doc. MUDr. Jana JANOUTOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585632653

Centrum vědy a výzkumu

Fakulta zdravotnických věd

Ústav veřejného zdravotnictví

Lékařská fakulta

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)

4.020

  • Vědecký pracovník na úrovni A4 (Centrum vědy a výzkumu)
  • docent (Ústav veřejného zdravotnictví)

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 2. 2019 – 31. 1. 2022)
  • Člen VR fakulty (4. 12. 2019 – 31. 10. 2023)
ČLÁNEK
Štěpánek L., Horáková D., Štěpánek L., Janout V., Janoutová J., Bouchalová K., Karel M. Free triiodothyronine/free thyroxine (FT3/FT4) ratio is strongly associated with insulin resistance in euthyroid and hypothyroid adults: a cross-sectional study. Endokrynologia Polska. 2021.
Machaczka O., Homza M., Macounová P., Kovalová M., Janoutová J., Janout V. Hodnocení validity metody palcového tlaku u diabetiků – průběžné výsledky. Vnitrni Lekarstvi. 2021.
Janoutová J., Kovalová M., Machaczka O., Ambroz P., Zatloukalová A., Němček K., Janout V. Risk Factors for Alzheimer's Disease: An Epidemiological Study. Current Alzheimer Research. 2021.
Kovalová M., Eva M., Michaela Š., Zdeněk Č., Janoutová J. Význam screeningu sluchu u seniorů. Polish Journal of Otolaryngology. 2021.
Kron K., Verner V., Smetana M., Janoutová J., Janout V., Martinik K. Alterations of glycaemia, insulin resistance and body mass index within the C-peptide optimal range in non-diabetic patients. Journal of Applied Biomedicine. 2020.
Janoutová J., Ambroz P., Zatloukalová A., Machaczka O., Kovalová M., Němček K., Janout V. Analýza rizikových faktorů mírně kognitivní poruchy. Profese on-line. 2020.
Zatloukalová A., Roubec M., Školoudík D., Janout V., Janoutová J., Machaczka O., Ambroz P. Ateroskleróza a demence. Profese on-line. 2020.
Janoutová J., Filipčíková R., Bílek K., Janout V. Biologická agens bioterorismus-připravenost je nezbytná. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE. 2020.
Konečný P., Olšák P., Tečová D., Krejstová G., Janoutová J. Elektroakupunktura u pacientů po cévní mozkové příhodě s vaskulární demencí. Acupunctura Bohemo Slovaca. 2020.
Kopecký J., Navláčilová V., Janoutová J., Janout V. Epidemiological study on more accurate diagnosis of prostate cancer. Central European Journal of Public Health. 2020.
Hálová A., Ambrozová L., Ambroz P., Zatloukalová A., Machaczka O., Janoutová J., Janout V. Genetická predispozice Alzheimerovy choroby. Profese on-line. 2020.
Lux J., Janoutová J., Mrázková E. Metoda Arkáry – nový přístup k nápravě zarůstajících nehtů. Prakticky Lekar. 2020.
Janoutová J., Kovalová M., Ambroz P., Machaczka O., Zatloukalová A., Němeček K., Mrázková E., Košta O., Školoudík D., Janout V. Možnosti prevence Alzheimerovy choroby. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2020.
Janoutová J., Ambroz P., Zatloukalová A., Machaczka O., Kovalová M., Němček K., Janout V. Péče o pacienty s demencí. Profese on-line. 2020.
Machaczka O., Homza M., Macounová P., Kovalová M., Janoutová J., Janout V. Použití metody palcového tlaku (toe brachial index) k detekci ischemické choroby dolních končetin u diabetiků. Prakticky Lekar. 2020.
Machaczka O., Janoutová J., Ambroz P., Zatloukalová A., Janout V. Vztah hypertenze a demence-stručný přehled. Profese on-line. 2020.
Machaczka O., Janoutová J., Ambroz P., Zatloukalová A., Janout V. Vztah hypertenze a demence-stručný přehled. Profese on-line. 2020.
Janoutová J., Kovalová M., Ambroz P., Machaczka O., Zatloukalová A., Němček K., Mrázková E., Košta O., Janout V. Alzheimerova choroba jako výzva pro veřejné zdravotnictví. Psychiatrie pro praxi. 2019.
Petra R., Janoutová J. Comparison of Lifelong Risk on The Basis of Studies on The Origin of Breast and Ovarian Carcinoma. Journal of Medical - Clinical Research & Reviews. 2019.
Horáková D., Štěpánek L., Janout V., Janoutová J., Pastucha D., Kollárová H., Petráková A., Štěpánek L., Husár R., Martiník A. Optimal Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA-IR) Cut-Offs: A Cross-Sectional Study in the Czech Population. Medicina-Lithuania. 2019.
Janoutová J., Kovalová M., Ambroz P., Machaczka O., Zatloukalová A., Němček K., Mrázková E., Košta O., Janout V. Vaskulární a psychosociální rizikové faktory mírné kognitivní poruchy - pilotní studie. Prakticky Lekar. 2019.
Zatloukalová A., Janoutová J., Homza M., Janout V. Epidemiologická studie nových perorálních antikoagulancií. Klinicka Farmakologie a Farmacie. 2018.
Janoutová J., Ambroz P., Kovalová M., Machaczka O., Němček K., Zatloukalová A., Mrázková E., Košta O., Hálová A., Hosák L., Janout V. Epidemiologie mírné kognitivní poruchy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018.
Čermáková Z., Cvek J., Janoutová J., Konvalinka D., Demel I., Adamcová L., Hurník P. HPV pozitivní karcinomy dutiny ústní a orofaryngu. Postgraduální medicína. 2018.
Machaczka O., Homza M., Polievka P., Zatloukalová A., Janoutová J., Janout V. Optoelektronické skenování jako nástroj pro měření antropometrických rozměrů dolních končetin. Praktický lékař. 2018.
Zatloukalová A., Janoutová J., Homza M., Machaczka O., Janout V. Pacienti užívající nová perorální antikoagulancia – výsledky epidemiologické studie. Profese on-line. 2018.
Machaczka O., Homza M., Janoutová J., Zatloukalová A., Janout V. Srovnání ankle brachial indexu s ultrasonografickým vyšetřením tepen dolních končetin u diabetiků. Praktický lékař. 2018.
Horák S., Sovová E., Pastucha D., Konečný P., Radová L., Calabová N., Janoutová J., Janout V. Comprehensive Group Therapy of Obesity and Its Impact on Selected Anthropometric and Postural Parameters. Central European Journal of Public Health. 2017.
Zatloukalová A., Janoutová J., Homza M., Janout V. Nová antikoagulancia. Profese on-line. 2017.
Pastucha D., Horáková D., Galuszková D., Azeem K., Hyjánek J., Malinčíková J., Horák V., Hubáček P., Povová J., Kollárová H. Prevalence of dyslipidaemia in the population of obese children. Experimental and Clinical Cardiology. 2014.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Povová J. Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby. In Janout V. (Eds.) 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Machaczka O., Janoutová J., Zatloukalová A., Ambroz P., Janout V. Možný vliv aterosklerózy na rozvoj demence - představení projektu. ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE, Zborník vedeckých prác. 2021.
Janoutová J., Machaczka O., Ambroz P., Zatloukalová A., Kovalová M., Němček K., Janout V. Prevence Alzheimerovy choroby - výzva pro veřejné zdravotnictví. In Hudečková H., Jakušová V., Švihrová V., Baška T. (Eds.) Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi IV. 2019.
Janoutová J., Machaczka O., Ambroz P., Zatloukalová A., Kovalová M., Němček K., Janout V. Vztah mezi Alzheimerovou chorobou a mírnou kognitivní poruchou. In Hudečková H., Jakušová V., Švihrová V., Baška T. (Eds.) Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi IV. 2019.
KNIHA - CELEK
ABSTRAKT
Janoutová J., Kovalová M., Machaczka O., Ambroz P., Zatloukalová A., Němček K., Janout V. Mild cognitive impairment as a precursor of Alzheimer´s disease. Sustainable Health. Abstract – Band. 2019.
Janoutová J., Šerý O., Janout V. Epidemiology and Genetics of Alzheimer´s Disease in The Czech Republic. Health in all Societes. 2018.
Machaczka O., Homza M., Janoutová J., Janout V. Optoelectronic Scaning as a Tool for Lower Extremity Anthropometric Measurements: Comparison with Manual Measurements. Book of Abstracts In Kazuistiky v Angiologii. 2018.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Ambroz P., Janoutová J., Machaczka O., Zatloukalová A., Kovalová M., Němček K., Janout V. Epidemiologie a prevence Alzheimerovy choroby. 2019.
Janoutová J., Kovalová M., Machaczka O., Ambroz P., Zatloukalová A., Němček K., Janout V. Mild cognitive impairment as a precursor of Alzheimer´s disease. Sustainable Health. 2019.
Janoutová J., Machaczka O., Ambroz P., Zatloukalová A., Kovalová M., Němček K., Janout V. Prevence Alzheimerovy choroby - výzva pro veřejné zdravotnictví. 2019.
Machaczka O., Janoutová J., Ambroz P., Zatloukalová A., Kovalová M., Němček K., Janout V. Rizikové faktory mírné kognitivní poruchy - předběžné výsledky epidemiologické studie. 2019.
Janoutová J., Machaczka O., Ambroz P., Zatloukalová A., Kovalová M., Němček K., Janout V. Vztah mezi Alzheimerovou chorobou a mírnou kognitivní poruchou. 2019.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Kopecký M., Janout V., Janoutová J. I. konference Nelékařských zdravotnických oborů – trendy, teorie, výzkum, praxe. In Kopecký M. (Eds.) 2021.
PROJEKT
Merz L., Konečný P., Dus M., Tomsa M., Jančíková V., Můčková A., Kalabusová J., Wolfová K., Mlíka R., Kolářová B., Gaul Aláčová P., Šáteková L., Machálková L., Mikšová Z., Tomanová J., Dorazilová R., Matulníková Ľ., Procházka M., Hrubá R., Janoušková K., Bubeníková Š., Pokorná J., Vybíral P., Vévoda J., Grygová B., Kozáková R., Vévodová Š., Janoutová J., Kisvetrová H., Školoudík D. Inovace předmětů formou elektronických studijních opor na FZV. Unievrzita Palackého v Olomouci. 2019.
Školoudík D., Janout V., Vomáčka J., Janoutová J. Hemodynamický fantom jako nástroj výzkumu a vývoje v diagnostice nestabilního ateromu. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 2018.
Janoutová J., Školoudík D., Konečný P., Ressner P., Hurtíková E., Olšák P., Krulová P., Šáteková L., Svobodová P., Školoudíková I. Standardizace provádění elektroakupunktury and kognitivní rehabilitace ve studii EFECTA. MŠMT. 2018.
Roubec M., Ambrož P., Machaczka O., Zatloukalová A., Krulová P., Školoudík D., Janout V., Janoutová J., Kisvetrová H., Vomáčka J., Konečný P. The influence of atherosclerosis on the development of dementia and the possibility of its non-pharmacological influence. FZV UP. 2018.
Janout V., Janoutová J., Ambroz P., Machaczka O., Zatloukalová A., Komárek L., Školoudík D., Mrázková E., Bardoň J. Vliv aterosklerózy na rozvoj demence. AZV MZČR. 2018.
Filipčíková R., Hubáček P., Kohoutová J., Hubáčková M., Janout V., Janoutová J., Nosek M. Dekontaminace zraněných osob. MVČR. 2017.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)