Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585632863
Pracoviště:
Ústav společenských a humanitních věd
Org. jednotka:
Fakulta zdravotnických věd
Adresa:
Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
Místnost:
2.053
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  VYBRANÉ PUBLIKACE
  JEŽORSKÁ Š, Kozyková J., CHRASTINA J. Syndrom vyhoření u všeobecných sester pracujících s onkologicky nemocnými. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2012. (ČLÁNEK)
  Chrastina J., Ivanová K., Ježorská Š Kvalitativní výzkum limitů životního stylu jedinců s roztroušenou sklerózou. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012. (ABSTRAKT)
  ČLÁNEK
  Kisvetrová H., Vévodová Š, Školoudík D. Comfort-Supporting Nursing Activities for End-of-Life Patients in an Institutionalized Environment. Journal of Nursing Scholarship. 2017.
  Vévodová Š, Andrlová M., Vévoda J. Deprese a kvalita života pacientů s chronickým srdečním selháním. Profese on-line. 2017.
  Kisvetrová H., Martincová L., Vévodová Š, Vévoda J. Quality of life assessment in WHOQOL-BREF domains amongst home care clients in selected regions of the Czech Republic. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne / Nursing and Public Health. 2017.
  Kozáková R., Vévodová Š, Vévoda J., Merz L., Grygová B., Kozák J. Syndrom vyhoření u rodinných a profesionálních pečujících. Profese on-line. 2017.
  Vévodová Š, Ročková Š, Kozáková R., Dobešová Cakirpaloglu S., Kisvetrová H., Vévoda J. Compingové strategie a jejich vztah k syndromu vyhoření u onkologických sester. Psychologie a její kontexty (online). 2016.
  Vévoda J., Vévodová Š, Bubeníková Š, Kisvetrová H., Ivanová K. Dataminig techniques - Desesion tree: new view of nurses' intention to leave. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016.
  Dobešová Cakirpaloglu S., Pečtová M., Vévodová Š Konformita u českých a amerických adolescentů. Profese on-line. 2016.
  Dobešová Cakirpaloglu S., Pečtová M., Vévodová Š Konformita u českých a amerických adolescentů. Profese on-line. 2016.
  Vévodová Š, Šperková A., Vévoda J., Kozáková R., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní profil studentů nelékařských zdravotnických oborů. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2016.
  Vévodová Š, Petrášová B., Vévoda J., Boriková A., Nakládalová M. The impact of shift work on sleep and anxiety in general nurses. Pracovní lékařství. 2016.
  Vévodová Š, Vévoda J., Vetešníková M., Kisvetrová H., Chrastina J. The relationship between burnout syndrome and empathy among nurses in emergency medical services. Kontakt. 2016.
  Vévoda J., Vévodová Š, Nakládalová M., Grygová B., Kisvetrová H., Grochowska N., Chrastina J., Svobodová D., Przeczková P., Merz L. The relationship between psychological safety and burnout among nurses. Pracovní lékařství. 2016.
  Kozáková R., Vévodová Š, Vévoda J., Merz L. Důvody oddálení narození prvního dítěte u matek po 35. roce. Profese : časopis pro nelékařská zdravotnická povolání. 2015.
  Vévodová Š, Vévoda J., Nakládalová M., Reimerová K. Psychická bezpečnost práce. Pracovní lékařství. 2015.
  Ježorská Š, Vévoda J., Petrášová H., Ivanová K. Hodnocení vlivu sociální opory na míru úzkosti a deprese u pacientů s kolorektálním karcinomem. PsychoSom. 2014.
  Ježorská Š, Vévoda J., Chrastina J. Motivace sester a syndrom vyhoření: existuje souvislost?. Profese on-line. 2014.
  Chrastina J., Ivanová K., Krejčířová O., Vévodová Š Results of Subjective Quality of Life Research Using SQUALA Standardized Questionnairre. Profese on-line. 2014.
  Chrastina J., Ivanová K., Krejčířová O., Vévodová Š Výzkumy subjektivní kvality života SQUALA standardizovaným dotazníkem. Profese on-line. 2014.
  Ježorská Š, Hrtůsová T., Černá M., Chrastina J. Sociální opora jako protektivní faktor duševního zdraví. Profese on-line. 2013.
  Ježorská Š, Němcová Ž Psychický stav klientů s acne vulgaris. Sestra. 2012.
  JEŽORSKÁ Š, Beranová T. Vliv migrény na psychiku. Sestra. 2012.
  SCHWETZOVÁ D., VRÁNOVÁ V., JEŽORSKÁ Š Hospicová a paliativní péče u dětí s nádorovým onemocněním.. Kontakt. 2011.
  JEŽORSKÁ Š, TOMANOVÁ D., SCHWETZOVÁ D. Vybrané psychosociální faktory u pacientů s chronickým onemocněním. Profese on-line. 2011.
  Ježorská Š, Slatinská Z. MOBBING V PRÁCI ZDRAVOTNÍ SESTRY. Diagnóza v ošetřovatelství. 2009.
  Kudlová P., Chlup R., Ježorská Š Vědomosti o vlhké terapii u sester pečujících diabetickou nohu. Hojení ran. 2008.
  Kudlová P., Chlup R., Ježorská Š Vědomosti o vlhké terapii u sester pečujících o diabetickou nohu. Hojení ran. 2008.
  Ježorská Š, Vymětalíková V. Vliv hysterektomie na psychiku ženy. Diagnóza v ošetřovatelství. 2008.
  Ježorská Š Dospívat je dřina. Komunikace 9. část. Osobní lékař. 2006.
  Ježorská Š Kdo si hraje, nezlobí. 3. část. Osobní lékař. 2006.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Vévodová Š, Dobešová Cakirpaloglu S., Lastovičková A., Kozáková R., Grygová B. Empathy as a risk factor for burnout. 4th International multidisciplinary scientific conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017. 2017.
  Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S., Kvintová J., Vévodová Š Conformity, Peer Pressure, Popularity and Risk Behavior among Adolescents. ICERI2016 Proceedings. 2016.
  Vévodová Š, Vévoda J., Špatenková N., Chrastina J., Dobešová Cakirpaloglu S. Fear death among older adults in home environment. Social Sciences and Arts SGEM 2016. 2016.
  Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Vévodová Š Needs, Values and Attitudes of Czech Teachers in the Context of their Profession. ICERI2016 Proceedings. 2016.
  Špatenková N., Vévodová Š, Olecká I., Chrastina J., Vévoda J. Palliative care for LGBT older adults: a reflection of the situation in the Czech Republic. SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
  Vévodová Š, Vévoda J., Chrastina J., Grygová B., Kozáková Z. The role of nutrition support in the terminal stage of Alzheimers disease and dementia. Social Sciences and Arts SGEM 2016. 2016.
  Kozáková R., Reiterová E., Vévodová Š, Vévoda J., Grygová B. Vzájemné vztahy mezi kvalitou života, zátěží a syndromem vyhoření při poskytování profesionální zdravotně-sociální péče. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Sborník přspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatleství. 2016.
  Kozáková R., Vévodová Š, Vévoda J., Merz L. Zátěž a syndrom vyhoření u rodinných pečujících. Sborník přspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatleství. 2016.
  Kozáková R., Vévodová Š Bariéra kognitivního deficitu v psychoedukaci osob s onemocněním schizofrenie v zařízení pobytové služby. NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH III. 2015.
  Vévoda J., Vévodová Š, Soušková A. Influence of canistherapy against anxiety and depression of older adults. 2nd International multidisciplinary scientific conferece on Social Sciences and Arts SGEM 2015. 2015.
  Vévoda J., Vévodová Š, Skarupová H., Kozáková R. The quality of life of persons with visual impairment. 2and International multidisciplinary scientific conferece on Social Sciences and Arts SGEM 2015. 2015.
  Vévodová Š, Merz L. Is there a link between job satisfaction and burnout. Psychology and Psychiatry and Sociology and Healthcare Education. 2014.
  Vévodová Š, Vévoda J., Juríčková L. Motivace, pracovní spokojenost a syndrom vyhoření u všeobecných sester.. Příklady aplikace metodik výzkumů pro studenty nelékařských zdravotnických oborů. 2014.
  Vévodová Š, Kučerová K., Vévoda J., Merz L. THE EFFECT OF METABOLIC SYNDROME ON PSYCHE. Conference Proceedings - Internacional symposium science and research in nursing. 2014.
  Vévoda J., Vévodová Š, Merz L. The importance of social support in oncology patients. Psychology and Psychiatry and Sociology and Healthcare Education. 2014.
  Chrastina J., Ježorská Š, Sikorová L., Bužgová R. Hodnotící a měřící nástroje u onemocnění astma bronchiale. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. 2013.
  Ježorská Š, Chrastina J., Sikorová L., Bužgová R. Motivace studentů FZV UP v Olomouci k práci s onkologickými pacienty. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. 2013.
  Ježorská Š, Tomanová D., Čáp J., Žiaková K. Protektivní faktory ve vztahu k syndromu vyhoření. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetovateľstve. 2011.
  Tomanová D., Ježorská Š, Čáp J., Žiaková K. Zkušenosti s aktivizačním pojetím výuky zdravotnické edukace. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2011.
  Ježorská Š, Malíková M. Duševní hygiena všeobecných sester pečujících o umírající. Důstojné umírání. Mezinárodní konference. 2008.
  Ježorská Š Syndrom vyhoření v ošetřovatelské profesi. Sociokulturní - právní, ekonomické a politické determinanty v ošetřovatelství a v porodní asistenci. 2008.
  KNIHA - CELEK
  Vévodová Š, Ivanová K., Vévoda J., Juríčková L., Olecká I., Klugar M., Tučková D. Základy metodologie výzkumu pro nelékařské zdravotnické propfese. 2015.
  Kisvetrová H., Vévodová Š Osoby se zdravotním postižením. Vybrané kapitoly I.. 2014.
  Kisvetrová H., Vévodová Š Persons with Disabilities. Selected Chapter I.. 2014.
  Vévodová Š Základy zdravotnické psychologie. 2014.
  KAPITOLA V KNIZE
  Kopecký M., Vévoda J., Vévodová Š BODY MASS INDEX AND QUALITY OF LIFE IN ADULT UNIVERSITY STUDENTS. 2016.
  ABSTRAKT
  Vévodová Š Pomoc pomáhajícím - zvládání zátěže v porodní asistenci. XXXIV. Celostátní konferece perinatologie a fetomaternální medicíny. 2017.
  Kozáková R., Vévodová Š Bariéra kognitivního deficitu v psychoedukaci osob s onemocněním schizofrenie v zařízení pobytové služby. Nové trendy ve zdravotnických vědách III. 2015.
  Vévoda J., Bubeníková Š, Vévodová Š PSYCHICKÁ BEZPEČNOST ČLENŮ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH III. Sborník abstraktů. 2015.
  Vévoda J., Vévodová Š Syndrom vyhoření jako rizikový faktor psychické bezpečnosti práce. Sborník 32. kongresu pracovního lékařství v Jihlavě. 2015.
  Chrastina J., Smečková G., Kozáková Z., Vévodová Š Using of the Incomplete Sentences Test and the Three Wishes Technique in Identification of Impact of Cystic Fibrosis. ICLEL2015 Abstracts Book. 2015.
  Vévoda J., Vévodová Š Vliv sociální opory na strach a úzkost ze smrti u seniorů. Sborník abstrakt OHD XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, XIX. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů.. 2015.
  Vévodová Š, Kučerová K., Merz L., Vévoda J. Effect of the metabolic syndrome on the psyche. Věda a výzkum v ošetřovatelství. Sborník vědeckých abstrakt. 2014.
  Vévoda J., Ježorská Š Rizikové a protektivní faktory syndromu vyhoření u všeobecných sester. XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, XVIII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů. Sborník abstrakt. 2014.
  Vévoda J., Vévodová Š Syndrom vyhoření u onkologických sester. Pracovní lékařství. 2014.
  Vévoda J., Ježorská Š Euclidean distances in personal management of nurses. Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries. 2013.
  Vévoda J., Juríčková L., Ivanová K., Ježorská Š How to Motivate Nurse in the Financial Crisis of the Health Care Systém?. ESA 2013 Torino. 2013.
  Ježorská Š, Vévoda J. Risk and protective faktors of burnout syndrome in healthcare staff at the univerzity hospital Olomouc. Výzkum ve zdravotnictví - příklady metodiky. 2013.
  Ježorská Š, Vévoda J. Rizikové a protektivní faktory syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníků Fakultní nemocnice Olomouc. Výzkum ve zdravotnictví - příklady metodiky. 2013.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Vévodová Š, Vévoda J. Empathy as a risk factor for burnout. 2017.
  Vévoda J., Vévodová Š GENDER DIFFERENCES IN WORK VALUES OF PHYSICIANS. 2017.
  Vévodová Š, Vévoda J. SYNDROM VYHOŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ. 2017.
  Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S., Kvintová J., Vévodová Š Conformity, peer pressure, popularity and risk behavior among adolescents. 2016.
  Kozáková R., Vévodová Š, Vévoda J., Merz L. Zátěž a syndrom vyhoření u rodinných pečujících. 2016.
  Kozáková R., Vévodová Š Protektivní faktory zátěže rodinných pečujících. 2014.
  Vévoda J., Vévodová Š Syndrom vyhoření u onkologických sester. 2014.
  Kozáková R., Ježorská Š, Vévoda J., Merz L. Věk matek při narození prvního dítěte. 2014.
  Vévodová Š, Kučerová K., Merz L., Vévoda J. Vliv metabolického syndromu na psychiku. 2014.
  Vévoda J., Ježorská Š Euklidovy distance v personálním řízení sester. 2013.
  Vévoda J., Juríčková L., Ivanová K., Ježorská Š How to Motivate Nurse in the Financial Crisis?. 2013.
  Tomanová D., Ježorská Š Edukační projekty v projektu FRVŠ č.1801. 2011.
  Kudlová P., Chlup R., Ježorská Š Vědomosti o vlhké terapii u sester pečujících o diabetickou nohu. VI. CELOSTÁTNÍ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA TÉMA: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ (25.-26. LEDEN 2008). 2008.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Tomanová D., Stloukalová L., Vévodová Š Edukace pro zdraví. 2014.
  TOMANOVÁ D., JEŽORSKÁ Š Edukace v optometrii. 2011.
  JEŽORSKÁ Š Klinická homeopatie. 2011.
  Tomanová D., Ježorská Š, Hrubá R., Vránová V. Odborná konference edukace v porodní asistenci. 2011.
  RECENZE
  PROJEKT
  Vévodová Š, Kozáková R. Mobbing a syndrom vyhoření ve zdravotnictví. Univerzita Palackého. 2017.
  Kozáková R., Vévodová Š Kvalita života a zátěž pečovatele. Univerzita Palackého. 2015.
  Kozáková R., Ježorská Š, Tomanová D., Merz L., Stloukalová L. Příprava podmínek pro realizaci studijního oboru Zdravotně sociální pracovník 5345R031. Univerzita Palackého, MŠMT ČR. 2013.
  Ježorská Š, Vévoda J., Balarinová L., Chrastina J. Rizikové a protektivní faktory syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníků Fakultní nemocnice Olomouc. Univerzita Palackého. 2013.
  Chrastina J., Tomanová D., Bubeníková Š, Ježorská Š Tvorba nového předmětu "Základy speciální pedagogiky pro bakalářské studijní obory FZV UP v Olomouci". MŠMT ČR. 2013.
  VEDENÍ PRÁCE
  Kučerová K., Vévodová Š Psychosociální faktory u pacientů s metabolickým syndromem. magisterská diplomová práce. 2014.
  Reimerová K., Vévodová Š Rizikové a protektivní faktory ve vztahu k syndromu vyhoření u všeobecných sester. magisterská diplomová práce. 2014.
  Ročková Š, Vévodová Š Zvládání psychické zátěže v kontextu práce onkologických sester. magisterská diplomová práce. 2014.
  Procházková K., Ježorská Š Vliv interrupce na psychiku ženy. bakalářská. 2012.
  Jurtíková E., Ježorská Š Zdravotnická péče o seniora s depresí a úzkostí. bakalářské. 2012.
  Kejíková V., JEŽORSKÁ Š Agresivn pacient v ošetřovatelské praxi. bakalářská. 2011.
  Gogelová R., JEŽORSKÁ Š Komunikace v porodní asistenci. bakalářská. 2011.
  Balšánová P., JEŽORSKÁ Š Kurz pro kojence a jejich vliv na vývoj dítětě. bakalářská. 2011.
  Němcová Ź, JEŽORSKÁ Š Psychický stav klientů s acne vulgaris. bakalářská. 2011.
  Kučerová K., JEŽORSKÁ Š Psychologické aspekty u lidí po cévné mozkové příhodě. bakalářská. 2011.
  Zezulová V., JEŽORSKÁ Š Rizikové faktory poruch příjmu potravy u pubescentů a adolescentů. bakalářská. 2011.
  Smilková L., JEŽORSKÁ Š Sexualita ženy v těhotenství a po porodu. bakalářská. 2011.
  Černá M., JEŽORSKÁ Š Sociáln opora u klientů psychiatrické léčebny. diplomová. 2011.
  Hrtúsová T., JEŽORSKÁ Š Sociáln opora u klientů s diagnózou alkoholismus. diplomová. 2011.
  Hejtmánková L., JEŽORSKÁ Š Syndrom vyhoření u porodních asistentek. bakalářská. 2011.
  Beranová T., JEŽORSKÁ Š Vliv migrény na psychiku. diplomová. 2011.
  Ondřejková R., JEŽORSKÁ Š Vliv nepřiznivých psychosociálních faktorů na těhotenství, plod a porod. bakalářská. 2011.
  Novotná G., JEŽORSKÁ Š Volnočasové aktivity životní spokojenost seniorů. diplomová. 2011.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Etické a morál. problémy v por. a gyn. POA/R0031 ZS Se 3
  Klinická psychologie HUM/KNB11 LS Cv 1
  Klinická psychologie HUM/KNB11 LS Se 2
  Klinická psychologie HUM/KP LS Se 4
  Komunikace HUM/PAB04 LS Cv 1
  Komunikace HUM/PAB04 LS Se 1
  Komunikace HUM/PAK04 LS Se 6
  Komunikace HUM/PAK04 LS Cv 4
  Komunikace HUM/PAA01 ZS Se 0
  Komunikace HUM/PAK01 ZS Cv 3
  Komunikace HUM/PAK01 ZS Se 6
  Komunikace HUM/PAA01 ZS Cv 2
  Obecná psychologie HUM/VSK01 ZS 2
  Obecná psychologie HUM/VSA01 ZS Se 3
  Obecná psychologie HUM/VSA01 ZS 3
  Obecná psychologie HUM/VSK01 ZS Se 2
  Obecná psychologie HUM/VSK01 ZS Cv 7
  Psychohygiena HUM/IPK22 LS Se 3
  Psychohygiena OSE/ORK27 LS 4
  Psychohygiena HUM/IPB22 LS Se 2
  Psychohygiena OSE/ORK27 LS Se 2
  Psychohygiena OSE/ORB27 LS Se 0
  Psychohygiena OSE/ORB27 LS 0
  Psychohygiena HUM/IPB22 LS Cv 2
  Psychohygiena HUM/IPK22 LS Cv 3
  Psychologie a komunikace v kriz. sit. HUM/IPK04 ZS Cv 6
  Psychologie a komunikace v kriz. sit. HUM/IPA04 ZS Se 2
  Psychologie a komunikace v kriz. sit. HUM/IPK04 ZS Se 7
  Psychologie a komunikace v kriz. sit. HUM/IPA04 ZS Cv 3
  Psychoterapie, psychoterap. směry HUM/PAK25 LS Se 4
  Psychoterapie, psychoterap. směry HUM/PAK25 LS Cv 4
  Psychoterapie, psychoterap. směry HUM/PAB25 LS Se 4
  Psychoterapie, psychoterap. směry HUM/PAB25 LS Cv 3
  Relaxační metody v psychoterapii HUM/RA121 ZS Cv 1
  Social Sciences in Non-medical Profes. HUM/R0701 LS Se 0
  Social Sciences in Non-medical Profes. HUM/R0701 LS 0
  Social Sciences in Non-medical Profes. HUM/R0701 ZS Se 0
  Social Sciences in Non-medical Profes. HUM/R0701 ZS 0
  Specifika komunikace pro VS HUM/VSA25 ZS 3
  Specifika komunikace pro VS HUM/VSA25 ZS Se 3
  Specifika komunikace pro VS HUM/VSK25 ZS 0
  Specifika komunikace pro VS HUM/VSK25 ZS Se 0
  Specifika komunikace pro VS HUM/VSA25 ZS Cv 6
  Specifika komunikace pro VS HUM/VSK25 ZS Cv 0
  Vývojová psychologie HUM/VSK02 ZS Se 3
  Vývojová psychologie HUM/VSA02 ZS Se 3
  Vývojová psychologie HUM/VSK02 ZS Cv 6
  Vývojová psychologie HUM/VSK02 ZS 2
  Vývojová psychologie HUM/VSA02 ZS 4
  Základy komunikace HUM/VSK06 LS Cv 12
  Základy komunikace HUM/VSK06 LS 4
  Základy komunikace HUM/VSK06 LS Se 2
  Základy komunikace v ošetřovatelství HUM/RDB04 LS Se 1
  Základy komunikace v ošetřovatelství HUM/RDB04 LS Cv 1
  Základy komunikace v ošetřovatelství HUM/ZK ZS Se 0
  Základy komunikace v ošetřovatelství HUM/ZK ZS Cv 0
  Zdravotnická psychologie HUM/RB012 LS Se 1
  Zdravotnická psychologie HUM/VSK05 LS 3
  Zdravotnická psychologie HUM/VSK05 LS Se 3
  Zdravotnická psychologie HUM/VSK05 LS Cv 12
  Zdravotnická psychologie HUM/RB012 LS Cv 1
  Zdravotnická psychologie HUM/PAK21 ZS Se 4
  Zdravotnická psychologie HUM/PAA21 ZS Se 2
  Zdravotnická psychologie HUM/PAK21 ZS Cv 6
  Zdravotnická psychologie HUM/PAA21 ZS Cv 2