexuální zdraví. In Mitlöhner M., Prouzová Z., Zouharová M., Podroužek L. (Eds.) Sborník referátů 2020. 2020.
Lemrová A., Ivanová K., Janoušková K. Ztracené životní šance (Problémy institucionální prevence hostility vůči dětem do 5 let). In Lubelcová G. (Eds.) Paralely a divergencie. 2018.
KAPITOLA V KNIZE
Bubeníková Š., Procházka M., Janoušková K. Nepravidelné polohy a porodní mechanismy. Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence. 2018.
Janoušková K. Poruchy délky gestace. Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence. 2016.
ABSTRAKT
Hrubá R., Kopecký M., Bubeníková Š., Janoušková K., Dorazilová R. Antropometrie a porodní asistence, somatické charakteristiky těhotných žen. IV. Společná konference SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP. 2017.
Bubeníková Š., Janoušková K., Procházka M. Romská a vietnamská komunita v práci porodní asistentky v České republice. 3. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS seminář porodních asistentek. Sborník abstrakt. 2016.
Procházka M., Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K. Porodní asistence v proměnách času. Nelékařské obory v proměnách času. 2015.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R., Dostalíková V., Antony D., Bodnár V., Procházka M., Lasovský J., Vrbová H. Den otevřených dveří ÚPA, FZV, UPOL. 2021.
Tučková D., Ivanová K., Janoušková K., Svobodová Z., Klugar M., Klugarová J. Problem-based learning / Case-based learning in Medical Education – A Scoping Review Protocol. 2021.
Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K. Veletrh zdraví ÚPA FZV UPOL. 2021.
Bubeníková Š., Janoušková K., Hrubá R. Praktická výuka Ústavu porodní asistence FZV UP v Olomouci. 2020.
Janoušková K. Gynekologie. 2018.
Lemrová A., Ivanová K., Janoušková K. Ztracené životní šance. 2018.
Hrubá R., Kopecký M., Bubeníková Š., Janoušková K., Dorazilová R. Antropometrie a porodní asistence, somatické charakteristiky těhotných žen. 2017.
Hrubá R., Bubeníková Š., Kopecký M., Janoušková K., Dorazilová R. Antropometrie a porodní asistence, somatické charakteristiky žen. 2017.
Janoušková K. Gynekologie. 2017.
Hrubá R., Kopecký M., Janoušková K. Sledování těhotných žen pomocí antropometrického měřění. 2017.
Janoušková K. Endometriosis. 2016.
Janoušková K. Gynekologie. 2016.
Bubeníková Š., Janoušková K., Procházka M. Romská a vietnamská komunita v práci porodní asistentky v ČR. 2016.
Procházka M., Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K. Porodní asistence v proměnách času. 2015.
Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K., Holmanová J. Reprodukční zdraví – měním se v ženu, měním se v muže. 2015.
Janoušková K. Sexualita v graviditě. 2015.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Merz L., Bubeníková Š., Janoušková K., Hrubá R. Olomouc Winter School in Midwifery. 2020.
Janoušková K., Hrubá R., Bubeníková Š., Matulníková Ľ., Příhoda V. Model SimMom. 2019.
Dorazilová R., Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K., Šperková A., Procházka M., Ľubušký M., Matulníková Ľ. Novinky v porodní asistenci. 2019.
Procházka M., Šperková A., Bubeníková Š., Janoušková K., Merz L. Winter School in Midwifery 2019. 2019.
Hrubá R., Janoušková K., Bubeníková Š., Šperková A., Dorazilová R. Avent - pro matku a dítě. 2018.
Procházka M., Hrubá R., Janoušková K., Bubeníková Š., Dorazilová R., Šperková A. Moravská konference fetomaternální medicíny. 2018.
Bubeníková Š., Dorazilová R., Hrubá R., Janoušková K., Matulníková Ľ., Procházka M., Šperková A., Vrublová Y. Porodní asistentky pro zdraví žen a dětí. 2018.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. Moravská konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2017.
Procházka M., Bubeníková Š., Šperková A., Janoušková K., Hrubá R., Dorazilová R., Vrublová Y., Matulníková Ľ. Porodnictví a porodní asistence jako reflexe stavu společnosti. 2017.
Procházka M., Šperková A., Janoušková K., Bubeníková Š., Hrubá R. Doškolovací den pro lékaře a porodní asistentky. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. Moravská konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. Workshop for students of midwifery and Intensive care in midwifery and for midwives in practice. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A., Janoušková K. 7. moravská konference fetomaternální medicíny. 2015.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Dorazilová R., Janoušková K., Hrubá R. Moravská konference fetomaternální medicíny. 2021.
Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K. PorodNICE 5P. 2019.
Janoušková K., Hrubá R., Bubeníková Š. PorodNICE 5P. 2019.
Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K. Somatosexuální poruchy a deviace. 2019.
Procházka M., Bubeníková Š., Janoušková K., Hrubá R., Matulníková Ľ. VI. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP. 2019.
Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K., Dorazilová R. XXXVI. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny. 2019.
Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K. 9. KONFERENCE NEMOCNIČNÍCH GYNEKOLOGŮ A PORODNÍKŮ. 2019.
Procházka M., Janoušková K., Bubeníková Š. Belgian Lactation Consultants Conference. 2018.
Bubeníková Š., Procházka M., Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R. Edukační den porodní asistence V. ročník. 2018.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Dorazilová R., Janoušková K. Intraparttální hypoxie plodu, monitorování plodu za porodu. 2018.
Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K., Dorazilová R. Kritické stavy v porodnictví 2018. 2018.
Procházka M., Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K., Dorazilová R., Šperková A. Moravská konference fetomaternální medicíny. 2018.
Procházka M., Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R., Bubeníková Š. XXXV. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny. 2018.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R., Kilián T. XXXV. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2018.
Procházka M., Janoušková K., Hrubá R., Bubeníková Š. 5. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS Kontroverze v gynekologii a porodnictví. 2018.
Procházka M., Bubeníková Š., Janoušková K., Dorazilová R., Hrubá R. 8. konference nemocničních gynekologů a porodníků. 2018.
Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K., Šperková A., Procházka M. Ambulantní gynekologie v praxi. 2017.
Janoušková K., Bubeníková Š. Fyziologie třetí doby porodní. 2017.
Janoušková K., Bubeníková Š., Matulníková Ľ., Šibravová V. Implementace nového klasifikačního řádu UP. 2017.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R. IV. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP. 2017.
Procházka M., Bubeníková Š., Janoušková K., Hrubá R., Dorazilová R., Šperková A., Vrublová Y. Moravská konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2017.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R., Šperková A. Novinky v porodní asistenci. 2017.
Bubeníková Š., Janoušková K. Vedení fyziologického porodu (APODAC). 2017.
Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K. Workshop pro porodní asistentky "Když před začátkem přijde konec". 2017.
Janoušková K., Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Dorazilová R., Vrublová Y. XXXIV. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2017.
Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K. Celostátní kongres porodních asistentek s mezinárodní účastí. 2016.
Procházka M., Janoušková K., Bubeníková Š. EBHC (zdravotnictví založené na důkazech) v praxi. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Janoušková K. Mother and child care in the Czech Republic. 2016.
Janoušková K., Hrubá R., Procházka M., Dorazilová R., Bubeníková Š. Workshop pro studentky Porodní asistence a Intenzivní péče v porodní asistenci a pro porodní asistentky v praxi. 2016.
Janoušková K., Bubeníková Š., Procházka M. 3. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. 2016.
Hrubá R., Bubeníková Š., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. 6. Moravská konference fetomaternální medicíny. 2016.
Hrubá R., Janoušková K., Bubeníková Š., Dorazilová R. 8. jihlavská konference porodních asistentek. 2016.
Janoušková K. Klešťový porod. 2015.
PROJEKT
Hrubá R., Janoušková K. Inovace předmětu Porodní asistence při fyziologickém těhotenství a porodu. Univerzita Palackého v Olomouci. 2020.
Merz L., Konečný P., Dus M., Tomsa M., Jančíková V., Můčková A., Kalabusová J., Wolfová K., Mlíka R., Kolářová B., Gaul Aláčová P., Šáteková L., Machálková L., Mikšová Z., Tomanová J., Dorazilová R., Matulníková Ľ., Procházka M., Hrubá R., Janoušková K., Bubeníková Š., Pokorná J., Vybíral P., Vévoda J., Grygová B., Kozáková R., Vévodová Š., Janoutová J., Kisvetrová H., Školoudík D. Inovace předmětů formou elektronických studijních opor na FZV. Unievrzita Palackého v Olomouci. 2019.
VEDENÍ PRÁCE
Šimonová A. Abrupce placenty. In Janoušková K. (Eds.) Bakalářská práce. 2020.
Vysloužilová M. Endometrióza a její vliv na kvalitu sexuálních funkcí. In Janoušková K. (Eds.) Bakalářská práce. 2020.
Vrbová J. Menstruační pomůcky. In Janoušková K. (Eds.) Bakalářská práce. 2020.
Ondráčková Z. Problematika těhotenství ve vyšším věku. In Janoušková K. (Eds.) Bakalářská práce. 2020.
Janíčková M. Syfilis v těhotenství a vliv na plod a novorozence. In Janoušková K. (Eds.) Bakalářská práce. 2020.
Rachůnková G. Vliv prostaglandinů na průběh porodu. In Janoušková K. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2020.
Šnajdrová D. Vliv syndromu polycystických ovarií na těhotenství, porod a novorozence. In Janoušková K. (Eds.) Bakalářská práce. 2020.
Maříková K. Vybrané metody přirozeného plánování rodičovství. In Janoušková K. (Eds.) Bakalářská práce. 2020.
Greplová K. Benefity a rizika odloženého podvazu pupečníku a milkingu pupečníku. In Janoušková K. (Eds.) Bakalářská práce. 2019.
Pavelková K. Endometrióza a riziko vzniku komplikací během porodu a těhotenství. In Janoušková K. (Eds.) Bakalářská práce. 2019.
Šínová J. Potermínová gravidita. In Janoušková K. (Eds.) Bakalářská práce. 2019.
Vysloužilová B. Rizika a benefity hormonální antikoncepce. In Janoušková K. (Eds.) Bakalářská práce. 2019.
Bečvářová V. Rizika indukovaného porodu. In Janoušková K. (Eds.) Bakalářská práce. 2019.
Kašparovská A. Vedení třetí doby porodní. In Janoušková K. (Eds.) Bakalářská práce. 2019.
Mikesková M. GBS infekce. In Janoušková K. (Eds.) Bakalářská práce. 2018.
Grézlová V. Hormonální antikoncepce a její vliv na zdravotní stav ženy. In Janoušková K. (Eds.) Diplomová práce. 2018.
Vítková L. Rizika císařského řezu. In Janoušková K. (Eds.) Bakalářská práce. 2018.
Drdová J. Endometrióza. In Janoušková K. (Eds.) bakalářská. 2017.
Kopřivová B. IVF léčba a její rizika. In Janoušková K. (Eds.) Bakalářská práce. 2017.
Fridrichová V. Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie z pohledu porodní asistentky. In Janoušková K. (Eds.) bakalářská. 2017.
Janoušková K. Mimoděložní těhotenství. bakalářská. 2017.
Hlaváčková Z. Umělé ukončení těhotenství v I. trimestru. In Janoušková K. (Eds.) bakalářská. 2017.
Jelínková V. Pozdní mateřství. In Janoušková K. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Zbořílková E. Synechie. In Janoušková K. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)