Mgr. Jana VYSKOTOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585632834

Ústav klinické rehabilitace

Fakulta zdravotnických věd

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)

odborný asistent

ČLÁNEK
Vyskotová J. Lidské ruce – nástroje tvůrců. Umění fyzioterapie. 2019.
Vyskotová J., Mrázková E., Vernerová T., Fluksová J. Možnosti fyzioterapie u hlasových poruch. Slovak Journal of Health Sciences. 2019.
KNIHA - CELEK
Vyskotová J., Krejčí I., Macháčková K., Dvořáková J., Gaul Aláčová P., Gregorová Z., Jančíková V., Kašpárek R., Konečný P., Korábová P., Kukačková M., Liďáková V., Olšák P., Schmoranzová A., Wolfová K. Terapie ruky. 2021.
Konečný P., Vyskotová J., Kolářová B., Olšák P., Krejstová G. Fyzikální terapie a diagnostika. 2019.
Konečný P., Vyskotová J., Kolářová B., Olšák P., Krejstová G. Fyzikální terapie a diagnostika. 2019.
KAPITOLA V KNIZE
Gaul Aláčová P., Vyskotová J., Krejčí I., Macháčková K., Korábová M. Diagnostika. Terapie ruky. 2021.
Vyskotová J. Funkce ruky. Terapie ruky. 2021.
Vyskotová J., Krejčí I. Podpůrné terapeutické postupy. Terapie ruky. 2021.
Macháčková K., Konečný P., Vyskotová J. Terapie hemiparetické ruky. Terapie ruky. 2021.
Wolfová K., Vyskotová J., Konečný P., Jančíková V., Macháčková K., Gaul Aláčová P. Terapie motorických funkcí ruky. Terapie ruky. 2021.
Krejčí I., Vyskotová J., Kašpárek R. Terapie revmatické ruky. Terapie ruky. 2021.
Vyskotová J., Krejčí I., Konečný P., Korábová P. Terapie ruky při postižení periferních nervů. Terapie ruky. 2021.
Krejčí I., Vyskotová J. Terapie u tepelných traumat ruky. Terapie ruky. 2021.
Vyskotová J., Krejčí I. Výcvik komunikační funkce rukou. Terapie ruky. 2021.
Vyskotová J., Gaul Aláčová P. Výcvik posturálně-lokomočních funkcí horních končetin. Terapie ruky. 2021.
ABSTRAKT
Konečný P., Elfmark M., Krejstová G., Horák S., Vyskotová J., Gaul Aláčová P., Kaňovský P. Electrostimulation of suprahyoid muscules in swallowing disorders afte stroke. EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY. Abstracts of The 6th congress of EAN/. 2020.
Mrázková E., Šichnárek J., Záthurecký E., Vyskotová J. Nové rozdělení vestibulárních syndromů. 2019.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Konečný P., Elfmark M., Krejstová G., Horák S., Vyskotová J., Gaul Aláčová P., Kaňovský P. Electrostimulation of suprahyoid muscules in swallowing disorders afte stroke. 2020.
Vyskotová J., Mrázková E., Vernerová T., Fluksová J. Možnosti fyzioterapie u hlasových poruch. 2019.
Vyskotová J., Vernerová T., Mrázková E., Fluksová J., Vojkovská K., Šichnárek J., Záthurecký E. Potřebuje hlasový profesionál fyzioterapeuta? 2019.
Mrázková E., Šichnárek J., Záthurecký E., Baarová Š., Vyskotová J. Závažná onemocnění u seniorů a závratě. 2019.
RECENZE
Vyskotová J. Úvod do kinezioterapie pro ergoterapeuty. In Šichnárek J. (Eds.) Vybrané kapitoly z kineziologie. 2020.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Grufíková P., Jiráčková M., Kolář P., Měrková H., Mlíka R., Spisar L., Stacho J., Svobodová A., Šichnárek J., Vlachová I., Vyskotová J., Vysoký R., Wolfová K. Kineziologická konference s mezinárodní účastí. 2020.
PROJEKT
Vyskotová J., Wolfová K., Tečová D., Konečný P., Vysoký R., Kašparová P., Antoníčková I., Kašubová S., Macháčková K., Soporská V. Vytvoření studijních opor Ergoterapie a Pediatrického ošetřovatelství. UPOL. 2020.
Vyskotová J., Tomsa M., Kolářová B., Kovářová M., Schnitterová K., Chytilová L., Kučerová V., Takáčová V., Tečová D. Vytvoření studijních opor Ergoterapie a Pediatrického ošetřovatelství. UPOL. 2020.
Wolfová K., Bastlová P., Vyskotová J., Můčková A., Tečová D., Konečný P. Studijní program Ergoterapie. Univerzita Palackého v Olomouci. 2018.
VEDENÍ PRÁCE
Vernerová T. Hlasová analýza - objektivizace hlasové funkce. In Vyskotová J. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2020.
Jančíková K. Možnosti uplatnění fyzioterapie v léčbě závratí. In Vyskotová J. (Eds.) Bakalářská práce. 2020.
Weinbergová J. Terapie ruky u pacientů po CMP. In Vyskotová J. (Eds.) Bakalářská práce. 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.