Mgr. Jitka Kohoutová

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633237
Pracoviště:
Katedra historie
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
tř. Svobody 8
Místnost:
3.01
Pracovní zařazení:
Odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Mašátová J., Chabičková P., Koudelík L., Svobodová J., Truksa J., Škabraha M., Slabáková R. Obraz šlechty v českém tisku po listopadu 1989. O exilu, šlechtě, Jihoslovanech a jiných otázkách dějin moderní doby. 2004.
  KAPITOLA V KNIZE
  Prchal Pavlíčková R., Ferencová H., Chmelařová V., Kohoutová J. Úvod. Proměny konfesijní kultury. Metody - témata - otázky. 2015.
  Kohoutová J. Konstrukce otcovské identity v 19. století: aspekt otce-živitele v rodinách české intelektuální buržoazie. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. 2012.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Mašátová J. Father and fatherhood as reflected in the private diaries and correspondence of the 19th-century Czech bourgeoisie. 21st International Congress of Historical Sciences - 32nd International Standing Conference for the History of Education. 2010.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  MAŠÁTOVÁ J., SLAVÍČKOVÁ P. Konstrukce mužské identity v minulosti a současnosti. 2011.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Core fields of European Culture I KHI/ECFI ZS Se 1
  Core fields of European Culture I KHI/ECFI ZS 1
  Dějiny 19. století KHI/AD19 LS 2
  Dějiny 19. století KHI/D19KA LS 2
  Dějiny 19. století KHI/XAD19 LS 4
  Dějiny 19. století KHI/XD19 LS 4
  Didaktika dějepisu v praxi 1 KHI/QDD1 ZS Se 0
  Didaktika dějepisu v praxi 2 KHI/QDD2 LS Se 2
  Eurocompetences II KHI/EECII LS 2
  Eurocompetences II KHI/EECII LS Se 2
  Eurocompetences III KHI/ECIII LS 2
  Eurocompetences III KHI/ECIII LS Se 2
  Nauka o pramenech III KHI/QNP3 ZS 1
  Nauka o pramenech III KHI/QNP3 ZS Se 1
  Projektový management KHI/QPM ZS 1
  Projektový management KHI/QPM ZS Se 1
  Seminář k děj. 19. století I KHI/XD19I LS Se 4
  Thesis writing seminar KHI/ETWS LS Se 2
  Thesis writing seminar KHI/ETWS LS 2
  Trendy současného dějepisectví III KHI/QTD3 ZS Se 1
  Trendy současného dějepisectví III KHI/QTD3 ZS 1
  Žena v Evropě 19. století KHI/XŽE ZS Se 1
  Žena v Evropě 19. století KHI/XŽE ZS 1