doc. RNDr. Ondřej HOLÝ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585632818

Centrum vědy a výzkumu

Fakulta zdravotnických věd

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)

2.018

Docent - proděkan

Epidemiologická metodologie, epidemiologie infekčních nemocí, veřejné zdravotnictví, nákazy spojené se zdravotní péčí, Cronobacter spp.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 10. 2021 – )
  • Proděkan (1. 10. 2021 – )
VYBRANÉ PUBLIKACE
Bzdil J., Zouharova M., Nedbalcova K., Sladecek V., Senk D., Holý O. Oxacillin (Methicillin) Resistant Staphylococci in Domestic Animals in the Czech Republic. Pathogens. 2021. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Pavlů L., Vícha M., Flašík J., Petřková J., Táborský M., Kačírková T., Holý O. A comparison of heart failure patients with reduced ejection fraction in the Moravian Midlands Registry with the LCZ696 patients in the Paradigm-HF trial. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2023.
Rehman E., Rehman N., Akhlaq M., Hussain I., Holý O. COVID-19 vaccine reluctance and possible driving factors: A comparative assessment among pregnant and non-pregnant women. Frontiers in Public Health. 2023.
Fedor L., Nakládalová M., Štěpánek L., Holý O., Matoušková I. Effectiveness of anti-epidemic measures on ensuring indoor air quality of cleanrooms in a tertiary care hospital. Central European Journal of Public Health. 2022.
Parra-Flores J., Holý O., Acuña S., Lepuschitz S., Pietzka A., Contreras-Fernández A., Chavarría-Sepulveda P., Cruz-Córdova A., Xicohtencatl-Cortes J., Mancilla-Rojano J., Castillo A., Ruppitsch W., Forsythe S. Genomic Characterization of Cronobacter spp. and Salmonella spp. Strains Isolated From Powdered Infant Formula in Chile. Frontiers in Microbiology. 2022.
Křupka M., Matusu T., Sutova H., Wezdenkova K., Večeřová R., Směšná Y., Kolář M., Frankova Bilkova H., Krivankova J., Jorenek M., Raška M., Holý O. Seroprevalence of Measles Antibodies in the Population of the Olomouc Region, Czech Republic-Comparison of the Results of Four Laboratories. Vaccines. 2022.
Parra-Flores J., Holý O., Bustamante F., Lepuschitz S., Pietzka A., Contreras-Fernández A., Castillo C., Ovalle C., Alarcón-Lavín MP., Cruz-Córdova A., Xicohtencatl-Cortes J., Mancilla-Rojano J., Troncoso M., Figueroa G., Ruppitsch W. Virulence and Antibiotic Resistance Genes in Listeria monocytogenes Strains Isolated From Ready-to-Eat Foods in Chile. Frontiers in Microbiology. 2022.
Parra-Flores J., Holý O., Riffo F., Lepuschitz S., Ruppitsch W., Forsythe S. Draft Genome Sequences of Seven Cronobacter sakazakii Strains Carrying the mcr 9.1 Gene Isolated in Chile. Microbiology Resource Announcements. 2021.
Zatloukalová S., Azeem K., Čerňan M., Holý O. Epidemiologie, rizikové faktory a možnosti prevence akutních leukemií. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE. 2021.
Vlčková J., Rupeš V., Holý O., Chaloupka O., Horáková D., Kollárová H., Azeem K. Hantaviry - nebezpečné a opomíjené zoonózy. Dezinfekce, Desinsekce, Deratizace. 2021.
Fedor L., Holý O., Nakládalová M., Matoušková I., Štěpánek L. Monitoring vnitřního ovzduší operačních sálů v praxi ve zdravotnickém zařízení terciárního typu. Pracovni Lekarstvi. 2021.
Bzdil J., Zouharova M., Nedbalcova K., Sladecek V., Senk D., Holý O. Oxacillin (Methicillin) Resistant Staphylococci in Domestic Animals in the Czech Republic. Pathogens. 2021.
Parra-Flores J., Holý O., Riffo F., Lepuschitz S., Maury-Sintjago E., Rodríguez-Fernández A., Cruz-Córdova A., Xicohtencatl-Cortes J., Mancilla-Rojano J., Troncoso M., Figueroa G., Ruppitsch W., Forsythe S. Profiling the Virulence and Antibiotic Resistance Genes of Cronobacter sakazakii Strains Isolated From Powdered and Dairy Formulas by Whole-Genome Sequencing. Frontiers in Microbiology. 2021.
Křupka M., Vecerova R., Sutova H., Matusu T., Sloupenská K., Holý O., Raška M. Spalničky a imunitní systém: aktuální stav poznání spletitého vztahu. Alergie. 2021.
Parra Flores J., Maury-Sintjago E., Rodriguez-Fernández A., Acuna S., Cerda F., Aguirre J., Holý O. Microbiological Quality of Powdered Infant Formula in Latin America. JOURNAL OF FOOD PROTECTION. 2020.
Mlynárčik P., Chalachanová A., Vágnerová I., Holý O., Zatloukalová S., Kolář M. PCR Detection of Oxacillinases in Bacteria. Microbial Drug Resistance. 2020.
Parra Flores J., Maury Santiago E., Rodriguez A., Holý O., Lepuschitz S. Virulencia, perfil y genes de resistencia a antibióticos de Cronobacter sakazakii aisladas de leche en polvo mediante análisis de genoma completo (WGS). Avances de Investigación en Inocuidad de Alimentos. 2020.
Chmelař D., Holý O., Kasáková I., Hájek M., Lazarová A., Gonzalez-Rey C., Lasák J., Raclavský V., Čižnár I. Antibiotic susceptibility and production of endotoxin by Ochrobactrum anthropi isolated from environment and from patients with cystic fibrosis. FOLIA MICROBIOLOGICA. 2019.
Holý O., Alsonosi A., Hochel I., Röderová M., Zatloukalová S., Mlynárčik P., Kolář M., Petrželová J., Alazraq A., Chmelar D., Forsythe S. Antibiotic Susceptibility of Cronobacter spp. Isolated from Clinical Samples. Polish Journal of Microbiology. 2019.
Křupka M., Rubešová A., Holý O. Existuje chronická lymeská borelióza? Alergie. 2019.
Alsonosi A., Holý O., Forsythe S. Characterization of the pathogenicity of clinical Cronobacter malonaticus strains based on the tissue culture investigations. ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY. 2019.
Lepuschitz S., Ruppitsch W., Pekard-Amenitsch S., Forsythe SJ., Holý O. Multicenter Study of Cronobacter sakazakii Infections in Humans, Europe, 2017. EMERGING INFECTIOUS DISEASES. 2019.
Holý O., Cruz-Córdova A., Xicohtencatl-Cortes J., Hochel I., Parra-Flores J., Petrželová J., Fačevicová K., Forsythe SJ., Alsonosi AM. Occurrence of virulence factors in Cronobacter sakazakii and Cronobacter malonaticus originated from clinical samples. MICROBIAL PATHOGENESIS. 2019.
Tkadlec T., Vlčková J., Azeem K., Zatloukalová S., Holý O., Horáková D., Kollárová H. Současná epidemiologická situace spalniček v Evropě. Hygiena. 2019.
Holý O., Matoušková I., Zatloukalová S., Dvořáčková M., Petrželová J., Raida L., Růžička F. Prevalence kmenů Staphylococcus epidermidis a dalších koaguláza negativních stafylokoků se schopností tvorby biofilmu na hematoonkologické klinice. Klinicka Mikrobiologie a Infekcni Lekarstvi. 2018.
Zatloukalová S., Holý O., Petrželová J., Mlynárčik P., Vlčková J., Röderová M., Horáková D., Kollárová H. Výskyt a antibiotická rezistence enterobakterií izolovaných z klinického materiálu od pacientů s akutní leukémií. Klinicka Onkologie. 2018.
Horáková D., Bouchalová K., Štěpánek L., Holý O., Petráková A., Juríčková L., Kollárová H. Insulin resistance as a potential risk factor for breast cancer: Dagmar Horakova. European Journal of Public Health. 2017.
Sedlatá Jurásková E., Sedláčková H., Jánská J., Holý O., Lálová I., Matoušková I. Legionella spp. in dental unit waterlines. Bratislavské lekárske listy. 2017.
Vlčková J., Matoušková I., Azeem K., Holý O. Onemocnění tetanem není minulost. Dezinfekce, Desinsekce, Deratizace. 2017.
Holý O., Vlčková J., Janoušková L., Matoušková I. Prevalence difterie, tetanu a pertuse ve světě. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2017.
Zatloukalová S., Holý O., Kollárová H. PROFESIONÁLNÍ INFEKCE U ZDRAVOTNÍKŮ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2008–2015. Pracovní lékařství. 2017.
Rupeš V., Vlčková J., Holý O., Horáková D., Azeem K., Kollárová H. Štěnice domácí (Cimex lectularius) - biologie, zdravotnický význam, možnosti detekce a hubení. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2017.
Oriešková M., Kajsík M., Szemes T., Holý O., Forsythe S., Turna J., Drahanovská H. Contribution of the thermotolerance genomic island to increased thermal tolerance in Cronobacter strains. Antonie van Leeuwenhoek: International Journal of General and Molecular Microbiology. 2016.
Holý O., Matoušková I., Kubátová A., Hamal P., Svobodová L., Sedlatá Jurásková E., Raida L. MONITORING OF MICROSCOPIC FILAMENTOUS FUNGI IN INDOOR AIR OF TRANSPLANT UNIT. Central European Journal of Public Health. 2015.
Vlčková J., Rupeš V., Horáková D., Kollárová H., Holý O. RIZIKA ŠÍŘENÍ VIRU ZÁPADONILSKÉ HOREČKY V ČESKÉ REPUBLICE. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2015.
Alsonosi A., Hariri S., Kajsík M., Oriešková M., Hanulík V., Röderová M., Petrželová J., Kollárová H., Drahanovská H., Forsythe S., Holý O. The speciation and genotyping of Cronobacter isolates from hospitalised patients. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. 2015.
Holý O., Forsythe S. Cronobacter spp. as emerging causes of healthcare-associated infection. Journal of Hospital Infection. 2014.
Holý O., Petrželová J., Hanulík V., Chromá M., Matoušková I., Forsythe S. Epidemiology of Cronobacter spp. isolates from patients admitted to the Olomouc University Hospital (Czech Republic). Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2014.
Matoušková I., Holý O. Monitoring of the environment at the transplant unit-hemato-oncology clinic. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2014.
Hanulík V., Webber M., Chromá M., Uvízl R., Holý O., Whitehead R., BAUGH S., Matoušková I., Kolář M. An outbreak of Burkholderia multivorans beyond cystic fibrosis patients. Journal of Hospital Infection. 2013.
Matoušková I., Holý O. Bakteriální kontaminace vnitřního vzduchu transplantační jednotky. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2013.
Holý O., Chmelař D. Oxygen tolerance in anaerobic pathogenic bacteria. Folia Microbiologica. 2012.
Holý O., Matoušková I. The importance of cleanrooms for the treatment of haemato-oncological patients. Wspolczesna Onkologia. 2012.
Holý O., Matoušková I., Raida L. Výskyt gramnegativních bakterií v prostředí transplantační jednotky Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2012.
HOLÝ O., MATOUŠKOVÁ I., Holý V., KOUKALOVÁ D., Chmelař D. Isolation of Cronobacter spp. (formerly Enterobacter sakazakii) from Nostrils of Healthy Stable Horse - ahort communication. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2011.
DISERTAČNÍ PRÁCE
KNIHA - CELEK
Kolečková M., Vomáčková K., Spurná Z., Holý O., Horáček J., Kolář Z., Melichar B., Neoral Č., Procházka M., Řehulková A., Srovnal J., Veverková L. "Triple" negativní karcinomy mléčné žlázy. In Černá M., Daneš J. (Eds.) 2022.
Kolečková M., Vomáčková K., Spurná Z., Holý O., Horáček J., Kolář Z., Melichar B., Neoral Č., Procházka M., Řehulková A., Srovnal J., Veverková L. „Triple“ negativní karcinomy mléčné žlázy. In Černá M., Daneš J. (Eds.) 2022.
Křupka M., Vlčková J., Holý O. Očkování. 2020.
Matoušková I., Horáková D., Vlčková J., Holý O. Vybrané kapitoly z epidemiologie 2. 2019.
Kollárová H., Matoušková I., Horáková D., Vlčková J., Azeem K., Holý O. Vybrané kapitoly z epidemiologie. 2017.
ABSTRAKT
Petráková A., Príkazský V., Hlavinka A., Holý O. Strengthening core competences and skills of medical and public health students for digital health. EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2020.
Křupka M., Matusu T., Sutova H., Wezdenkova K., Vecerova R., Loveckova Y., Kolar M., Frankova Bilkova H., Novak Z., Raška M., Holý O. Výsledky testování protIlátek proti spalničkám v olomouckém kraji. Alergie. 2020.
Holý O., Petrželová J. Multicentrická studie (EUCRONI) zaměřená na výskyt kmenů Cronobacter sakazakii izolovaných z klinického materiálu. Sborník přednášek Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie. 2019.
Kasem A., Zatloukalová S., Azeem K., Holý O., Kollárová H. Profesionální infekce u zdravotníků v České republice v letech 2008–2017. Slezské dny preventivní medicíny. 2019.
Zatloukalová S., Tkadlec T., Vlčková J., Azeem K., Kasem A., Holý O. Výskyt spalniček v České republice a v Evropě. Slezské dny preventivní medicíny. 2019.
Zatloukalová S., Tkadlec T., Vlčková J., Azeem K., Holý O. Výskyt spalniček v České republice a v Evropě. 28. Pečenkovy epidemiologické dny. 2018.
Horáková D., Bouchalová K., Štěpánek L., Holý O., Petráková A., Juríčková L., Kollárová H. Insulin resistance as a potentional risk factor for breast cancer: Dagmar Horakova. European Journal of Public Health. 2017.
Horáková D., Bouchalová K., Cwiertka K., Holý O., Vlčková J., Kollárová H. Rizikové faktory a prevence karcinomu prsu. Sborník konference s mezinárodní účastí Slezské dny preventivní medicíny 2017. 2017.
Horáková D., Bouchalová K., Holý O., Vlčková J., Kollárová H. Lidský papilomavirus a karcinom prsu. Programový sborník XX. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 2016.
Holý O., Petrželová J., Röderová M. Molekulární epidemiologie kmenů Cronobacter spp. izolovaných z klinických materiálů. 27. Pečenkovy epidemiologické dny, sborník abstrakt. 2016.
Holý O., Röderová M., Petrželová J., Vlčková J. Prevalence enterobakterií izolovaných z klinického materiálu od pacientů s akutní leukemií. Moravsko-slovenské epidemiologické dny, sborník abstrakt. 2016.
Vlčková J., Rupeš V., Holý O., Horáková D., Kollárová H. Cesty přenosu a šíření západonilské horečky v ČR. Programový sborník Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2015. 2015.
Holý O., Petrželová J., Vlčková J., Röderová M., Kollárová H. Genotypizace kmenů Cronobacter spp. izolovaných z klinických materiálů. Programový sborník Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2015. 2015.
Holý O., Röderová M., Vlčková J., Petrželová J., Matoušková I. Prevalence of nasal carriage of Staphylococcus aureus and methicillin-resistant S. aureus among general medicine students. HTmicro hot topics in microbiology book of abstracts. 2015.
Holý O., Röderová M., Vlčková J., Matoušková I. Prevalence výskytu nosního nosičství kmenů Staphylococcus aureus a meticilin rezistentních kmenů S. aureus (MRSA) u studentů všeobecného lékařství LF UP v Olomouci. XXII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny sborník abstrakt. 2014.
Holý O., Petrželová J., Hanulík V., Chromá M., Matoušková I. Age profiling of Cronobacter spp. isolates from hospital patients from the University hospital Olomouc (Czech Republic). FEMS 2013 5th Congress of European Microbiologists. 2013.
Holý O., Vlčková J., Matoušková I. Epidemiologie kmenů Cronobacter spp. izolovaných z klinického materiálu. Český kongres o infekčních nemocech 2013 programový sborník. 2013.
Vlčková J., Holý O., Matoušková I. Prevalence nosního nosičství Staphylococcus aureus u studentů prvního a pátého ročníku všeobecného lékařství LF UP v Olomouci. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie. 2013.
Matoušková I., Holý O. Dlouhodobé trendy výskytu infekčního agens Chlamydia trachomatis v zemích EU a EEA/EFTA. IV. konference chlamydiová infekce - zákeřný nepřítel, sborník abstrakt. 2012.
Vlčková J., Kollárová H., Horáková D., Holý O. Infekční onemocnění přenášená členovci. Program X. konference DDD 2012 a abstrakty příspěvků. 2012.
HORÁKOVÁ D., PASTUCHA D., HOLÝ O., JANOUT V. Faktory zevního prostředí a inzulínová rezistence. Sborník abstrakt Globální problémy veřejného zdravotnictví 2011. 2011.
HORÁKOVÁ D., KOLLÁROVÁ H., AZEEM K., HOLÝ O. Genetické determinace inzulínové rezistence. Moravské epidemiologické dny sborník abstrakt. 2011.
HOLÝ O., MATOUŠKOVÁ I. Chlamydia pneuminiae jako rizikový faktor u kardiovaskulárních onemocnění. III Konference chlamydiová infekce-zákeřný nepřítel, sborník abstrakt. 2011.
HORÁKOVÁ D., PASTUCHA D., HOLÝ O., AZEEM K. Inzulínová rezistence a aFABP. Celostátní konference s mezinárodní účastí Clarion Congress Hotel Ostrava. 2011.
HORÁKOVÁ D., PASTUCHA D., HOLÝ O., JANOUT V. Inzulínová rezistence a tuková tkáň. Sborník abstrakt Globální problémy veřejného zdravotnictví 2011. 2011.
HORÁKOVÁ D., PASTUCHA D., HOLÝ O., KOLLÁROVÁ H., JANOUT V. Inzulínová rezistence, rizikové faktory a možnosti prevence. Slezské dny preventivní medicíny 2011 sborník abstrakt. 2011.
MATOUŠKOVÁ I., HOLÝ O. Riziko nemocniční infekce v rehabilitačním zařízení. Sborník abstrakt XVIII. Luhačovické dny. 2011.
HOLÝ O., Chmelař D., KOLLÁROVÁ H., VLČKOVÁ J. Vliv kyslíku na růst anaerobních patogenních bakterií. Sborník abstraktů přednášek. 2011.
MATOUŠKOVÁ I., SAUER P., KOLÁŘ M., RAIDA L., HOLÝ O. Výskyt kmenů Staphylococcus epidermidis se schopností tvorby biofilmu na oddělení 5C Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc. Transfuze a hematologie dnes. 2011.
VLČKOVÁ J., Rupeš V., Chmela J., Kenša M., HOLÝ O. Výsledky testování účinnosti tří nových odvšivovacích přípravků na veš dětskou. Sborník abstraktů přednášek. 2011.
Matoušková I., Holý O. Epidemiologie chlamydiových infekcí. II. konference chlamydiová infekce - zákeřný nepřítel sborník abstrakt. 2010.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Holý O., Křupka M., Petráková A. COVID19: MÝTY A LEGENDY. 2020.
Holý O., Matušů T., Šutová H., Wezdenková K., Večeřová R., Lovečková Y., Kolář M., Fránková Bílková H., Novak Z., Vlčková J., Raška M., Křupka M. PREVALENCE PROTILÁTEK PROTI SPALNIČKÁM V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2019. 2020.
HANULÍK V., Webber MA., CHROMÁ M., UVÍZL R., HOLÝ O., Whitehead RN., Baugh S., HTOUTOU SEDLÁKOVÁ M., MATOUŠKOVÁ I., KOLÁŘ M. Epidemiologie a klinický význam multirezistentních kmenů Burkholderia Multivorans na jednotkách intenzivní péče. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ZATLOUKALOVÁ LEF Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 2021
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)