doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585632803
Pracoviště:
Ústav zdravotnického managementu
Org. jednotka:
Fakulta zdravotnických věd
Adresa:
Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
Místnost:
Pracovní zařazení:
docent
ČLÁNEK
Horáková D., Štěpánek L., Janout V., Janoutová J., Pastucha D., Kollárová H., Petráková A., Štěpánek L., Husár R., Martiník A. Optimal Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA-IR) Cut-Offs: A Cross-Sectional Study in the Czech Population. Medicina-Lithuania. 2019.
Zatloukalová A., Janoutová J., Homza M., Janout V. Epidemiologická studie nových perorálních antikoagulancií. Klinicka Farmakologie a Farmacie. 2018.
Janoutová J., Ambroz P., Kovalová M., Machaczka O., Němček K., Zatloukalová A., Mrázková E., Košta O., Hálová A., Hosák L., Janout V. Epidemiologie mírné kognitivní poruchy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018.
Čermáková Z., Cvek J., Janoutová J., Konvalinka D., Demel I., Adamcová L., Hurník P. HPV pozitivní karcinomy dutiny ústní a orofaryngu. Postgraduální medicína. 2018.
Machaczka O., Homza M., Polievka P., Zatloukalová A., Janoutová J., Janout V. Optoelektronické skenování jako nástroj pro měření antropometrických rozměrů dolních končetin. Praktický lékař. 2018.
Zatloukalová A., Janoutová J., Homza M., Machaczka O., Janout V. Pacienti užívající nová perorální antikoagulancia – výsledky epidemiologické studie. Profese on-line. 2018.
Machaczka O., Homza M., Janoutová J., Zatloukalová A., Janout V. Srovnání ankle brachial indexu s ultrasonografickým vyšetřením tepen dolních končetin u diabetiků. Praktický lékař. 2018.
Horák S., Sovová E., Pastucha D., Konečný P., Radová L., Calabová N., Janoutová J., Janout V. Comprehensive Group Therapy of Obesity and Its Impact on Selected Anthropometric and Postural Parameters. Central European Journal of Public Health. 2017.
Zatloukalová A., Janoutová J., Homza M., Janout V. Nová antikoagulancia. Profese on-line. 2017.
Pastucha D., Horáková D., Galuszková D., Azeem K., Hyjánek J., Malinčíková J., Horák V., Hubáček P., Povová J., Kollárová H. Prevalence of dyslipidaemia in the population of obese children. Experimental and Clinical Cardiology. 2014.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Povová J. Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby. In Janout V. (Eds.) 2013.
ABSTRAKT
Janoutová J., Šerý O., Janout V. Epidemiology and Genetics of Alzheimer´s Disease in The Czech Republic. Health in all Societes. 2018.
Machaczka O., Homza M., Janoutová J., Janout V. Optoelectronic Scaning as a Tool for Lower Extremity Anthropometric Measurements: Comparison with Manual Measurements. Book of Abstracts In Kazuistiky v Angiologii. 2018.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
PROJEKT
Školoudík D., Janout V., Vomáčka J., Janoutová J. Hemodynamický fantom jako nástroj výzkumu a vývoje v diagnostice nestabilního ateromu. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 2018.
Janoutová J., Školoudík D., Konečný P., Ressner P., Hurtíková E., Olšák P., Krulová P., Šáteková L., Svobodová P., Školoudíková I. Standardizace provádění elektroakupunktury and kognitivní rehabilitace ve studii EFECTA. MŠMT. 2018.
Roubec M., Ambrož P., Machaczka O., Zatloukalová A., Krulová P., Školoudík D., Janout V., Janoutová J., Kisvetrová H., Vomáčka J., Konečný P. The influence of atherosclerosis on the development of dementia and the possibility of its non-pharmacological influence. FZV UP. 2018.
Janout V., Janoutová J., Ambroz P., Machaczka O., Zatloukalová A., Komárek L., Školoudík D., Mrázková E., Bardoň J. Vliv aterosklerózy na rozvoj demence. AZV MZČR. 2018.
Filipčíková R., Hubáček P., Kohoutová J., Hubáčková M., Janout V., Janoutová J., Nosek M. Dekontaminace zraněných osob. MVČR. 2017.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.