PhDr. Martin Šamaj, MBA

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585632861,585632857
Pracoviště:
Ústav zdravotnického managementu
Org. jednotka:
Fakulta zdravotnických věd
Adresa:
Místnost:
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  VYBRANÉ PUBLIKACE
  Mikšová Z., Šamaj M., Machálková L., Ivanová K. Naplňování kompetencí členů ošetřovatelského týmu. Kontakt. 2014. (ČLÁNEK)
  Mikšová Z., Šamaj M., Machálková L., Kameníčková J. Dualita kvalifikační přípravy všeobecných sester v ČR. Medicína pro praxi. 2013. (ČLÁNEK)
  Machálková L., Mikšová Z., Mazalová L., Šamaj M. Hodnocení pohybové aktivity pomocí krokoměru u všeobecných sester. Česká antropologie. 2012. (ČLÁNEK)
  Machálková L., Mikšová Z., Mazalová L., Šamaj M. Hodnocení tělesných charakteristik a fyzické zátěže všeobecných sester. Česká antropologie. 2012. (ČLÁNEK)
  Šamaj M., Mikšová Z., Madarová K. Krizový management ve zdravotnictví, management rizik. 2016. (KNIHA - CELEK)
  Šamaj M., Mikšová Z. Analýza stavu nelékařských zdravotnických povolání v ČR. 2013. (KNIHA - CELEK)
  ŠAMAJ M., MIKŠOVÁ Z. Strategický koncept k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v ČR. Strategický koncept k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v ČR. 2012. (PROJEKT)
  ČLÁNEK
  Ehrmann J., Šeflová L., Šamaj M. Etické problémy vzájemné komunikace mezi lékařem, sestrou a jejich pacientem. Dialog- Evropa XXI. 2016.
  KNIHA - CELEK
  Bačík P., Bellová J., Jedličková I., Langová K., Mikšová Z., Šamaj M., Vomáčka J., Zapletalová J., Zlámal J. The Basics of Management for the Followers of Health Sciences. 2017.
  Bačík P., Zlámal J., Vomáčka J., Mikšová Z., Šamaj M., Jedličková I., Langová K., Zapletalová J., Bellová J. Základy managementu pro posluchače zdravotnických oborů. 2014.
  ABSTRAKT
  Kisvetrová H., Mikšová Z., Šamaj M., Patel , Al-Halabi , Bergborn , Gustafson , Plos , Lepp Fulfilling the competences of nursing team members in the Czech Republic. Conference Guide and Abstract Book. 2014.
  Mikšová Z., Šamaj M. STRUKTURA NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V KONTEXTU ZDRAVOTNICKÉ PRAXE V ČR. Sborník mezinárodního sympozia Věda a výzkum v ošetřovatelství. 2014.
  Šamaj M., Mikšová Z. Strategický koncept k transformaci NLZP v České republice (pohled vzdělávání a kompetencí). Mezinárodní kongres sester pracujících v oboru ARIM. 2013.
  Mikšová Z., Kameníčková J., Pokorná H., Fiurášková P., Šamaj M. Dualita pregraduálního vzdělávání ve vybraných nelékařských profesích ve vztahu k jejich pracovním kompetencím.. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
  Machálková L., Mazalová L., Mikšová Z., Šamaj M. Variabilita pohybové aktivity v profesní skupině všeobecná sestra. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
  VEDENÍ PRÁCE
  ŠAMAJ M., MIKŠOVÁ Z. Motivační systémy ve zdravotnictví. Diplomová práce. 2011.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Management rizik a krizové situace OSE/ORK29 LS 2
  Management rizik a krizové situace OSE/ORK29 LS Se 3
  Management rizik a krizové situace OSE/ORB29 LS 0
  Management rizik a krizové situace OSE/ORB29 LS Se 0
  Řízení lidských zdrojů MNG/IPB04 LS Se 8
  Řízení lidských zdrojů MNG/IPK04 LS Se 8
  Řízení lidských zdrojů MNG/IPK04 LS 4