Mgr. Lenka STLOUKALOVÁ

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585632880

Ústav radiologických metod

Fakulta zdravotnických věd

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)

2.034

odborná sekretářka katedry

KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Tomanová D., Stloukalová L., Vévodová Š. Edukace pro zdraví. 2014.
PROJEKT
Kozáková R., Ježorská Š., Tomanová D., Merz L., Stloukalová L. Příprava podmínek pro realizaci studijního oboru Zdravotně sociální pracovník 5345R031. Univerzita Palackého, MŠMT ČR. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.