Mgr. Andrea Šperková

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585632801,585632861
Pracoviště:
Ústav porodní asistence
Org. jednotka:
Fakulta zdravotnických věd
Adresa:
Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
Místnost:
2.014
Pracovní zařazení:
odborná sekretářka ústavu
ČLÁNEK
Vévodová Š., Šperková A., Vévoda J., Kozáková R., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní profil studentů nelékařských zdravotnických oborů. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. Moravská konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. null. 2017.
Procházka M., Bubeníková Š., Šperková A., Janoušková K., Hrubá R., Dorazilová R., Vrublová Y., Matulníková Ľ. Porodnictví a porodní asistence jako reflexe stavu společnosti. null. 2017.
Procházka M., Šperková A., Janoušková K., Bubeníková Š., Hrubá R. Doškolovací den pro lékaře a porodní asistentky. null. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. Moravská konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. null. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. Workshop for students of midwifery and Intensive care in midwifery and for midwives in practice. null. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A. Porodní asistence v Rakousku a České republice. null. 2015.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A., Janoušková K. 7. moravská konference fetomaternální medicíny. null. 2015.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A. 6. Moravská konference fetomaternální medicíny. null. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K., Šperková A., Procházka M. Ambulantní gynekologie v praxi. null. 2017.
Procházka M., Bubeníková Š., Janoušková K., Hrubá R., Dorazilová R., Šperková A., Vrublová Y. Moravská konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. null. 2017.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R., Šperková A. Novinky v porodní asistenci. null. 2017.
Hrubá R., Bubeníková Š., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. 6. Moravská konference fetomaternální medicíny. null. 2016.
Šperková A. Nové trendy v porodní asistenci. null. 2015.
PROJEKT
Hrubá R., Bubeníková Š., Procházka M., Šperková A. Podpora a rozvoj vzdělávání mentorů klinické praxe pro ÚPA FZV. Univerzita Palackého v Olomouci. 2015.
Hrubá R., Bubeníková Š., Procházka M., Šperková A., Vránová V. Podpora a rozvoj vzdělávání mentorů klinické praxe pro ÚPA FZV. Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.