Ing. Irena Jedličková

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585632857
Pracoviště:
Děkanát FZV
Org. jednotka:
Fakulta zdravotnických věd
Pracoviště:
Ústav zdravotnického managementu
Org. jednotka:
Fakulta zdravotnických věd
Adresa:
Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
Místnost:
2.020
Pracovní zařazení:
 • projektový referent (Děkanát FZV)
 • odborný asistent (Ústav zdravotnického managementu)
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  VYBRANÉ PUBLIKACE
  Chrastina J., Gemzický M., Daubnerová I., Jedličková I. Modernizace stávající IT datové infrastruktury FZV UP v Olomouci prostřednictvím rozšíření úložišť dat. Univerzita Palackého, MŠMT ČR. 2013. (PROJEKT)
  KNIHA - CELEK
  Bačík P., Bellová J., Jedličková I., Langová K., Mikšová Z., Šamaj M., Vomáčka J., Zapletalová J., Zlámal J. The Basics of Management for the Followers of Health Sciences. 2017.
  Bačík P., Zlámal J., Vomáčka J., Mikšová Z., Šamaj M., Jedličková I., Langová K., Zapletalová J., Bellová J. Základy managementu pro posluchače zdravotnických oborů. 2014.
  PROJEKT
  Konečná J., Jedličková I., Galuszka J. Podpora zahraniční mobility studentů a akademických pracovníků účastí na ENNE IP 2015 v Tartu, Estonsko. Univerzita Palackého v Olomouci. 2015.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Managament porodní asistence MNG/PAK31 ZS 4
  Managament porodní asistence MNG/PAA31 ZS 6
  Managament porodní asistence MNG/PAK31 ZS Se 3
  Managament porodní asistence MNG/PAA31 ZS Se 3
  Manažerská praxe I. OSE/ORK14 ZS Cv 0
  Obecné a veřejné finance MNG/ORA21 ZS Se 0
  Obecné a veřejné finance MNG/ORK21 ZS Se 6
  Obecné a veřejné finance MNG/ORA21 ZS 0
  Obecné a veřejné finance MNG/ORK21 ZS 3
  Řízení lidských zdrojů OSE/ORB17 LS 0
  Řízení lidských zdrojů OSE/ORK17 LS Se 6
  Řízení lidských zdrojů OSE/ORK17 LS 2
  Řízení lidských zdrojů OSE/ORB17 LS Se 0