PhDr. Martin ŠAMAJ, MBA

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585632861,585632857

Ústav zdravotnického managementu

Fakulta zdravotnických věd

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • European Health Management Association (člen, 2012–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Mikšová Z., Šamaj M., Machálková L., Ivanová K. Naplňování kompetencí členů ošetřovatelského týmu. Kontakt. 2014. (ČLÁNEK)
Mikšová Z., Šamaj M., Machálková L., Kameníčková J. Dualita kvalifikační přípravy všeobecných sester v ČR. Medicína pro praxi. 2013. (ČLÁNEK)
Machálková L., Mikšová Z., Mazalová L., Šamaj M. Hodnocení pohybové aktivity pomocí krokoměru u všeobecných sester. Česká antropologie. 2012. (ČLÁNEK)
Machálková L., Mikšová Z., Mazalová L., Šamaj M. Hodnocení tělesných charakteristik a fyzické zátěže všeobecných sester. Česká antropologie. 2012. (ČLÁNEK)
Šamaj M. Krizový management ve zdravotnictví, management rizik. In Mikšová Z., Madarová K. (Eds.) 2016. (KNIHA - CELEK)
Šamaj M., Mikšová Z. Analýza stavu nelékařských zdravotnických povolání v ČR. 2013. (KNIHA - CELEK)
ŠAMAJ M., MIKŠOVÁ Z. Strategický koncept k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v ČR. Strategický koncept k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v ČR. 2012. (PROJEKT)
ČLÁNEK
Ehrmann J., Šeflová L., Šamaj M. Etické problémy vzájemné komunikace mezi lékařem, sestrou a jejich pacientem. Dialog- Evropa XXI. 2016.
KNIHA - CELEK
Bačík P., Bellová J., Jedličková I., Langová K., Mikšová Z., Šamaj M., Vomáčka J., Zapletalová J., Zlámal J. The Basics of Management for the Followers of Health Sciences. 2017.
Zlámal J., Vomáčka J., Mikšová Z., Šamaj M., Jedličková I., Langová K., Zapletalová J., Bellová J., Bačík P. Základy managementu pro posluchače zdravotnických oborů. 2014.
ABSTRAKT
Kisvetrová H., Mikšová Z., Šamaj M. Fulfilling the competences of nursing team members in the Czech Republic. In Patel ., Al-Halabi ., Bergborn ., Gustafson ., Plos ., Lepp . (Eds.) Conference Guide and Abstract Book. 2014.
Mikšová Z., Šamaj M. STRUKTURA NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V KONTEXTU ZDRAVOTNICKÉ PRAXE V ČR. Sborník mezinárodního sympozia Věda a výzkum v ošetřovatelství. 2014.
Šamaj M., Mikšová Z. Strategický koncept k transformaci NLZP v České republice (pohled vzdělávání a kompetencí). Mezinárodní kongres sester pracujících v oboru ARIM. 2013.
Mikšová Z., Kameníčková J., Pokorná H., Fiurášková P., Šamaj M. Dualita pregraduálního vzdělávání ve vybraných nelékařských profesích ve vztahu k jejich pracovním kompetencím. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
Machálková L., Mazalová L., Mikšová Z., Šamaj M. Variabilita pohybové aktivity v profesní skupině všeobecná sestra. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
VEDENÍ PRÁCE
ŠAMAJ M. Motivační systémy ve zdravotnictví. In MIKŠOVÁ Z. (Eds.) Diplomová práce. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.