Mgr. Šárka VÉVODOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585632863

Děkanát PF

Právnická fakulta

Ústav společenských a humanitních věd

Fakulta zdravotnických věd

tř. Svobody 8

  • Referent pro oblast strategie, organizac (Děkanát PF)
  • odborný asistent (Ústav společenských a humanitních věd)

VYBRANÉ PUBLIKACE
JEŽORSKÁ Š., Kozyková J., CHRASTINA J. Syndrom vyhoření u všeobecných sester pracujících s onkologicky nemocnými. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2012. (ČLÁNEK)
Chrastina J., Ivanová K., Ježorská Š. Kvalitativní výzkum limitů životního stylu jedinců s roztroušenou sklerózou. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012. (ABSTRAKT)
ČLÁNEK
Vévoda J., Vévodová Š., Sobotková H. Factors Influencing Job Satisfaction and Motivation of General Nurses. Prakticky Lekar. 2020.
Vévodová Š., Vévoda J., Grygová B. MOBBING, SUBJECTIVE PERCEPTION, DEMOGRAPHIC FACTORS AND PREVALENCE OF BURNOUT SYNDROME IN NURSES. Central European Journal of Public Health. 2020.
Vévodová Š., Havelka F., Vévoda J., Grygová B. Psoriasis – the Impact on an Individual’s Mental State and Quality Of Life. Journal of Applied Health Sciences. 2019.
Kisvetrová H., Vévodová Š., Školoudík D. Comfort-Supporting Nursing Activities for End-of-Life Patients in an Institutionalized Environment. Journal of Nursing Scholarship. 2018.
Vévoda J., Vévodová Š., Nakládalová M. Psychosociální rizika ve zdravotnictví. Casopis Lekaru Ceskych. 2018.
Lastovková A., Carder M., Rasmussen HM., Sjoberg L., Groenes G., Saunni R., Vévoda J., Vévodová Š., Lasfargues G., Svartengren M., Varga M., Colossio C., Pelclová D. Burnout syndrome as an occupational disease in the European Union: an exploratory study. Industrial Health. 2017.
Vévodová Š., Andrlová M., Vévoda J. Deprese a kvalita života pacientů s chronickým srdečním selháním. Profese on-line. 2017.
Kisvetrová H., Martincová L., Vévodová Š., Vévoda J. Quality of life assessment in WHOQOL-BREF domains amongst home care clients in selected regions of the Czech Republic. Nursing and Public Health. 2017.
Kozáková R., Vévodová Š., Vévoda J., Merz L., Grygová B., Kozák J. Syndrom vyhoření u rodinných a profesionálních pečujících. Profese on-line. 2017.
Vévodová Š., Ročková Š., Kozáková R., Dobešová Cakirpaloglu S., Kisvetrová H., Vévoda J. Compingové strategie a jejich vztah k syndromu vyhoření u onkologických sester. Psychologie a její kontexty (online). 2016.
Vévoda J., Vévodová Š., Bubeníková Š., Kisvetrová H., Ivanová K. Dataminig techniques - Desesion tree: new view of nurses' intention to leave. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016.
Dobešová Cakirpaloglu S., Pečtová M., Vévodová Š. Konformita u českých a amerických adolescentů. Profese on-line. 2016.
Dobešová Cakirpaloglu S., Pečtová M., Vévodová Š. Konformita u českých a amerických adolescentů. Profese on-line. 2016.
Vévodová Š., Šperková A., Vévoda J., Kozáková R., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní profil studentů nelékařských zdravotnických oborů. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2016.
Vévodová Š., Petrášová B., Vévoda J., Boriková A., Nakládalová M. The impact of shift work on sleep and anxiety in general nurses. Pracovní lékařství. 2016.
Vévodová Š., Vévoda J., Vetešníková M., Kisvetrová H., Chrastina J. The relationship between burnout syndrome and empathy among nurses in emergency medical services. Kontakt. 2016.
Vévoda J., Vévodová Š., Nakládalová M., Grygová B., Kisvetrová H., Grochowska N., Chrastina J., Svobodová D., Przeczková P., Merz L. The relationship between psychological safety and burnout among nurses. Pracovní lékařství. 2016.
Kozáková R., Vévodová Š., Vévoda J., Merz L. Důvody oddálení narození prvního dítěte u matek po 35. roce. Profese : časopis pro nelékařská zdravotnická povolání. 2015.
Vévodová Š., Vévoda J., Nakládalová M., Reimerová K. Psychická bezpečnost práce. Pracovní lékařství. 2015.
Ježorská Š., Vévoda J., Petrášová H., Ivanová K. Hodnocení vlivu sociální opory na míru úzkosti a deprese u pacientů s kolorektálním karcinomem. PsychoSom. 2014.
Ježorská Š., Vévoda J., Chrastina J. Motivace sester a syndrom vyhoření: existuje souvislost? Profese on-line. 2014.
Chrastina J., Ivanová K., Krejčířová O., Vévodová Š. Results of Subjective Quality of Life Research Using SQUALA Standardized Questionnairre. Profese on-line. 2014.
Chrastina J., Ivanová K., Krejčířová O., Vévodová Š. Výzkumy subjektivní kvality života SQUALA standardizovaným dotazníkem. Profese on-line. 2014.
Ježorská Š., Hrtůsová T., Černá M., Chrastina J. Sociální opora jako protektivní faktor duševního zdraví. Profese on-line. 2013.
Ježorská Š., Němcová Ž. Psychický stav klientů s acne vulgaris. Sestra. 2012.
JEŽORSKÁ Š., Beranová T. Vliv migrény na psychiku. Sestra. 2012.
SCHWETZOVÁ D., VRÁNOVÁ V., JEŽORSKÁ Š. Hospicová a paliativní péče u dětí s nádorovým onemocněním. Kontakt. 2011.
JEŽORSKÁ Š., TOMANOVÁ D., SCHWETZOVÁ D. Vybrané psychosociální faktory u pacientů s chronickým onemocněním. Profese on-line. 2011.
Ježorská Š., Slatinská Z. MOBBING V PRÁCI ZDRAVOTNÍ SESTRY. Diagnóza v ošetřovatelství. 2009.
Kudlová P., Chlup R., Ježorská Š. Vědomosti o vlhké terapii u sester pečujících diabetickou nohu. Hojení ran. 2008.
Kudlová P., Chlup R., Ježorská Š. Vědomosti o vlhké terapii u sester pečujících o diabetickou nohu. Hojení ran. 2008.
Ježorská Š., Vymětalíková V. Vliv hysterektomie na psychiku ženy. Diagnóza v ošetřovatelství. 2008.
Ježorská Š. Dospívat je dřina. Komunikace 9. část. Osobní lékař. 2006.
Ježorská Š. Kdo si hraje, nezlobí. 3. část. Osobní lékař. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vévodová Š., Brudná B., Grygová B. LIFE SATISFACTION OF WOMEN AFTER MASTECTOMY. Conference proceedings volume 5 Science and Society Issue 3.2 Psychology and Psychiatry. 2018.
Vévodová Š., Polách P., Lastovková A., Vévoda J. Quality of life and depression in Parkinson´s disease. Conference proceedings volume 5 Science and Society Issue 3.3 Sociology and Healthcare. 2018.
Vévodová Š., Dobešová Cakirpaloglu S., Lastovičková A., Kozáková R., Grygová B. Empathy as a risk factor for burnout. In . (Eds.) 4th International multidisciplinary scientific conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017. 2017.
Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S., Kvintová J., Vévodová Š. Conformity, Peer Pressure, Popularity and Risk Behavior among Adolescents. ICERI2016 Proceedings. 2016.
Vévodová Š., Vévoda J., Špatenková N., Chrastina J., Dobešová Cakirpaloglu S. Fear death among older adults in home environment. In . (Eds.) Social Sciences and Arts SGEM 2016. 2016.
Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Vévodová Š. Needs, Values and Attitudes of Czech Teachers in the Context of their Profession. ICERI2016 Proceedings. 2016.
Špatenková N., Vévodová Š., Olecká I., Chrastina J., Vévoda J. Palliative care for LGBT older adults: a reflection of the situation in the Czech Republic. SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
Vévodová Š., Vévoda J., Chrastina J., Grygová B., Kozáková Z. The role of nutrition support in the terminal stage of Alzheimers disease and dementia. In . (Eds.) Social Sciences and Arts SGEM 2016. 2016.
Kozáková R., Reiterová E., Vévodová Š., Vévoda J., Grygová B. Vzájemné vztahy mezi kvalitou života, zátěží a syndromem vyhoření při poskytování profesionální zdravotně-sociální péče. In . (Eds.) Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Sborník přspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatleství. 2016.
Kozáková R., Vévodová Š., Vévoda J., Merz L. Zátěž a syndrom vyhoření u rodinných pečujících. In . (Eds.) Sborník přspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatleství. 2016.
Kozáková R., Vévodová Š. Bariéra kognitivního deficitu v psychoedukaci osob s onemocněním schizofrenie v zařízení pobytové služby. In . (Eds.) NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH III. 2015.
Vévoda J., Vévodová Š., Soušková A. Influence of canistherapy against anxiety and depression of older adults. In . (Eds.) 2nd International multidisciplinary scientific conferece on Social Sciences and Arts SGEM 2015. 2015.
Vévodová Š., Vévoda J., Skarupová H., Kozáková R. The quality of life of persons with visual impairment. In . (Eds.) 2and International multidisciplinary scientific conferece on Social Sciences and Arts SGEM 2015. 2015.
Vévodová Š., Merz L. Is there a link between job satisfaction and burnout. In . (Eds.) Psychology and Psychiatry and Sociology and Healthcare Education. 2014.
Vévodová Š., Vévoda J. Motivace, pracovní spokojenost a syndrom vyhoření u všeobecných sester. In Juríčková L. (Eds.) Příklady aplikace metodik výzkumů pro studenty nelékařských zdravotnických oborů. 2014.
Vévodová Š., Kučerová K., Vévoda J., Merz L. THE EFFECT OF METABOLIC SYNDROME ON PSYCHE. In . (Eds.) Conference Proceedings - Internacional symposium science and research in nursing. 2014.
Vévoda J., Vévodová Š., Merz L. The importance of social support in oncology patients. In . (Eds.) Psychology and Psychiatry and Sociology and Healthcare Education. 2014.
Chrastina J., Ježorská Š. Hodnotící a měřící nástroje u onemocnění astma bronchiale. In Sikorová L., Bužgová R. (Eds.) Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. 2013.
Ježorská Š., Chrastina J. Motivace studentů FZV UP v Olomouci k práci s onkologickými pacienty. In Sikorová L., Bužgová R. (Eds.) Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. 2013.
Ježorská Š., Tomanová D. Protektivní faktory ve vztahu k syndromu vyhoření. In Čáp J., Žiaková K. (Eds.) Teória, výskum a vzdelávanie v ošetovateľstve. 2011.
Tomanová D., Ježorská Š. Zkušenosti s aktivizačním pojetím výuky zdravotnické edukace. In Čáp J., Žiaková K. (Eds.) Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2011.
Ježorská Š., Malíková M. Duševní hygiena všeobecných sester pečujících o umírající. Důstojné umírání. Mezinárodní konference. 2008.
Ježorská Š. Syndrom vyhoření v ošetřovatelské profesi. Sociokulturní - právní, ekonomické a politické determinanty v ošetřovatelství a v porodní asistenci. 2008.
KNIHA - CELEK
Chrastina J., Špatenková N., Bednárová L., Hrubešová I., Hudcová B., Huneš R., Janulíková M., Klvaňová T., Kurucová R., Ludíková L., Olecká I., Vévoda J., Vévodová Š. Sexualita a intimita v závěru života. In Dolák F., Pokorná A., Tomagová M., Vokurka S. (Eds.) 2018.
Vévodová Š., Ivanová K., Vévoda J., Juríčková L., Olecká I., Klugar M., Tučková D. Základy metodologie výzkumu pro nelékařské zdravotnické propfese. 2015.
Kisvetrová H., Vévodová Š. Persons with Disabilities. Selected Chapter I. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Kopecký M., Vévoda J., Vévodová Š. BODY MASS INDEX AND QUALITY OF LIFE IN ADULT UNIVERSITY STUDENTS. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. 2016.
ABSTRAKT
Vévoda J., Štěpánek L., Nakládalová M., Vévodová Š. Burnout Syndrome during the COVID-19 Pandemic among Nurses. Sborník 7.ročníku mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy: Nové výzvy ve zdravotnictví. 2022.
Vévoda J., Vévodová Š. Preventive examinations in times of economic crisis and economic expansion. ABSTRACT BOOK ESA RN 16 MID-TERM CONFERENCE Health and health care in Europe: between inequalities and new opportunities. 2021.
Vévoda J., Vévodová Š. The impact of burnout on nurses' work satisfaction. EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2020.
Vévoda J., Vévodová Š. Psychosociální rizika – nové výzvy pro 21. století. XXXIV. kongres pracovního lékařství Sborník abstraktů. 2019.
Vévoda J., Vévodová Š. Psychosociální rizika – syndrom vyhoření a mobbing u všeobecných sester. XXXIV. kongres pracovního lékařství Sborník abstraktů. 2019.
Vévodová Š., Vévoda J. MOBBING A SYNDROM VYHOŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ. Profesionalita v ošetřovatelství III/1. 2018.
Králová P., Andraščíková Š., Vévoda J., Vévodová Š. Validation of tool for evaluating the quality of working life - ProQOL – for use in an international descriptive study of post-communist countries in Central Europe. Advanced Practices in Nursing- Open Access Journals. 2018.
Vévodová Š. Pomoc pomáhajícím - zvládání zátěže v porodní asistenci. XXXIV. Celostátní konferece perinatologie a fetomaternální medicíny. 2017.
Kozáková R., Vévodová Š. Bariéra kognitivního deficitu v psychoedukaci osob s onemocněním schizofrenie v zařízení pobytové služby. Nové trendy ve zdravotnických vědách III. 2015.
Vévoda J., Bubeníková Š., Vévodová Š. PSYCHICKÁ BEZPEČNOST ČLENŮ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH III. Sborník abstraktů. 2015.
Vévoda J., Vévodová Š. Syndrom vyhoření jako rizikový faktor psychické bezpečnosti práce. Sborník 32. kongresu pracovního lékařství v Jihlavě. 2015.
Chrastina J., Smečková G., Kozáková Z., Vévodová Š. Using of the Incomplete Sentences Test and the Three Wishes Technique in Identification of Impact of Cystic Fibrosis. ICLEL2015 Abstracts Book. 2015.
Vévoda J., Vévodová Š. Vliv sociální opory na strach a úzkost ze smrti u seniorů. Sborník abstrakt OHD XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, XIX. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů. 2015.
Vévodová Š., Kučerová K., Merz L., Vévoda J. Effect of the metabolic syndrome on the psyche. Věda a výzkum v ošetřovatelství. Sborník vědeckých abstrakt. 2014.
Vévoda J., Ježorská Š. Rizikové a protektivní faktory syndromu vyhoření u všeobecných sester. XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, XVIII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů. Sborník abstrakt. 2014.
Vévoda J., Vévodová Š. Syndrom vyhoření u onkologických sester. Pracovní lékařství. 2014.
Vévoda J., Ježorská Š. Euclidean distances in personal management of nurses. Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries. 2013.
Vévoda J., Juríčková L., Ivanová K., Ježorská Š. How to Motivate Nurse in the Financial Crisis of the Health Care Systém? ESA 2013 Torino. 2013.
Ježorská Š., Vévoda J. Risk and protective faktors of burnout syndrome in healthcare staff at the univerzity hospital Olomouc. Výzkum ve zdravotnictví - příklady metodiky. 2013.
Ježorská Š., Vévoda J. Rizikové a protektivní faktory syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníků Fakultní nemocnice Olomouc. Výzkum ve zdravotnictví - příklady metodiky. 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vévoda J., Vévodová Š., Sobotková H. Psychosociální rizika při práci porodních asistentek. 2022.
Vévoda J., Štěpánek L., Nakládalová M., Vévodová Š. Syndrom vyhoření u sester v průběhu pandemie COVID-19. 2022.
Vévoda J., Vévodová Š., Kašparová P. Faktory pracovní spokojenosti a motivace všeobecných sester. 2021.
Vévoda J., Vévodová Š. Psychická bezpečnost práce. 2019.
Vévodová Š., Grygová B., Vévoda J. LIFE SATISFACTION OF WOMEN AFTER MASTECTOMY. 2018.
Vévodová Š., Vévoda J. Mobbing a syndrom vyhoření ve zdravotnictví. 2018.
Vévodová Š., Vévoda J. Empathy as a risk factor for burnout. 2017.
Vévodová Š., Vévoda J. SYNDROM VYHOŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ. 2017.
Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S., Kvintová J., Vévodová Š. Conformity, peer pressure, popularity and risk behavior among adolescents. 2016.
Kozáková R., Vévodová Š., Vévoda J., Merz L. Zátěž a syndrom vyhoření u rodinných pečujících. 2016.
Vévoda J., Vévodová Š. Syndrom vyhoření u onkologických sester. 2014.
Kozáková R., Ježorská Š., Vévoda J., Merz L. Věk matek při narození prvního dítěte. 2014.
Vévodová Š., Kučerová K., Merz L., Vévoda J. Vliv metabolického syndromu na psychiku. 2014.
Vévoda J., Juríčková L., Ivanová K., Ježorská Š. How to Motivate Nurse in the Financial Crisis? 2013.
Tomanová D., Ježorská Š. Edukační projekty v projektu FRVŠ č.1801. 2011.
Kudlová P., Chlup R., Ježorská Š. Vědomosti o vlhké terapii u sester pečujících o diabetickou nohu. VI. CELOSTÁTNÍ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA TÉMA: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ (25.-26. LEDEN 2008). 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Tomanová D., Stloukalová L., Vévodová Š. Edukace pro zdraví. 2014.
TOMANOVÁ D., JEŽORSKÁ Š. Edukace v optometrii. 2011.
JEŽORSKÁ Š. Klinická homeopatie. 2011.
Tomanová D., Ježorská Š., Hrubá R., Vránová V. Odborná konference edukace v porodní asistenci. 2011.
PROJEKT
Merz L., Konečný P., Dus M., Tomsa M., Jančíková V., Můčková A., Kalabusová J., Wolfová K., Mlíka R., Kolářová B., Gaul Aláčová P., Šáteková L., Machálková L., Mikšová Z., Tomanová J., Dorazilová R., Matulníková Ľ., Procházka M., Hrubá R., Janoušková K., Bubeníková Š., Pokorná J., Vybíral P., Vévoda J., Grygová B., Kozáková R., Vévodová Š., Janoutová J., Kisvetrová H., Školoudík D. Inovace předmětů formou elektronických studijních opor na FZV. Unievrzita Palackého v Olomouci. 2019.
Vévodová Š., Kozáková R. Mobbing a syndrom vyhoření ve zdravotnictví. Univerzita Palackého. 2017.
Kozáková R., Vévodová Š. Kvalita života a zátěž pečovatele. Univerzita Palackého. 2015.
Kozáková R., Ježorská Š., Tomanová D., Merz L., Stloukalová L. Příprava podmínek pro realizaci studijního oboru Zdravotně sociální pracovník 5345R031. Univerzita Palackého, MŠMT ČR. 2013.
Ježorská Š., Vévoda J., Balarinová L., Chrastina J. Rizikové a protektivní faktory syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníků Fakultní nemocnice Olomouc. Univerzita Palackého. 2013.
Chrastina J., Tomanová D., Bubeníková Š., Ježorská Š. Tvorba nového předmětu "Základy speciální pedagogiky pro bakalářské studijní obory FZV UP v Olomouci". MŠMT ČR. 2013.
VEDENÍ PRÁCE
Kučerová K. Psychosociální faktory u pacientů s metabolickým syndromem. In Vévodová Š. (Eds.) magisterská diplomová práce. 2014.
Reimerová K. Rizikové a protektivní faktory ve vztahu k syndromu vyhoření u všeobecných sester. In Vévodová Š. (Eds.) magisterská diplomová práce. 2014.
Ročková Š. Zvládání psychické zátěže v kontextu práce onkologických sester. In Vévodová Š. (Eds.) magisterská diplomová práce. 2014.
Procházková K. Vliv interrupce na psychiku ženy. In Ježorská Š. (Eds.) bakalářská. 2012.
Jurtíková E. Zdravotnická péče o seniora s depresí a úzkostí. In Ježorská Š. (Eds.) bakalářské. 2012.
Kejíková V. Agresivn pacient v ošetřovatelské praxi. In JEŽORSKÁ Š., . (Eds.) bakalářská. 2011.
Chovancová H. Eutanazie?Má své místo v českém zdravotnictví?Názory a postoje zdravotnch sester. In JEŽORSKÁ Š. (Eds.) bakalářská. 2011.
Gogelová R. Komunikace v porodní asistenci. In JEŽORSKÁ Š. (Eds.) bakalářská. 2011.
Balšánová P. Kurz pro kojence a jejich vliv na vývoj dítětě. In JEŽORSKÁ Š. (Eds.) bakalářská. 2011.
Němcová Ź. Psychický stav klientů s acne vulgaris. In JEŽORSKÁ Š. (Eds.) bakalářská. 2011.
Kučerová K. Psychologické aspekty u lidí po cévné mozkové příhodě. In JEŽORSKÁ Š. (Eds.) bakalářská. 2011.
Zezulová V. Rizikové faktory poruch příjmu potravy u pubescentů a adolescentů. In JEŽORSKÁ Š. (Eds.) bakalářská. 2011.
Smilková L. Sexualita ženy v těhotenství a po porodu. In JEŽORSKÁ Š. (Eds.) bakalářská. 2011.
Černá M. Sociáln opora u klientů psychiatrické léčebny. In JEŽORSKÁ Š. (Eds.) diplomová. 2011.
Hrtúsová T. Sociáln opora u klientů s diagnózou alkoholismus. In JEŽORSKÁ Š. (Eds.) diplomová. 2011.
Hejtmánková L. Syndrom vyhoření u porodních asistentek. In JEŽORSKÁ Š. (Eds.) bakalářská. 2011.
Beranová T. Vliv migrény na psychiku. In JEŽORSKÁ Š. (Eds.) diplomová. 2011.
Ondřejková R. Vliv nepřiznivých psychosociálních faktorů na těhotenství, plod a porod. In JEŽORSKÁ Š. (Eds.) bakalářská. 2011.
Novotná G. Volnočasové aktivity životní spokojenost seniorů. In JEŽORSKÁ Š. (Eds.) diplomová. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)