Mgr. Andrea Šperková

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585632801,585632861
Pracoviště:
Ústav porodní asistence
Org. jednotka:
Fakulta zdravotnických věd
Adresa:
Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
Místnost:
2.014
Pracovní zařazení:
odborná sekretářka ústavu
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Vévodová Š, Šperková A., Vévoda J., Kozáková R., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní profil studentů nelékařských zdravotnických oborů. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2016.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Procházka M., Bubeníková Š, Šperková A., Janoušková K., Hrubá R., Dorazilová R., Vrublová Y., Matulníková Ľ Porodnictví a porodní asistence jako reflexe stavu společnosti. 2017.
  Procházka M., Šperková A., Janoušková K., Bubeníková Š, Hrubá R. Doškolovací den pro lékaře a porodní asistentky. 2016.
  Procházka M., Bubeníková Š, Hrubá R., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. Moravská konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2016.
  Procházka M., Bubeníková Š, Hrubá R., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. Workshop for students of midwifery and Intensive care in midwifery and for midwives in practice. 2016.
  Procházka M., Bubeníková Š, Hrubá R., Šperková A. Porodní asistence v Rakousku a České republice. 2015.
  Procházka M., Bubeníková Š, Hrubá R., Šperková A., Janoušková K. 7. moravská konference fetomaternální medicíny. 2015.
  Procházka M., Bubeníková Š, Hrubá R., Šperková A. 6. Moravská konference fetomaternální medicíny. 2014.
  KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
  Hrubá R., Bubeníková Š, Janoušková K., Šperková A., Procházka M. Ambulantní gynekologie v praxi. 2017.
  Procházka M., Bubeníková Š, Janoušková K., Hrubá R., Dorazilová R., Šperková A., Vrublová Y. Moravská konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2017.
  Procházka M., Bubeníková Š, Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R., Šperková A. Novinky v porodní asistenci. 2017.
  Hrubá R., Bubeníková Š, Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. 6. Moravská konference fetomaternální medicíny. 2016.
  Šperková A. Nové trendy v porodní asistenci. 2015.
  PROJEKT
  Hrubá R., Bubeníková Š, Procházka M., Šperková A. Podpora a rozvoj vzdělávání mentorů klinické praxe pro ÚPA FZV. Univerzita Palackého v Olomouci. 2015.
  Hrubá R., Bubeníková Š, Procházka M., Šperková A., Vránová V. Podpora a rozvoj vzdělávání mentorů klinické praxe pro ÚPA FZV. Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.