Doc. Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633620
Pracoviště:
Katedra historie
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
tř. Svobody 8
Místnost:
3.03
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Proděkan (1. 2. 2010 - )
VYBRANÉ PUBLIKACE
Černušák T., Hledíková Z., Jonová J., Kalous A., Pánek J., Parma T., Šebek J., Žemlička J. The Papacy and the Czech Lands. A History of Mutual Relations. 2016. (KNIHA - CELEK)
Parma T., Kalous A., Kalous A., Miller J., Stejskal J., Prchal Pavlíčková R., Elbel M., Murdock G., Jakubec O. The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750. 2015. (KNIHA - CELEK)
Parma T., Kalous A., Kalous A., Miller J., Stejskal J., Prchal Pavlíčková R., Elbel M., Murdock G., Jakubec O. The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750. 2015. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Kalous A. King Matthias Corvinus and the Papacy in Early 1472: Miklós Nyújtódi Székely in Rome. Povijesni prilozi / Historical contributions. 2017.
Kalous A. Paride Grassi and the Royal Wedding of Székesfehérvár (Hungary) in 1502. Questions liturgiques / Studies in liturgy. 2016.
Kalous A. Matyáš Korvín - český král a národní nepřítel. Dějiny a současnost. 2014.
Kalous A. Matthias Corvinus (Hunyadi) in Czech Historiography.. Speculum Historiae Debreceniense. 2009.
Kalous A. Medieval Research in the Czech Republic. Annual of Medieval Studies at CEU. 2009.
Kalous A. Itinerář Jana Filipce (1431-1509). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2008.
Kalous A. Služba Boskovických u Matyáše Korvína. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2007.
Kalous A. Spor o biskupství olomoucké v letech 1482-1497.. Český časopis historický. 2007.
Kalous A. Italská politika, Matyáš Korvín a české země.. Husitský Tábor : sborník Husitského muzea. 2006.
Kalous A. Jan Filipec v diplomatických službách Matyáše Korvína.. Časopis Matice moravské. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kalous A., PERŮTKA M., HLOBIL I. Morava a Uhry za Matyáše a Vladislava.. Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479-1526) v širších souvislostech.. 2009.
Kalous A. Strážnice 1458: česko-uherská jednání.. Okolo Strážnice. Sborník Městského muzea ve Strážnici.. 2009.
Kalous A. Tárgyalások az utraquisták egyesüléséről a római egyházzal. Kiegyezési politika.. Szentírás, Hagyomány, Reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok. 2009.
Kalous A. Papežský legát Marco Barbo, angelus pacis střední Evropy. Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku.. 2008.
Kalous A., Jorgensen T., Salonen K., Jaritz G. The Official Papal Policy towards Bohemia and Moravia in the 1460s and Its Relation to the Penitentiary Office: the Case of Olomouc.. ...et usque ad ultimum terrae: The Apostolic Penitentiary in Local Contexts. 2007.
Bobková L., Konvičná J., Kalous A. Matyáš Korvín a moravská královská města. Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.-17. století. 2005.
Kalous A. Matyáš Korvín a moravská královská města.. Korunní země v dějinách českého státu. 2005.
Kalous A. Čtyři Janové z Varadína.. Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi. 2004.
KNIHA - CELEK
Prokopová K., Kořenský J., Kalous A., Kohoutová T., Diblík O. Manuál Encyklopedie lingvistiky. 2013.
Kalous A. Matyáš Korvín (1443-1490). Uherský a český král.. Matyáš Korvín (1443-1490). Uherský a český král.. 2009.
Kalous A., Hrabová L. Dalimilova kronika v Olomouci. Pařížský zlomek latinského překladu. Dalimilova kronika v Olomouci. Pařížský zlomek latinského překladu. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Kalous A. Papežství a české země mezi reformou a reformací (1417-1526). Papežství a české země v tisíciletých dějinách. 2017.
Kalous A. Through the Gates and the Streets of the City: Cardinals and Their Processions in Rome in the late Fifteenth and Early Sixteenth Centuries. Ritualizing the City: Collective Performances as Aspects of Urban Construction from Constantine to Mao. 2017.
Kalous A. Financing a Legation: Papal Legates and Money in the Later Middle Ages. Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages. 2016.
Kalous A. Jagiellonian Kings of Bohemia and Hungary and papal legates. The Jagiellonians in Europe: Dynastic Diplomacy and Foreign Relations. 2016.
Kalous A. Papal legates and crusading activity in central Europe: the Hussites and the Ottoman Turks. The Crusades in the Fifteenth Century. Converging and Competing Cultures. 2016.
Kalous A. Papežský legát Pietro Isvalies a svatba Vladislava Jagellonského s Annou z Foix. Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. 2016.
Kalous A. The last medieval king leaves Buda. Medieval Buda in Context. 2016.
Kalous A. Středovýchodní Evropa na konci středověku: vývoj mezi konfliktem a integrací. Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího.. 2015.
Jadrná Matějková H., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. "A tak mají báby rodícím ženám kazatelkyně býti." Duchovní rozměr v úloze porodních bab v českojazyčné babické literatuře raného novověku. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
Kalous A. Biskupské a legátské rituály a ceremonie. Slavnosti, ceremonie a rituály pozdního středověku. 2014.
Kalous A. Filipec, Jan. Biografický slovník českých zemí, 17. svazek, Fi-Fn. 2014.
Tomášková E., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Historik a jeho pes aneb Neznámá tvář Bedy Dudíka. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
Kalous A., Cermanová P., Novotný R., Soukup P. Humanismus. Husitské století. 2014.
Doová L., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Christianizace Islandu pohledem domácí tradice. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
Šrámek J., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Kláštery olomoucké diecéze za episkopátu Bruna ze Schauenburka (1245-1281). Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
Prchal Pavlíčková R., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Konverze v luteránském pohřebním kázání z Magdeburku. Obrácení kanovníka Albrechta Krachta v pohřebním kázání Siegfrieda Sacca z roku 1569 a mediální prezentace konfese. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
Kalous A., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Království a republika slepýma očima Aurelia Brandoliniho. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
Kalous A., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Království a republika slepýma očima Aurelia Brandoliniho. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
Kalous A., Cermanová P., Novotný R., Soukup P. Matyáš Korvín a království dvou králů. Husitské století. 2014.
Somer T., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Nástup Bruna ze Schauenburka na biskupský stolec v Olomouci. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
Míča L., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Několik poznámek k osudu rukopisu č. 230 olomoucké kapitulní knihovny. Ke sporu o původní text Břetislavových dekretů na pozadí otázky filiace prokopských legend. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
Barus M., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Počátky zhořeleckého městského dějepisectví. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
Michalčáková J., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Relikvie svatého Anastáze Perského. Kult svaté hlavy a jeho pojetí v křesťanské tradici.. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
Polách V., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Smrt svatého Olafa ve světle skandinávských pramenů. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
Kalous A., Nodl M., Kras P. Tři týdny slávy, tři roky šťastného manželství: Beatrix a Matyáš. Manželství v pozdním středověku: Rituály a obyčeje. 2014.
Svobodová E., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Učenec a mnich mezi olomouckými biskupy. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
Stejskal J., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Úvaha o přátelství ve středověku. Jedinec a společnost od středověku do 19. století. 2014.
Kalous A. Jednání o unii katolíků a utrakvistů ve dvacátých letech 16. století. Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy.. 2011.
Kalous A., Moravová M. Brendanova plavba podle Liber depictus. Bájné plavby do jiných světů. 2010.
Kalous A. Henry Zdík, bishop of Olomouc. The Oxford Dictionary of the Middle Ages. 2010.
Kalous A. Mikulčice and related sites. The Oxford Dictionary of the Middle Ages. 2010.
Kalous A. Olomouc. The Oxford Dictionary of the Middle Ages. 2010.
Kalous A. Strahov. The Oxford Dictionary of the Middle Ages. 2010.
Kalous A., Moravová M. Svatý Brendan a jeho plavba. Bájné plavby do jiných světů. 2010.
Kalous A., Miller J., Kontler L. The Politics of Church Unification: Efforts to Reunify the Utraquists and Rome in the 1520s. Friars, Nobles and Burghers - Sermons, Images and Prints. Studies of Culture and Society in Early-Modern Europe, In Memoriam István György Tóth.. 2010.
Kalous A., Baletka T., Elbel P., Schulz J. Církev a biskupství. Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalous A., Schulz J. Humanismus a reformace. Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalous A., Kaňák B., Schulz J. Hygiena, epidemia a zdravotní péče. Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalous A., Schulz J. Po husitských válkách. Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalous A., Schulz J. Po husitských válkách. Škola u sv. Mořice. Humanismus a reformace.. Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalous A. Rituály a ceremonie při setkávání panovníků. Případ Matyáše Hunyadiho (Korvína).. Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století.. 2009.
Kalous A., Schulz J. Škola u sv. Mořice. Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kalous A. Bohemians and Moravians in the Court of Matthias Corvinus. Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458-1490.. 2008.
Kalous A. Csehek és morvák Mátyás király udvarában.. Hunyadi Mátyás, a király: Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458-1490. Kiállítási katalógus. 2008.
Kalous A., Réthelyi O., Fuchs M. Die Schlacht bei Mohács: die böhmischen und vatikanischen Quellen.. Maria von Ungarn (1505-1558): Eine Renaissancefürstin. 2007.
Kalous A. Morava a Matyáš Korvín. Vládcové Moravy. 2007.
Kalous A., Stejskal J. Několik poznámek k nové edici o svatém Prokopovi. Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa. 2006.
Kalous A. Some Czechs in the Service of Matthias Corvinus. Morava viděna z vnějšku / Moravia from World Perspective. 2006.
Kalous A. Hungarian War with the Holy Roman Empire.. Great Events in History: The Renaissance & Early Modern Era, 1454-1600. 2005.
Kalous A Research Resources for Medievalists in the Czech Republic.. Research Resources for Medievalists in East Central Europe.. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kalous A. Jan Filipec and his Pontificale.. Ponti 2010.. 2010.
Kalous A. The kingship of Matthias Corvinus - strategies, legitimation, representation. East and West in the Later Middle Ages. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Prchal Pavlíčková R., Kalous A., Švaříčková Slabáková R. 11. sjezd českých historiků - profesní setkání historiček a historiků ČR. 2017.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Akademické psaní a prezentační dovednost KHI/QAW ZS 1
Akademické psaní a prezentační dovednost KHI/QAW ZS Se 1
Core fields of European Culture II KHI/ECFII ZS Se 1
Core fields of European Culture II KHI/ECFII ZS 1
Crusades KHI/QCR LS Se 1
Crusades KHI/QCR LS 1
Dějiny středověku KHI/2DSAA LS 5
Eurocompetences I KHI/EECI ZS Se 1
Eurocompetences I KHI/EECI ZS 1
MA thesis KHI/EMT LS Se 0
MA thesis KHI/EMT ZS 0
Nauka o pramenech I KHI/QNP1 ZS Se 1
Nauka o pramenech I KHI/QNP1 ZS 1
Papežství ve středověku KHI/XPAP LS 1
Papežství ve středověku KHI/XPAP LS Se 1
Prezentace tématu diplomové práce KHI/XPTDP LS 0
Project/Intensive programme KHI/EIP LS Se 2
Renesance a humanismus KHI/XRH ZS 1
Renesance a humanismus KHI/XRH ZS Se 1
Seminární práce k dějinám středověku KHI/1SPS LS 0
Seminární práce k dějinám středověku KHI/2SPS LS 0
Seminář k děj. středověku C KHI/XDSC LS Se 2
Seminář k dějinám středověku C KHI/1DSC LS Se 2
Souborná zkouška z trendů a nauky 1 KHI/XSZ1 LS 0
Souborná zkouška z trendů a nauky 1 KHI/XSZ1 ZS 0
Souborná zkouška z trendů a nauky 2 KHI/XSZ2 LS 0
Souborná zkouška z trendů a nauky 2 KHI/XSZ2 ZS 0
Trendy současného dějepisectví I KHI/QTD1 ZS 1
Trendy současného dějepisectví I KHI/QTD1 ZS Se 1