Mgr. Radka Kozáková

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585632866
Pracoviště:
Ústav společenských a humanitních věd
Org. jednotka:
Fakulta zdravotnických věd
Adresa:
Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
Místnost:
2.018
Pracovní zařazení:
odborný asistent
ČLÁNEK
Kozáková R., Vévodová Š., Vévoda J., Merz L., Grygová B., Kozák J. Syndrom vyhoření u rodinných a profesionálních pečujících. Profese on-line. 2017.
Vévodová Š., Ročková Š., Kozáková R., Dobešová Cakirpaloglu S., Kisvetrová H., Vévoda J. Compingové strategie a jejich vztah k syndromu vyhoření u onkologických sester. Psychologie a její kontexty (online). 2016.
Vévodová Š., Šperková A., Vévoda J., Kozáková R., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní profil studentů nelékařských zdravotnických oborů. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2016.
Kozáková R., Vévodová Š., Vévoda J., Merz L. Důvody oddálení narození prvního dítěte u matek po 35. roce. Profese : časopis pro nelékařská zdravotnická povolání. 2015.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vévodová Š., Dobešová Cakirpaloglu S., Lastovičková A., Kozáková R., Grygová B. Empathy as a risk factor for burnout. In . (Eds.) 4th International multidisciplinary scientific conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017. 2017.
Kozáková R., Reiterová E., Vévodová Š., Vévoda J., Grygová B. Vzájemné vztahy mezi kvalitou života, zátěží a syndromem vyhoření při poskytování profesionální zdravotně-sociální péče. In . (Eds.) Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Sborník přspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatleství. 2016.
Kozáková R., Vévodová Š., Vévoda J., Merz L. Zátěž a syndrom vyhoření u rodinných pečujících. In . (Eds.) Sborník přspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatleství. 2016.
Kozáková R., Vévodová Š. Bariéra kognitivního deficitu v psychoedukaci osob s onemocněním schizofrenie v zařízení pobytové služby. In . (Eds.) NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH III. 2015.
Vévodová Š., Vévoda J., Skarupová H., Kozáková R. The quality of life of persons with visual impairment. In . (Eds.) 2and International multidisciplinary scientific conferece on Social Sciences and Arts SGEM 2015. 2015.
ABSTRAKT
Kozáková R., Vévodová Š. Bariéra kognitivního deficitu v psychoedukaci osob s onemocněním schizofrenie v zařízení pobytové služby. Nové trendy ve zdravotnických vědách III. 2015.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kozáková R., Vévodová Š., Vévoda J., Merz L. Zátěž a syndrom vyhoření u rodinných pečujících. null. 2016.
Kozáková R. Rodina současnosti. null. 2015.
Kozáková R., Vévodová Š. Protektivní faktory zátěže rodinných pečujících. null. 2014.
Kozáková R., Ježorská Š., Vévoda J., Merz L. Věk matek při narození prvního dítěte. null. 2014.
Kozáková R. Zátěž v roli pečovatele. null. 2013.
Tomanová D., Kozáková R. Význam a obsah edukace onkologických pacientů. null. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
RECENZE
Kozáková R. Opatrovnoctví osob s duševní poruchou. Profese on-line. 2014.
PROJEKT
Vévodová Š., Kozáková R. Mobbing a syndrom vyhoření ve zdravotnictví. Univerzita Palackého. 2017.
Kozáková R., Grygová B. Zajištění standartních technických podmínek pro akademické pracovníky. Univerzita Palackého. 2017.
Kozáková R., Vévodová Š. Kvalita života a zátěž pečovatele. Univerzita Palackého. 2015.
Kozáková R., Ježorská Š., Tomanová D., Merz L., Stloukalová L. Příprava podmínek pro realizaci studijního oboru Zdravotně sociální pracovník 5345R031. Univerzita Palackého, MŠMT ČR. 2013.
VEDENÍ PRÁCE
Dorňáková A. Matkou po 35.roce života. In Kozáková R. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2015.
Bičová E. Paliativní a ošetřovatelská péče o pacienta s nádorovým onemocněním slinivky břišní. In Kozáková R. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2015.
Urbánková I. Péče o děti se sluchovým postižením. In Kozáková R. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2015.
Horníková D. Problematika ošetřovatelské péče u dialyzovaných pacientů. In Kozáková R. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2015.
Ondrušková L. Vztahová vazba mezi matkou a dítětem. In Kozáková R. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2015.
Činčurová G. Závislost na alkoholu a ošetřovatelská péče. In Kozáková R. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2015.
Koudelková L. Kolorektální karcinom s pohledu všeobecné sestry. In Kozáková R. (Eds.) bakalářská. 2014.
Strnadová I. Matkou ve vyšším věku. In Kozáková R. (Eds.) bakalářská. 2014.
Moravcová A. Nechtěné těhotenství a následná péče o nechtěné dítě. In Kozáková R., ., . (Eds.) bakalářská. 2014.
Stískalová V. Stavy psychiky žen v těhotentství, při porodu a v šestinedělí. In Kozáková R. (Eds.) bakal. 2014.
Marková I., .. Závislost na návykových látkách a motivace k prevenci. In Kozáková R. (Eds.) bakalářská. 2014.
Andrlová M. Závislot na alkoholu z pohledu všeobecné sestry. In Kozáková R. (Eds.) bakalářská. 2014.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.