Mgr. Radka Kozáková

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585632866
Pracoviště:
Ústav společenských a humanitních věd
Org. jednotka:
Fakulta zdravotnických věd
Adresa:
Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
Místnost:
2.018
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Kozáková R., Vévodová Š, Vévoda J., Merz L., Grygová B., Kozák J. Syndrom vyhoření u rodinných a profesionálních pečujících. Profese on-line. 2017.
  Vévodová Š, Ročková Š, Kozáková R., Dobešová Cakirpaloglu S., Kisvetrová H., Vévoda J. Compingové strategie a jejich vztah k syndromu vyhoření u onkologických sester. Psychologie a její kontexty (online). 2016.
  Vévodová Š, Šperková A., Vévoda J., Kozáková R., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní profil studentů nelékařských zdravotnických oborů. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2016.
  Kozáková R., Vévodová Š, Vévoda J., Merz L. Důvody oddálení narození prvního dítěte u matek po 35. roce. Profese : časopis pro nelékařská zdravotnická povolání. 2015.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Vévodová Š, Dobešová Cakirpaloglu S., Lastovičková A., Kozáková R., Grygová B. Empathy as a risk factor for burnout. 4th International multidisciplinary scientific conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017. 2017.
  Kozáková R., Reiterová E., Vévodová Š, Vévoda J., Grygová B. Vzájemné vztahy mezi kvalitou života, zátěží a syndromem vyhoření při poskytování profesionální zdravotně-sociální péče. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Sborník přspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatleství. 2016.
  Kozáková R., Vévodová Š, Vévoda J., Merz L. Zátěž a syndrom vyhoření u rodinných pečujících. Sborník přspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatleství. 2016.
  Kozáková R., Vévodová Š Bariéra kognitivního deficitu v psychoedukaci osob s onemocněním schizofrenie v zařízení pobytové služby. NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH III. 2015.
  Vévoda J., Vévodová Š, Skarupová H., Kozáková R. The quality of life of persons with visual impairment. 2and International multidisciplinary scientific conferece on Social Sciences and Arts SGEM 2015. 2015.
  ABSTRAKT
  Kozáková R., Vévodová Š Bariéra kognitivního deficitu v psychoedukaci osob s onemocněním schizofrenie v zařízení pobytové služby. Nové trendy ve zdravotnických vědách III. 2015.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Kozáková R., Vévodová Š, Vévoda J., Merz L. Zátěž a syndrom vyhoření u rodinných pečujících. 2016.
  Kozáková R. Rodina současnosti. 2015.
  Kozáková R., Vévodová Š Protektivní faktory zátěže rodinných pečujících. 2014.
  Kozáková R., Ježorská Š, Vévoda J., Merz L. Věk matek při narození prvního dítěte. 2014.
  Kozáková R. Zátěž v roli pečovatele. 2013.
  Tomanová D., Kozáková R. Význam a obsah edukace onkologických pacientů. 2012.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  RECENZE
  Kozáková R. Opatrovnoctví osob s duševní poruchou. Profese on-line. 2014.
  PROJEKT
  Vévodová Š, Kozáková R. Mobbing a syndrom vyhoření ve zdravotnictví. Univerzita Palackého. 2017.
  Kozáková R., Grygová B. Zajištění standartních technických podmínek pro akademické pracovníky. Univerzita Palackého. 2017.
  Kozáková R., Vévodová Š Kvalita života a zátěž pečovatele. Univerzita Palackého. 2015.
  Kozáková R., Ježorská Š, Tomanová D., Merz L., Stloukalová L. Příprava podmínek pro realizaci studijního oboru Zdravotně sociální pracovník 5345R031. Univerzita Palackého, MŠMT ČR. 2013.
  VEDENÍ PRÁCE
  Dorňáková A., Kozáková R. Matkou po 35.roce života. bakalářská diplomová práce. 2015.
  Bičová E., Kozáková R. Paliativní a ošetřovatelská péče o pacienta s nádorovým onemocněním slinivky břišní.. bakalářská diplomová práce. 2015.
  Urbánková I., Kozáková R. Péče o děti se sluchovým postižením. bakalářská diplomová práce. 2015.
  Horníková D., Kozáková R. Problematika ošetřovatelské péče u dialyzovaných pacientů. bakalářská diplomová práce. 2015.
  Ondrušková L., Kozáková R. Vztahová vazba mezi matkou a dítětem. bakalářská diplomová práce. 2015.
  Činčurová G., Kozáková R. Závislost na alkoholu a ošetřovatelská péče. bakalářská diplomová práce. 2015.
  Koudelková L., Kozáková R. Kolorektální karcinom s pohledu všeobecné sestry. bakalářská. 2014.
  Strnadová I., Kozáková R. Matkou ve vyšším věku. bakalářská. 2014.
  Moravcová A., Kozáková R., Nechtěné těhotenství a následná péče o nechtěné dítě. bakalářská. 2014.
  Stískalová V., Kozáková R. Stavy psychiky žen v těhotentství, při porodu a v šestinedělí. bakal. 2014.
  Marková I., Kozáková R Závislost na návykových látkách a motivace k prevenci. bakalářská. 2014.
  Andrlová M., Kozáková R. Závislot na alkoholu z pohledu všeobecné sestry. bakalářská. 2014.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Edukace v práci porodní asistentky HUM/PAB22 LS Cv 7
  Edukace v práci porodní asistentky HUM/PAK22 LS Cv 4
  Edukace v práci porodní asistentky HUM/PAB22 LS Se 3
  Edukace v práci porodní asistentky HUM/PAK22 LS Se 0
  Komunikace HUM/PAB04 LS Se 1
  Komunikace HUM/PAK04 LS Cv 4
  Komunikace HUM/PAB04 LS Cv 1
  Komunikace HUM/PAK04 LS Se 3
  Obecná a vývojová psychologie HUM/PAK05 LS Cv 4
  Obecná a vývojová psychologie HUM/PAB05 LS Se 1
  Obecná a vývojová psychologie HUM/PAK05 LS Se 3
  Obecná a vývojová psychologie HUM/PAB05 LS Cv 1
  Obecná a vývojová psychologie HUM/PAK03 ZS Cv 7
  Obecná a vývojová psychologie HUM/PAK03 ZS Se 7
  Obecná a vývojová psychologie HUM/PAA03 ZS Se 1
  Obecná a vývojová psychologie HUM/PAA03 ZS Cv 2
  Obecná psychologie HUM/VSK01 ZS Se 2
  Obecná psychologie HUM/VSA01 ZS Cv 3
  Obecná psychologie HUM/VSA01 ZS Se 3
  Obecná psychologie HUM/VSK01 ZS Cv 7
  Obecná psychologie HUM/VSA01 ZS 3
  Obecná psychologie HUM/VSK01 ZS 2
  Pedagogika HUM/PAB29 LS Se 2
  Pedagogika HUM/PAK29 LS Se 4
  Sociální psychologie HUM/PAK31 ZS Se 4
  Sociální psychologie HUM/PAA31 ZS Se 7
  Specifika komunikace pro VS HUM/VSA25 ZS Cv 6
  Specifika komunikace pro VS HUM/VSK25 ZS 0
  Specifika komunikace pro VS HUM/VSA25 ZS Se 3
  Specifika komunikace pro VS HUM/VSK25 ZS Se 0
  Specifika komunikace pro VS HUM/VSK25 ZS Cv 0
  Specifika komunikace pro VS HUM/VSA25 ZS 3
  Vývojová psychologie HUM/VSK02 ZS Cv 6
  Vývojová psychologie HUM/VSK02 ZS 2
  Vývojová psychologie HUM/VSA02 ZS Se 3
  Vývojová psychologie HUM/VSA02 ZS 4
  Vývojová psychologie HUM/VSK02 ZS Se 3
  Vývojová psychologie HUM/VSA02 ZS Cv 3
  Základy edukační činnosti 1 HUM/ZED1 LS Cv 1
  Základy edukační činnosti 1 HUM/ZED1 LS Se 2
  Základy edukační činnosti 2 HUM/ZED2 ZS Se 1
  Základy edukační činnosti 2 HUM/ZED2 ZS Cv 1
  Základy edukačních věd HUM/RA011 ZS 3
  Základy edukačních věd HUM/RA011 ZS Cv 1
  Základy edukačních věd HUM/RA011 ZS Se 3
  Základy komunikace HUM/VSK06 LS Cv 12
  Základy komunikace HUM/VSB06 LS Cv 6
  Základy komunikace HUM/VSB06 LS Se 3
  Základy komunikace HUM/VSK06 LS Se 2
  Základy komunikace HUM/VSK06 LS 4
  Základy komunikace HUM/VSB06 LS 4
  Základy obecné a vývojové psychologie HUM/RDA02 ZS Se 7
  Základy obecné a vývojové psychologie HUM/OVP ZS Se 2