Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585632812
Pracoviště:
Ústav porodní asistence
Org. jednotka:
Fakulta zdravotnických věd
Adresa:
Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
Místnost:
2.015
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Vévoda J., Vévodová Š, Bubeníková Š, Kisvetrová H., Ivanová K. Dataminig techniques - Desesion tree: new view of nurses' intention to leave. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016.
  Janoušková K., Bubeníková Š, Procházka M. Fyziologický porod. Angis revue. 2016.
  Procházka M., Bubeníková Š, Janoušková K. Progesteron a jeho role v porodnictví. Moderní gynekologie a porodnictví. 2016.
  Danosová M., Machálková L., Mazalová L., Bubeníková Š, Pastucha D. Vnímaní zdraví u romského etnika. Medicína pro praxi. 2015.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Bubeníková Š, Vránová V., Strnadová L., Bašková M., Bubeníková M. Využití validizace diagnostických prvků u vybrané ošetřovatelské diagnózy v porodní asistenci. Výskum v nelékarských studijných programoch. 2013.
  Kopáčiková M., Cetlová L., Bubeníková Š, Vránová V. Nanda - International a porodní asistence. Jihlavské zdravotnické dny II. ročník. 2012.
  Hrubá R., Bubeníková Š, Kristová J., Miklovičová E., Tomková I. Praktická výuka porodních asistentek při studiu na vysoké škole. Podiel zdravotníckych pracovníkov na zdraví obyvateľstva. 2012.
  Bubeníková Š, Vránová V., Kristová J., Miklovičová E., Tomková I. Využití a implementace Aliance 3N ve výuce porodních asistentek. Podiel zdravotníckych pracovníkov na zdraví obyvateľstva. 2012.
  ŽIAKOVÁ K., MAREČKOVÁ J., MAZALOVÁ L., KAMENÍČKOVÁ J., BUBENÍKOVÁ Š, ZAPLETALOVÁ J., ČÁP J. OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNOSTIKA NANDA-INTERNATIONAL REALIZOVANÁ STUDENTY A MENTORY FZV. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2011.
  HRUBÁ R., BUBENÍKOVÁ Š, Uríčková A. Specifika komunikace v ošetřovatelské péči u těhotných vietnamských žen. Biela srdce vo farebnom svete. 2011.
  BUBENÍKOVÁ Š, VRÁNOVÁ V., Uríčková A. Využití kulturní antropologie v práci porodní asistentky. Biela srdce vo farebnom svete. 2011.
  KNIHA - CELEK
  Vránová V., Strnadová L., Bubeníková Š, Hrubá R., Protivánková J. Porodní asistence II. (základní dovednosti porodní asistentky, odborná praxe v porodní asistenci). 2013.
  KAPITOLA V KNIZE
  Bubeníková Š, Procházka M. Nepravidelné polohy a porodní mechanismy. Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence. 2016.
  Bubeníková Š, Procházka M. Nepravidelnosti pupečníku, placenty, plodové vody. Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence. 2016.
  Bubeníková Š, Procházka M. Porod. Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence. 2016.
  Procházka M., Bubeníková Š Prenatální péče. Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence. 2016.
  ABSTRAKT
  Hrubá R., Kopecký M., Bubeníková Š, Janoušková K., Dorazilová R. Antropometrie a porodní asistence, somatické charakteristiky těhotných žen. IV. Společná konference SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP. 2017.
  Bubeníková Š, Janoušková K., Procházka M. Romská a vietnamská komunita v práci porodní asistentky v České republice. 3. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS seminář porodních asistentek. Sborník abstrakt. 2016.
  Procházka M., Hrubá R., Bubeníková Š, Janoušková K. Porodní asistence v proměnách času. Nelékařské obory v proměnách času. 2015.
  Vévoda J., Bubeníková Š, Vévodová Š PSYCHICKÁ BEZPEČNOST ČLENŮ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH III. Sborník abstraktů. 2015.
  Danosová M., Machálková L., Bubeníková Š, Bóriková I., Farský I., Žiaková K. Validizace ošetřovatelské diagnózy Neefektivní podpora zdraví (00099) u romského etniika. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovatelstve, zborník abstraktov. 2014.
  Bubeníková Š, Vránová V. Využití Nanda - International v porodní asistenci. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Hrubá R., Kopecký M., Bubeníková Š, Janoušková K., Dorazilová R. Antropometrie a porodní asistence, somatické charakteristiky těhotných žen. 2017.
  Hrubá R., Bubeníková Š, Kopecký M., Janoušková K., Dorazilová R. Antropometrie a porodní asistence, somatické charakteristiky žen. 2017.
  Hrubá R., Bubeníková Š Společenské vědy. 2017.
  Hrubá R., Bubeníková Š Společenské vědy. 2017.
  Bubeníková Š Hospodaření ČKPA. 2016.
  Procházka M., Bubeníková Š, Janoušková K. Romská a vietnamská komunita v práci porodní asistentky v ČR. 2016.
  Hrubá R., Bubeníková Š Společenské vědy. 2016.
  Procházka M., Hrubá R., Bubeníková Š, Janoušková K. Porodní asistence v proměnách času. 2015.
  Bubeníková Š, Vévoda J., Procházka M. Psychická bezpečnost členů zdravotnického týmu. 2015.
  Bubeníková Š, Hrubá R., Janoušková K., Holmanová J. Reprodukční zdraví – měním se v ženu, měním se v muže. 2015.
  Bubeníková Š, Hrubá R. Veletrh vědy a výzkumu. 2015.
  Bubeníková Š, Procházka M. 7. moravská konference fetomaternální medicíny. 2015.
  Bubeníková Š, Vránová V., Procházka M. Klasifikační systémy v práci porodní asistentky. 2014.
  Hrubá R., Bubeníková Š, Vránová V. Primární a komunitní péče v porodní asistenci v ČR. 2014.
  MAREČKOVÁ J., MAZALOVÁ L., KAMENÍČKOVÁ J., BUBENÍKOVÁ Š, ZAPLETALOVÁ J. NANDA-I in clinical decision-making of students of the Faculty of Health Sciences, Palacký University Olomouc. 2012.
  Bubeníková Š Péče na porodním sále z pohledu PA. Celostátní kongres porodních asistentek. 2009.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Procházka M., Bubeníková Š, Šperková A., Janoušková K., Hrubá R., Dorazilová R., Vrublová Y., Matulníková Ľ Porodnictví a porodní asistence jako reflexe stavu společnosti. 2017.
  Procházka M., Šperková A., Janoušková K., Bubeníková Š, Hrubá R. Doškolovací den pro lékaře a porodní asistentky. 2016.
  Procházka M., Bubeníková Š, Hrubá R., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. Moravská konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2016.
  Procházka M., Bubeníková Š, Hrubá R., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. Workshop for students of midwifery and Intensive care in midwifery and for midwives in practice. 2016.
  Procházka M., Bubeníková Š, Hrubá R., Šperková A. Porodní asistence v Rakousku a České republice. 2015.
  Procházka M., Bubeníková Š, Hrubá R., Šperková A., Janoušková K. 7. moravská konference fetomaternální medicíny. 2015.
  Bubeníková Š, Vránová V. Prague 2014: 30th ICM Triennial Congress. 2014.
  Procházka M., Bubeníková Š, Hrubá R., Šperková A. 6. Moravská konference fetomaternální medicíny. 2014.
  Vránová V., Bubeníková Š Porodní asistentka 21. století. 2013.
  Bubeníková Š, Eggová P. Porodnické simulátory. 2012.
  KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
  Hrubá R., Bubeníková Š, Janoušková K., Šperková A., Procházka M. Ambulantní gynekologie v praxi. 2017.
  Janoušková K., Bubeníková Š Fyziologie třetí doby porodní. 2017.
  Janoušková K., Bubeníková Š, Matulníková Ľ, Šibravová V. Implementace nového klasifikačního řádu UP. 2017.
  Procházka M., Bubeníková Š, Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R. IV. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP. 2017.
  Procházka M., Bubeníková Š, Janoušková K., Hrubá R., Dorazilová R., Šperková A., Vrublová Y. Moravská konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2017.
  Procházka M., Bubeníková Š, Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R., Šperková A. Novinky v porodní asistenci. 2017.
  Bubeníková Š, Janoušková K. Vedení fyziologického porodu (APODAC). 2017.
  Bubeníková Š, Hrubá R., Janoušková K. Workshop pro porodní asistentky "Když před začátkem přijde konec". 2017.
  Janoušková K., Bubeníková Š, Hrubá R. Workshop pro porodní asistentky „Když před začátkem přijde konec“. 2017.
  Janoušková K., Procházka M., Bubeníková Š, Hrubá R., Dorazilová R., Vrublová Y. XXXIV. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2017.
  Bubeníková Š, Hrubá R., Janoušková K. Celostátní kongres porodních asistentek s mezinárodní účastí. 2016.
  Procházka M., Janoušková K., Bubeníková Š EBHC (zdravotnictví založené na důkazech) v praxi. 2016.
  Hrubá R., Bubeníková Š EIZ - MEDINFO. 2016.
  Procházka M., Bubeníková Š, Janoušková K. Mother and child care in the Czech Republic. 2016.
  Bubeníková Š, Dorazilová R., Matulníková Ľ V porodnici jako doma: odborná konference a veletrh porodnic. 2016.
  Janoušková K., Hrubá R., Procházka M., Dorazilová R., Bubeníková Š Workshop pro studentky Porodní asistence a Intenzivní péče v porodní asistenci a pro porodní asistentky v praxi. 2016.
  Hrubá R., Janoušková K., Bubeníková Š, Procházka M. XXXII. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2016.
  Janoušková K., Bubeníková Š, Procházka M. 3. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. 2016.
  Hrubá R., Bubeníková Š, Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. 6. Moravská konference fetomaternální medicíny. 2016.
  Hrubá R., Janoušková K., Bubeníková Š, Dorazilová R. 8. jihlavská konference porodních asistentek. 2016.
  Bubeníková Š Edukace v porodní asistenci. 2015.
  Bubeníková Š Klešťový porod. 2015.
  Bubeníková Š Nové trendy v porodní asistenci. 2015.
  Bubeníková Š Tajemství ženského pánevního dna. 2015.
  Bubeníková Š Edukace v porodní asistenci. 2013.
  Bubeníková Š Hluboký stabilizační systém. 2013.
  Bubeníková Š Edukace pro zdraví. 2012.
  Bubeníková Š Mefanet 2012. 2012.
  Bubeníková Š Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
  BUBENÍKOVÁ Š Svalové dno pánevní. 2012.
  Bubeníková Š Úvod do řízení a supervize. 2012.
  BUBENÍKOVÁ Š Edukace v ošetřovatelství. 2011.
  Bubeníková Š Kojení v prvních dnech po porodu. 2011.
  BUBENÍKOVÁ Š Workshop pro porodní asistentky. 2011.
  Bubeníková Š Ošetřovatelská praxe založená na důkazech. Ošetřovatelská praxe založená na důkazech. 2010.
  Bubeníková Š Syndrom vyhoření. Konference Sdružení porodních asistentek Olomouckého kraje. 2010.
  Bubeníková Š Školící akce "Psychologie porodu". Školící akce "Psychologie porodu". 2010.
  Bubeníková Š Veřejné obhajoby edukačních prací. Veřejné obhajoby edukačních prací. 2010.
  Bubeníková Š Základy homeopatie pro porodní asistentky - pokračování. Česká konfederace Porodních Asistentek, Homeopatická Lékařská Asociace. 2010.
  Bubeníková Š 2. jihlavská konference porodních asistentek. 2. jihlavká konference porodních asistentek. 2010.
  Bubeníková Š 2. moravská konference fetomaternální medicíny. 2. moravská konference fetomaternální medicíny. 2010.
  PROJEKT
  Hrubá R., Bubeníková Š, Procházka M., Šperková A. Podpora a rozvoj vzdělávání mentorů klinické praxe pro ÚPA FZV. Univerzita Palackého v Olomouci. 2015.
  Vévoda J., Bubeníková Š Psychická bezpečnost práce nelekařských zdravotnických pracovníků. Univerzita Palackého. 2015.
  Vévoda J., Bubeníková Š Psychická bezpečnost práce nelekářských zdravotnických pracovníků. Univerzita Palackého. 2015.
  Hrubá R., Bubeníková Š, Procházka M., Šperková A., Vránová V. Podpora a rozvoj vzdělávání mentorů klinické praxe pro ÚPA FZV. Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
  Danosová M., Machálková L., Mazalová L., Bubeníková Š Podpora zdraví jako ošetřovatelský diagnostický fenomén u romského etnika. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
  Chrastina J., Tomanová D., Bubeníková Š, Ježorská Š Tvorba nového předmětu "Základy speciální pedagogiky pro bakalářské studijní obory FZV UP v Olomouci". MŠMT ČR. 2013.
  VEDENÍ PRÁCE
  Koutná M., Bubeníková Š Ošetřovatelská péče u žen po hysterektomii. Bakalářská práce. 2017.
  Telecká T., Bubeníková Š Prevence karcinomu prsu. bakalářská. 2017.
  Karbanová I., Bubeníková Š Roztroušená skleróza v porodní asistenci. Bakalářská práce. 2017.
  Hladná J., Bubeníková Š Roztroušená skleróza v porodní asistenci. Bakalářská práce. 2017.
  Dobešová I., Bubeníková Š Specifika ošetřovatelské péče po mastektomii. Bakalářská práce. 2017.
  Horáčková B., Bubeníková Š Stres a jeho vliv na reprodukční zdraví. Bakalářská práce. 2017.
  Chmalařová B., Bubeníková Š Infekce močových cest v práci porodní asistentky. Bakalářská práce. 2016.
  Poštulková M., Bubeníková Š Mateřská a perinatální úmrtnost v rozvojových zemích. Bakalářská práce. 2016.
  Hrůzová D., Bubeníková Š Péče porodní asistentky o ženu s roztroušenou sklerózou. Bakalářská práce. 2016.
  Richterová N., Bubeníková Š Problematika svalového dna pánevního v porodní asistenci. Bakalářská práce. 2016.
  Mlčáková K., Bubeníková Š Role porodní asistentky v problematice rakoviny prsu. Bakalářská práce. 2016.
  Daňková K., Bubeníková Š Vaginální porod po císařském řezu. Bakalářská práce. 2016.
  Bubeníková Š Homeopatie v porodní asistenci. Bakalářská práce. 2014.
  Bubeníková Š Hysterektomie. Bakalářská práce. 2014.
  Bubeníková Š Konzervativní metody v léčbě ženské močové inkontinence. Bakalářská práce. 2014.
  Bubeníková Š Neoperační řešení inkontinence moči u žen. Bakalářská práce. 2014.
  Bubeníková Š Relaxační metody při porodu. Bakalářská práce. 2014.
  Bubeníková Š Management potermínové gravidity. Bakalářská práce. 2013.
  Bubeníková Š Management předčasného porodu. Bakalářská práce. 2013.
  Bubeníková Š Ovariální selhání, etiopatogeneze, prevence, léčba. Bakalářská práce. 2013.
  Bubeníková Š Premenstruační syndrom. Bakalářská práce. 2013.
  Bubeníková Š Prevence a léčba karcinomu prsu. Diplomová práce. 2013.
  BUBENÍKOVÁ Š Indukce a preindukce porodu. Bakalářská práce. 2012.
  BUBENÍKOVÁ Š Metody léčby stresové inkontinence moči. Bakalářská práce. 2012.
  BUBENÍKOVÁ Š Nutriční stav ženy a jeho vliv na vznik těhotenství. Bakalářská práce. 2012.
  BUBENÍKOVÁ Š Onkogynekologie v těhotenství. Bakalářská práce. 2012.
  BUBENÍKOVÁ Š Vliv epiziotomie na pánevní dno. Bakalářská práce. 2012.
  BUBENÍKOVÁ Š Vznik a využití klokánkování u nedonošených dětí. Bakalářská práce. 2012.
  BUBENÍKOVÁ Š Vznik a vývoj porodnické analgezie a anestezie. Bakalářská práce. 2012.
  Abrahámková V., BUBENÍKOVÁ Š Kojení s prsními implantáty. Bakalářská práce. 2011.
  Durchánková M., BUBENÍKOVÁ Š Nemedikamentózní tlumení bolesti za porodu. Bakalářská práce. 2011.
  Tisoňová V., BUBENÍKOVÁ Š Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov. Bakalářské práce. 2011.
  Lanšperková A., BUBENÍKOVÁ Š Přístup žen k preventivním gynekologickým prohlídkám. Bakalářská práce. 2011.
  Slaninová S., BUBENÍKOVÁ Š Sexualita v adolescenci. Bakalářská práce. 2011.
  Bubeníková Š Porodní poranění. Bakalářská práce. 2010.
  Bubeníková Š Vícečetné těhotenství a dvojčata v současnosti i minulosti. Bakalářská práce. 2010.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Didaktika klinické praxe POA/RKA72 ZS Se 5
  Didaktika klinické praxe POA/RDA72 ZS Cv 2
  Didaktika klinické praxe POA/RDA72 ZS Se 2
  Didaktika klinické praxe POA/RKA72 ZS Cv 5
  Didaktika praxe v porodní asistenci POA/PAB33 LS Cv 2
  Didaktika praxe v porodní asistenci POA/PAK33 LS Cv 4
  Didaktika praxe v porodní asistenci POA/PAB33 LS Se 1
  Didaktika praxe v porodní asistenci POA/PAK33 LS Se 4
  Intensive Care in the Delivery Room POA/PAA44 ZS Cv 0
  Klinická praxe na vybraném pracovišti 1 POA/PAB41 LS Cv 0
  Klinická praxe na vybraném pracovišti 1 POA/PAK41 LS Cv 0
  Klinická praxe na vybraném pracovišti 2 POA/PAB42 LS Cv 0
  Odborná praxe v por. as. individuální 1 POA/PAB11 LS Cv 0
  Odborná praxe v por. as. individuální 1 POA/PAK11 LS Cv 0
  Odborná praxe v por. as. individuální 2 POA/PAB29 LS Cv 0
  Odborná praxe v porodní asistenci 1 POA/PAK12 LS Cv 0
  Odborná praxe v porodní asistenci 1 POA/PAB12 LS Cv 0
  Odborná praxe v porodní asistenci 2 POA/PAA20 ZS Cv 0
  Odborná praxe v porodní asistenci 3 POA/PAB30 LS Cv 0
  Ošetřovatelská péče v gynekologii a por. POA/VSK21 LS Cv 12
  Ošetřovatelská péče v gynekologii a por. POA/VSB21 LS Cv 18
  Ošetřovatelská péče v gynekologii a por. POA/VSB21 LS 2
  Ošetřovatelská péče v gynekologii a por. POA/VSK21 LS Se 2
  Ošetřovatelská péče v gynekologii a por. POA/VSK21 LS 2
  Ošetřovatelská péče v gynekologii a por. POA/VSB21 LS Se 6
  Ošetřovatelská praxe prázdninová OSE/VSK25 LS Cv 0
  Péče por. as. o ženu v gynekologii POA/PAA22 ZS Cv 3
  Péče por. as. o ženu v gynekologii POA/PAK22 ZS 4
  Péče por. as. o ženu v gynekologii POA/PAA22 ZS 3
  Péče por. as. o ženu v gynekologii POA/PAK22 ZS Cv 11
  Porodnictví POA/PAK07 LS Se 6
  Porodnictví POA/PAK07 LS 4
  Porodnictví POA/PAK25 ZS 5
  Porodnictví POA/PAK25 ZS Se 10
  Proces péče v porodní asistenci POA/PAA02 ZS Cv 1
  Proces péče v porodní asistenci POA/PAA02 ZS Se 1
  Proces péče v porodní asistenci POA/PAK02 ZS 4
  Proces péče v porodní asistenci POA/PAK02 ZS Se 4
  Proces péče v porodní asistenci POA/PAK02 ZS Cv 8
  Proces péče v porodní asistenci POA/PAA02 ZS 1
  Spec. péče při ak. stavech v gynekologii POA/IPB31 LS Se 2
  Spec. péče při ak. stavech v gynekologii POA/IPB31 LS Cv 4
  Spec. péče při ak. stavech v gynekologii POA/IPK31 LS Se 4
  Spec. péče při ak. stavech v porodnictví POA/IPB30 LS 4
  Spec. péče při ak. stavech v porodnictví POA/IPK30 LS 2
  Spec. péče při ak. stavech v porodnictví POA/IPB30 LS Se 4
  Spec. péče při ak. stavech v porodnictví POA/IPK30 LS Se 4
  Spec. péče při ak. stavech v porodnictví POA/IPK30 LS Cv 4
  Zdravotnická dokumentace POA/IPK02 ZS Cv 4
  Zdravotnická dokumentace POA/IPA02 ZS Cv 4