doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637171, 585549256

Institut sociálního zdraví na UP

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

4.06

Specializuje se v oboru spirituální teologie. Zabývá se studiem dějin spirituality v provázanosti s muzikologií, přičemž se bádání dotýká spirituality ignaciánské. Zohledňuje rovněž akcenty ruského náboženského myšlení

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen VR fakulty
  • Člen AS fakulty
ČLÁNEK
Altrichter M. Papež učitelem díky jedinému Učiteli. Mezinárodní katolická revue Communio. 2018.
ALTRICHTER M. Hudba prochází srdcem: nelze ji cenzurovat. Psalterium. Zpravodaj pro duchovní hudbu. 2011.
ALTRICHTER M. Jednoduchost a liturgie aneb o srozumitelnosti v teologii vůbec. Studijní texty ze spirituální teologie V., Duchovní život a liturgie. 2011.
ALTRICHTER M. Poznání jména není pravdivý úsudek plus připojené objasnění. Fórum pastorálních teologů VIII. Křest a iniciace. 2011.
Karczubová L., Altrichter M., Ambros P. Krátké ohlédnutí za kardinálem Špidlíkem. Studia Theologica. 2010.
Altrichter M. Duchovní doprovázení mladého člověka. Teologické texty. 2009.
Altrichter M. Die Rahner-Rezeption in Böhmen. Stimmen der Zeit. 2006.
Altrichter M. Několik bodů k etice recenzování. Teologické texty. 2006.
Altrichter M. Slovo vtělené v barvách. Zvuk Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění. 2006.
Altrichter M. Několik drobtů o papeži Benediktovi. Jezuité. 2005.
Altrichter M. Ratzinger versus Rahner? Teologické texty. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Altrichter M. Deus pro nobis a intimior intimo meo: „skandál“ inkarnace stále trvá. In . (Eds.) Tradice Východu a Západu v dialogu : interkulturní a ekumenický dialog I. 2015.
Altrichter M. Kniha Kazatel. Několik duchovních impulzů. In . (Eds.) Tradice Východu a Západu v dialogu : interkulturní a ekumenický dialog I. 2015.
Altrichter M. Kult świętego Wojciecha w Roku Życia Konsekrowanego – refleksja pastoralna. In . (Eds.) Tradice Východu a Západu v dialogu, Velehradská tradice. 2015.
Altrichter M. Několik poznámek ad Václav Klaus, Kde začíná zítřek. In . (Eds.) Tradice Východu a Západu v dialogu : interkulturní a ekumenický dialog I. 2015.
Altrichter M. Tomáš Špidlík e la Provincia ceca della Compagnia di Gesù. In . (Eds.) Esprimendo cose spirituali in termini spirituali. I frutti del giubileo cirillometodiano 2013. 2015.
Altrichter M. Otec Leopold Dýmal aneb též o přisunuté židličce. In Výmola M. (Eds.) Blaženější je dávat než dostávat. 2014.
ALTRICHTER M. O dvou typech duchovního slovanství. In MARINČÁK Š. (Eds.) Slovanská spiritualita a mystika. 2011.
Altrichter M. Antonín Cyril Stojan - tvořivá prostota vášnivého důvěřivce. Ročenka Občanského sdružení Matice Velehradská - 2008. 2009.
Altrichter M. Hudební rekviem sed signifer sanctus Míchael repraeséntet eas in lucem sanctam. Archanděl Michael. Dynamický obhájce života. Vhled do života andělů. 2009.
Altrichter M. Komorní mystika Ducha Svatého. Od události k ideji. Miscellanea jesuitica II. 2009.
Altrichter M. Od události k ideji. Od události k ideji. Miscellanea jesuitica II. 2009.
Altrichter M. Petr Jakovljevič Čaadajev - skandální přítomnost vyhraněné noblesnosti. Studia Humanitatis ars hermeneutica. 2009.
Altrichter M. Nahlížet praxi uvnitř teorie. Duchovní četba Písma a naslouchání hudbě. Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté. 2008.
Altrichter M. O tom, jak dva mohou přebývat v Jednom. Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci. 2008.
Altrichter M. Odvaha k mezerám. Miscellanea jesuitica I. 2008.
Altrichter M. Janáček a Velehrad. Fórum Velehrad I. - Communio ecclesiarum - očištění paměti. 2007.
Altrichter M. Musica jako přechod od scientia mathematica ke scientia media neboli sonora audibilis. Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra. 2007.
Altrichter M. Alois z Gonzagy ? pohoršení nebo inspirace? Studijní texty ze spirituální teologie III. Naši nebeští přátelé. 2006.
Altrichter M. Invitační dopis. Kolektiv autorů: Co si myslíme o jezuitech? (Odpovědi na anketu k 450letému výročí příchodu jezuitů to českých zemí.). 2006.
Altrichter M. Der Erheber unter dem Kreuz. Meditation über ein Relief Otmars Oliva aus Velehrad. KOLEKTIV AUTORU, Velehrad ? filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí. 2005.
Altrichter M. Teilhard de Chardin ? duchovní aristokracie chudobného a přizvání k velkorysosti nepřijatého. KOLEKTIV AUTORŮ, Pierre Teilhard de Chardin. Svatá Hmota. 2005.
Altrichter M. Unavený nebo proměněný erós? VYŠESLAVCEV, B. Etika proměněného erotu. 2005.
Altrichter M. Velehrad ? filologoi versus filosofoi. KOLEKTIV AUTORŮ, Velehrad ? filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí. 2005.
Altrichter M. Jak "jemné" a "hrubé" mohou přebývat pospolu. Mají jezuité vlastní morálku? Studie o Franciscu Suárezovi (1548-1617), právníkovi, filosofovi a teologovi. 2004.
Altrichter M. Kvůli Duchu se duch nezdráhá pojmové námaze. FESSARD, G. Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly. 2004.
Altrichter M. Nezotročitelnost zakoušené ideje. LOSSKIJ, N. O. Dějiny ruské filosofie. 2004.
Altrichter M. Sofiologie mezi "benevolentním liberalismem" a "zodpovědným konzervativismem". BULGAKOV, S. N. Nevěsta Beránkova. 2004.
Altrichter M. Unesen Duchem. FABER, P. Krátký život, dlouhé cesty. [A Short Life, and Long Journeys. 2004.
Altrichter M. V archivu vane také duch. JANSEN, B. Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. a 18. století. 2004.
Altrichter M. Jak dva žijí jedno, ale "jedno-svobodu-rozdávající". Sborník k výstavě Otmara Olivy a Jana Jemelky. 2002.
Altrichter M. Janáček a žena. Sborník Česká spiritualita. 2001.
Altrichter M. Religiozita Leoše Janáčka. Sborník Sofie a New Age. 2001.
KNIHA - CELEK
Altrichter M. Spirituální teologie. 2017.
Jajtner P., Ambros P., Bednaříková J., Kysučan L., Hanuš J., Mlčoch L., Janotík T., Librová H., Cílek V., Nováček P., Balík S., Jařab J., Dom S., Altrichter M. Nouze, chudoba, bohatství. Výhledy do postrestituční epochy života církví. 2015.
Altrichter M. Události pohledem víry. 2014.
Svatoň R., Ambros P., Klimeš J., Hudec P., Možiešik J., Kuchtová K., Müllerová M., Altrichter M., Raclavský L., Sládek K., Noble T. Velehradské dialogy I. 2013.
Altrichter M. Sycení útešná. 2010.
Heider, D.: Kdo byl František Suárez? In Altrichter M. (Eds.) Heider, D.: Kdo byl František Suárez? 2009.
Héronniere, E. de la: Teilhard de Chardin, Mystika přerodu. In Altrichter M. (Eds.) Héronniere, E. de la: Teilhard de Chardin, Mystika přerodu. 2009.
Sládek, K.: Vladimír Solovjov: mystik a prorok. In Altrichter M. (Eds.) Sládek, K.: Vladimír Solovjov: mystik a prorok. 2009.
Altrichter M. Vítězný domov. Vítězný domov. 2009.
Beyerová, D.: Simone Weilová. Filosofka - odborářka - mystička. In Altrichter M. (Eds.) Beyerová, D.: Simone Weilová. Filosofka - odborářka - mystička. 2008.
Iljin, A.I.: Hegelova filosofie jako nauka o konkrétnosti Boha a člověka. In Altrichter M. (Eds.) Iljin, A.I.: Hegelova filosofie jako nauka o konkrétnosti Boha a člověka. 2008.
Jiří David ze Zdic: Novodobý stav Velké Rusi neboli Moskevska. In Altrichter M. (Eds.) Jiří David ze Zdic: Novodobý stav Velké Rusi neboli Moskevska. 2008.
Pitrun, B.: Jadrné memento. In Altrichter M. (Eds.) Pitrun, B.: Jadrné memento. 2008.
Altrichter M., Karczubová L., Jemelka J. Povstávání doteku. Uchopen v skrytu. Povstávání doteku. Uchopen v skrytu. 2008.
Southwell, R.: Hořící dítě a jiné básně. In Altrichter M. (Eds.) Southwell, R.: Hořící dítě a jiné básně. 2008.
Alfred Delp: Tragická existence. In Altrichter M. (Eds.) Alfred Delp: Tragická existence. 2007.
Giulio Andreotti: Matteo Ricci. Jezuita v Číně. In Altrichter M. (Eds.) Giulio Andreotti: Matteo Ricci. Jezuita v Číně. 2007.
James Brodrick: Robert Bellarmino. Kardinál a inkvizice. In Altrichter M. (Eds.) James Brodrick: Robert Bellarmino. Kardinál a inkvizice. 2007.
Jerónimo Nadal: Duchovní cesta (Deník). In Altrichter M. (Eds.) Jerónimo Nadal: Duchovní cesta (Deník). 2007.
Jiří David ze Zdic: Život svatého poustevníka Vintíře. In Altrichter M. (Eds.) Jiří David ze Zdic: Život svatého poustevníka Vintíře. 2007.
Karl Rahner: Dynamický prvek v církvi. In Altrichter M. (Eds.) Karl Rahner: Dynamický prvek v církvi. 2007.
Lev Šestov: Noc v Getsemanech. Pascalova filosofie. In Altrichter M. (Eds.) Lev Šestov: Noc v Getsemanech. Pascalova filosofie. 2007.
Novotný, J., Události ze života P. Martina Středy SJ. In Altrichter M. (Eds.) Novotný, J., Události ze života P. Martina Středy SJ. 2007.
Altrichter M. Příručka spirituální teologie. Příručka spirituální teologie. 2007.
Antonio Rosmini. Od nepřijetí k uznání. In Altrichter M. (Eds.) PRINI, P., Antonio Rosmini. Od nepřijetí k uznání. 2006.
Athény a Jeruzalém. In Altrichter M. (Eds.) Šestov, L., Athény a Jeruzalém. 2006.
Exercicie a Písmo svaté. In Altrichter M. (Eds.) ENN, J. Exercicie a Písmo svaté. 2006.
Hudba jako předmět logiky. In Altrichter M. (Eds.) LOSEV, A., F., Hudba jako předmět logik. 2006.
Rebel Boží: Alois Gonzaga. In Altrichter M. (Eds.) Giorgio Papasogli: Rebel Boží: Alois Gonzaga. 2006.
Teoretická filosofie. In Altrichter M. (Eds.) Solovjov, V., Teoretická filosofie. 2006.
IGNÁC Z LOYOLY. Souborné dílo. In Altrichter M. (Eds.) IGNÁC Z LOYOLY. Souborné dílo. 2005.
Vlastní životopis. In Altrichter M. (Eds.) BERĎAJEV, N. Vlastní životopis. 2005.
Altrichter M. LOSSKIJ, N. O. Dějiny ruské filosofie. In Altrichter M. (Eds.) LOSSKIJ, N. O. Dějiny ruské filosofie. 2004.
Altrichter M. Studijní texty ze spirituální teologie II. Osoba - osobnost - osobitost. Studijní texty ze spirituální teologie II. Osoba - osobnost - osobitost. 2004.
Altrichter M. La religiositá di Leoš Janáček nel contesto del pensiero di Solov'ev e Iljin. La religiositá di Leoš Janáček nel contesto del pensiero di Solov'ev e Iljin. 1999.
KAPITOLA V KNIZE
Altrichter M. Svoboda v čase nesvobody podle Vendelína Javorky. Vendelín Javorka. Jezuitský kňaz, misionár a mučeník za jednotu kresťanov. 2021.
Altrichter M. Čínské radosti Mattea Ricciho SJ. MATEO FONTANA, Matteo Ricci: jezuita v Číně. 2020.
Altrichter M. Verso il sacerdozio. Viera a kultúra cestou človeka : jubilejník k 65. narodeninám slovenského filozofa a teológa Ladislava Csontosa SJ. 2017.
Altrichter M. Naše slzy a Pánova Krev – harmonie lásky podle Bernarda z Clairvaux. Bernard z Clairvaux : Kázání pro dobu adventní a vánoční. 2016.
Altrichter M. Eschatologická dimenze manželství. Evangelium pro rodinu dnešní doby. Pastorační výzvy v podmínkách evangelizace. 2014.
Altrichter M. Ke Coplestonovu textu Dějin filosofie. Dějiny filosofie I. Řecko a Řím. 2014.
Altrichter M. O statečném a vznešeném tónu Ludwiga van Beethovena. Ludwig van Beethoven. Poselství génia. 2014.
Altrichter M. Pojetí manželství u Robinsona Crusoe. Evangelium pro rodinu dnešní doby. 2014.
Altrichter M. Robert Grosseteste, velikán stavovské věrnosti, aneb nepřátelé kolegové nejsou naaranžovanou zřejmostí, nýbrž posly duchovního rozlišování. Josef Fetten: Robert Grosseteste: biskup z Lincolnu. Příspěvek k církevním a kulturním dějinám 13. století. 2014.
Altrichter M. Filokalie a způsoby duchovního čtení. O Filokalii. Kniha, hnutí, spiritualita. 2013.
Altrichter M. Ludvík XIV. a eucharistie. Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. 2013.
Altrichter M. Obhájce mystické tradice. Velehradské dialogy I. 2013.
Altrichter M. Souvislejší záměr pro představení textů. Adventní kázání. Výběr z německy sepsaných textů kazatelů od počátků 19. století až k současnosti. 2013.
Špaček M. Bratrské napomínání jako služba lásky u T. Špidlíka. In Altrichter M. (Eds.) Duchovní život a fenomén napomínání (correctio fraterna). Studijní texty ze spirituální teologie VI. 2012.
Altrichter M. Fenomén napomenutí: napříč profesemi. Příspěvek k tématu correctio fraterna. Duchovní život a fenomén napomání (correctio fraterna). Studijní texty ze spirituální teologie VI. 2012.
Altrichter M. Hedvika Slezská: pod stejným Sluncem tíživých různic. Svatá Hedvika Slezská (1176-1243). 2012.
Altrichter M. Hudba není vydělená zájmová jednotlivost, ale zrcadlící duchovní celek. Nová hudba jako spekulativní teologie. Náboženská zkušenost a avantgarda ve 20. století. 2012.
Altrichter M. Janáčkova Mša glagolskaja ve světle Vzkříšení. Studia humanitatis – Ars hermeneutica : metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. 2012.
Altrichter M. Lze oprávněně hovořit o snoubenectví zasvěcených? Texty mystiků v dějinách spirituality. Studijní texty ze spirituální teologie VII. 2012.
Altrichter M. Mezi „mluv o druhých jen dobře“ a „padni, komu padni“. Duchovní život a fenomén napomání (correctio fraterna). Studijní texty ze spirituální teologie VI. 2012.
Altrichter M. Narativní metoda v teologii. Metodologické přístupy zkoumání lidského vědomí. Specifika nebo komplementarita? 2012.
Altrichter M. Náš „duch ve světě“ v „Duchu pro Pána“. O Duchu Svatém a svátosti biřmování. Studijní texty ze spirituální teologie IX. 2012.
Altrichter M. Nevtíravé hrdinství. Texty mystiků v dějinách spirituality. Studijní texty ze spirituální teologie VII. 2012.
Altrichter M. Pohyb Ducha: putování od toho, co dělám já, k tomu, co dělá Pán. O Duchu Svatém a svátosti biřmování. Studijní texty ze spirituální teologie IX. 2012.
ALTRICHTER M. Kdy Bůh může promluvit? Martini Carlo Maria, Dramata víry. 2011.
ALTRICHTER M. O autorovi. Pavlík, J. Vzpomínky na zemřelé jezuity, narozené v Čechách, na Moravě a v moravském Slezsku od roku 1814. 2011.
ALTRICHTER M. Ohlas Karla Rahnera v českém prostředí. Rahner Karl, Poslání a milost. Příspěvky k pastorální teologii. 2011.
Altrichter M. Archaismus nezahaluje aktuální sdělení. In Altrichter M. (Eds.) Heinrich J. B.: Joseph Görres. Lze skloubit politiku a víru? 2010.
Cincialová M. Františkánské kerygma. In Altrichter M. (Eds.) Studijní texty ze spirituální teologie IV. Duchovní život a kerygma. 2010.
Altrichter M. Heslo personalismus. In Altrichter M. (Eds.) Od tradice k reflexi. Miscellanea jesuitica III. 2010.
Ambros P. Kerygma jako imperativ současné farní pastorace. In Altrichter M. (Eds.) Studijní texty ze spirituální teologie IV. Duchovní život a kerygma. 2010.
Altrichter M. Masaryk, Tomáš Garrigue. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Altrichter M. Mezi traktátem a zkušeností? O postavení předmětu spirituální teologie. In Altrichter M. (Eds.) Studijní texty ze spirituální teologie IV. Duchovní život a kerygma. 2010.
Altrichter M. O krásnu, věření a Krásném. Předinterpretace. In . (Eds.) Studia humanitatis - Ars hermeneutica. 2010.
Altrichter M. Stojan, Antonín Cyril. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Altrichter M. Vlídná textová kooperace. In Altrichter M. (Eds.) Škarek L.: Co bylo po zrušení Tovaryšstva Ježíšova? Životopis Josefa Pignatelliho SJ. 2010.
Altrichter M. Vývoj oboru spirituální teologie v českých zemích po roce 1990. In Altrichter M. (Eds.) Od tradice k reflexi. Miscellanea jesuitica III. 2010.
Altrichter M. Vznešenost ducha. In Altrichter M. (Eds.) Od tradice k reflexi. Miscellanea jsuitica III. 2010.
Altrichter M. Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha. Lallement, L.: Spiritualita srdce. Duchovní učení. 2009.
Altrichter M. Hudba prochází srdcem: nelze ji zcenzurovat. Špidlík, T.: Vědy - víra - náboženství. Protiklad nebo soulad? 2009.
Altrichter M. Jesuit publishing house Refugium in Olomouc. Jesuits. Yearbook of the Society of Jesus, General Curia of the Society of Jesus. 2009.
Olivová L. Kdo byl bratr Castiglione? Zásluhy umělce na čínských misích. In Altrichter M. (Eds.) Od události k ideji. 2009.
Altrichter M. Slovům neporozumíme jejich rozborem, ale slyšením toho, kdo je vyslovuje. Héronniere, É.: Teilhard de Chardin, Mystika přerodu. 2009.
Altrichter M. Filosoficky oprýmkovaný život: velké odpovědi nemusejí být nejzdařilejšími odpověďmi. Beyerová, D. , Weilová, S.: Filosofka - odborářka - mystička. 2008.
Altrichter M. Geniální blasfémie, anebo konstruovaná mozaika? Iljin, A.I.: Hegelova filosofie jako nauka o konkrétnosti Boha a člověka. 2008.
Altrichter M. Masaryk, Tomáš Garrigue. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Altrichter M. Pierre François-Xavier de Charlevoix. de Charlevoix, P.F. Paraguay v době jezuitských redukcí. 2008.
Altrichter M. Rozlišovat jemné odstíny skutečnosti a vidět skryté důvody. Southwell, R.: Hořící dítě a jiné básně. 2008.
Altrichter M. Stojan, Antonín Cyril. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Altrichter M. Dynamický prvek, který bere vážně rozčarování z práce v církvi. Karl Rahner: Dynamický prvek v církvi. 2007.
Altrichter M. K českému vydání. Jerónimo Nadal: Duchovní cesta (Deník). 2007.
Altrichter M. Velký výběr malých slov, anebo svoboda nechat o sobě jakkoli promlouvat? Lev Šestov: Noc v Getsemanech. Pascalova filosofie. 2007.
Altrichter M. Fabulace mlčícího a nekomunikujícího. Přehánění minimalismu. Šestov, L., Athény a Jeruzalém. 2006.
Altrichter M. Ne z vypočítavosti, ne v sebenalhávání, ale pravdivost jednoho okamžiku. ENN, J. Exercicie a Písmo svaté. 2006.
Altrichter M. ?Smutek-k-radosti? jako prostor důvěry. PRINI, P., Antonio Rosmini. Od nepřijetí k uznání. 2006.
Altrichter M. Tonální koherence jako antropologický fenomén. LOSEV, A., F., Hudba jako předmět logik. 2006.
Altrichter M. Filosofování a pastorační práce. Protifilosofické filosofování. Fórum pastorálních teologů II. 2002.
Altrichter M. Předmluva. Jezuité v historickém přehledu. 2002.
Altrichter M. Teologie slzy. Božské Srdce - teologická reflexe. 2002.
Altrichter M. Uvolněný rytmus verše jako svobodné dýchání ducha. Hopkins, M. G. Svíce uvnitř. 2002.
Altrichter M. Janáček a žena. Sborník Česká spiritualita. 2001.
Altrichter M. Religiozita Leoše Janáčka. Sborník Sofie a New Age. 2001.
ABSTRAKT
Altrichter M. Kalich útěchy. Z umělecké dílny Otmara Olivy. Zvuk Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění. 2002.
Altrichter M. Tono come domanda antropologica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2002.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Altrichter M. Blahoslavenství Nového zákona. exerciční přednášky. 2009.
Altrichter M. Co to je duchovní život. přednáška pro Školu Nativity Děčín. 2009.
Altrichter M. Člověk jako vyřešený příklad? přednáška pro Collegio Bellarmino, Řím. 2009.
Altrichter M. Definovatelnost krásy v teologii spirituální. cyklus přednášek pro FF KU Ružomberok. 2009.
Altrichter M. Impulzy duchovního života. rekolekce v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. 2009.
Altrichter M. Kult svaté Brigity a obecná paradigmata hagiografie. přednáška pro Klášter ve Vadsteně, Švédsko. 2009.
Altrichter M. Svatý Prokop v kontextu spirituální teologie. přednáška pro Duchovní správu Sázava. 2009.
Altrichter M. Symbolika beránka. exerciční přednášky. 2009.
Altrichter M. Velehrad v proměnách času. veřejná přednáška pro Duchovní správu Velehrad. 2009.
Altrichter M. Aktuálnost Velehradu. Samostatná přednáška Aktuálnost Velehradu. 2008.
Altrichter M. Blahoslavený Karel Habsburský jako pohoršení nebo očista paměti. Samostatná přednáška Blahoslavený Karel Habsburský jako pohoršení nebo očista paměti. 2008.
Altrichter M. Člověk jako vyřešený příklad? Samostatná přednáška Člověk jako vyřešený příklad? 2008.
Altrichter M. Duchovní dimenze osobní krize. Samostatná přednáška Duchovní dimenze osobní krize, Brno-Kostel Panny Marie. 2008.
Altrichter M. Duchovní dimenze svátku Dušiček. Samostatná přednáška Duchovní dimenze svátku Dušiček. 2008.
Altrichter M. Exercicie pro studenty. Exercicie pro studenty. 2008.
Altrichter M. Exercicie pro studenty Teologické fakulty UP. Exercicie pro studenty Teologické fakulty UP. 2008.
Altrichter M. Krása, kýč, definovatelnost krásy v teologii spirituální. Cyklus přednášek na téma Krása, kýč, definovatelnost krásy v teologii spirituální. 2008.
Altrichter M. Lze mluvit o souvislostech hudby a teologie? Samostatná přednáška Lze mluvit o souvislostech hudby a teologie? 2008.
Altrichter M. Palčivé otázky církve. Samostatná přednáška Palčivé otázky církve. 2008.
Altrichter M. Ruští filosofové a české duchovní prostředí. Samostatná přednáška Ruští filosofové a české duchovní prostředí. 2008.
Altrichter M. S. Michéle e spiritualita. Přednáška S. Michéle e spiritualita. 2008.
Altrichter M. Souvislosti estetiky a spirituální teologie. Cyklus přednášek na téma Souvislosti estetiky a spirituální teologie. 2008.
Altrichter M. Svátosti církve. Samostatná přednáška Svátosti církve. 2008.
Altrichter M. Zlatý řez jako problém teologie spirituální. Cyklus přednášek na téma Zlatý řez jako problém teologie spirituální. 2008.
Altrichter M. Kardinál Bellarmino a inkvizice. Přednáška České křesťanské akademie. 2007.
Altrichter M. Metodologie spirituální teologie I. Postgraduální studijní program. 2007.
Altrichter M. Metodologie spirituální teologie II. Postgraduální studijní program. 2007.
Altrichter M. Metodologie spirituální teologie III. Postgraduální studijní program. 2007.
Altrichter M. Metodologie spirituální teologie IV. Postgraduální studijní program. 2007.
Altrichter M. Teologická antropologie. Základní kurz spirituality. 2007.
Altrichter M. Teologická antropologie. Vzdělávání řeholníků a řeholnic. 2007.
Altrichter M. Teologická antropologie. Základní kurz spirituality. 2007.
Altrichter M. Teologická antropologie. Základní kurz spirituality. 2007.
Altrichter M. Úvod do problematiky ruské filosofie I. Postgraduální studijní program. 2007.
Altrichter M. Úvod do problematiky ruské filosofie II. Postgraduální studijní program. 2007.
Altrichter M. Úvod do problematiky ruské filosofie III. Postgraduální studijní program. 2007.
Altrichter M. Úvod do problematiky ruské filosofie IV. Postgraduální studijní program. 2007.
Altrichter M. Velehrad: filologoi versus filosofoi. Vzdělávání řeholníků a řeholnic. 2007.
Altrichter M. Der anonyme Christ nach K. Rahner. hostovská přednáška na pozvání Prof. J. Kulisze. 2006.
Altrichter M. Eserzizi di orientamento teologicale. hostovská přednáška na pozvání Prof. Thomase McCooga. 2006.
Altrichter M. Osobnosti provázané s Velehradem I. přednáška na pozvání. 2006.
Altrichter M. Osobnosti provázané s Velehradem II. přednáška na pozvání. 2006.
Altrichter M. Osobnosti provázané s Velehradem III. přednáška na pozvání. 2006.
Altrichter M. Theorien der musikalischen Espressivität. hostovská přednáška na pozvání prof. Dr.Wernera Lösera. 2006.
Altrichter M. František Xaverský. Moravskoslezská křesťanská akademie. 2005.
Altrichter M. Postavení řeholního představeného. Teologické impulsy. Kurz pro formátory v Centru Aletti v Olomouci na téma Osoba představeného. 2005.
Altrichter M. Slovo vtělené v barvách. Vernisáž výstavy Muzeum Kroměřížska. 2005.
Altrichter M. Tón u Platóna. Slavkovská iniciativa smíření. 2005.
Altrichter M. Dokumenty Generální kongregace SI. přednáška pro Českou provincii SI. 2004.
Altrichter M. Erlösungstheologie. beseda s českými emigranty - An Gemünde. 2004.
Altrichter M. Hudba a duchovní život. beseda pro PMS. 2004.
Altrichter M. Ignácova tvář. přednáška pro Muzeum Kroměříž. 2004.
Altrichter M. Janáček a duchovní proudy jeho současnosti. přednáška pro Akademii múzických umění. 2004.
Altrichter M. Karmel a teologie tváře. přednáška pro Karmelitský kláštěr. 2004.
Altrichter M. Maxima a minima v duchovním životě. přednášky v rámci duchovních cvičení pro studenty. 2004.
Altrichter M. Rozporuplný Rahner? přednáška pro Křesťanskou akademiii. 2004.
Altrichter M. Tomáš Akvinský a impulsy k duchovnímu životu. přednáška pro vysokoškolskou farnost. 2004.
Altrichter M. Vnější okolnosti a osobní svoboda. přednášky v rámci duchovních cvičení pro studenty. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Jambor L., Altrichter M., Kotvrda J., Skočovský K., Slavkovský A., Štverák M., Umlauf M., Graubner J. Duchovní doprovázení - charisma vyplývající ze křtu. 2023.
Ambros P., Altrichter M. Ekumenický rozměr misijního poslání. 2019.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L. Modlitba jako formace k misijní proměně církve. 2019.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L. Nová misijní paradigmata – služba, charisma a mystika. 2019.
Altrichter M., Lexmaulová A., Ženíšek P., Zatloukal S., Čukáš J., Bendová Z., Umlauf M., Drexler L., Póša P., Brtník J., Svatoň R., Karczubová L. Duchovní čtení teologie papeže Františka. Adiutorium sibi simile. 2018.
Altrichter M., Lexmaulová A., Ženíšek P., Zatloukal S., Čukáš J., Bendová Z., Umlauf M., Drexler L., Póša P., Brtník J., Svatoň R., Karczubová L. Otcovství pastýře Františka: „dokonalá“ forma principů a vztahová dimenze pravdivosti. 2018.
Umlauf M., Lexmaulová A., Čukáš J., Brtník J., Bendová Z., Zatloukal S., Póša P., Drexler L., Altrichter M., Karczubová L., Ambros P. Apoštolská exhortace Radost evangelia a Amoris laetitia papeže Františka I. 2017.
Umlauf M., Lexmaulová A., Čukáš J., Brtník J., Bendová Z., Zatloukal S., Póša P., Drexler L., Altrichter M., Karczubová L., Ambros P. Apoštolská exhortace Radost evangelia a Amoris laetitia papeže Františka II. 2017.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L., Lexmaulová A. Milosrdenství Otce: Pramen a cesta k němu. 2016.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L., Lexmaulová A. Osobní vedení a duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly. 2016.
Altrichter M., Brtník J., Póša P., Čukáš J. Současní čeští teologové. 2016.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L., Lexmaulová A. Účinněji nabídnout skutečné prorocké svědectví. 2016.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L., Lexmaulová A., Bublán L., Dořičák L., Pavlíček J., Werl M., Žvak V., Škvařil V., Šůstek J., Zahrádka V. Velehrad na křižovatkách evropských dějin – Velehrad 2016. 2016.
Begheyn P., Regner J., Altrichter M., Havlíček P. Duchovní klima v Evropě v době obnovení Tovaryšstva Ježíšova. 2014.
Karczubová L., Ambros P., Altrichter M., Campatelli M., Cesareo G., govekar n., Rupnik MI., Žust M. I frutti del giubileo cirillometodiano 2013. In occasione del IV anniversario della morte del cardinale Tomáš Špidlík. Convegno internazionale. 2014.
Altrichter M., Karczubová L. Duchovní život a eucharistie. 2013.
Altrichter M. Pietas austriaca. 2013.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L. Biřmování. 2012.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L. Duchovní cvičení v řeholním životě. 2012.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L. Rok eucharistie – třetí rok přípravy na jubileum 2013. 2012.
ALTRICHTER M. Correctio fraterna. 2011.
Altrichter M. Duchovní život a kerygma. 2010.
SBORNÍK - CELEK
Archanděl Michael. Dynamický obhájce života. In Altrichter M. (Eds.) Archanděl Michael. Dynamický obhájce života. 2009.
Od události k ideji. Miscellanea jesuitica II. In Altrichter M. (Eds.) Od události k ideji. Miscellanea jesuitica II. 2009.
Kolektiv autorů: MISCELLANEA JESUITICA, I., Odvaha k mezerám. In Altrichter M. (Eds.) Kolektiv autorů: MISCELLANEA JESUITICA, I., Odvaha k mezerám. 2008.
Co si myslíme o jezuitech? (Odpovědi na anketu k 450letému výročí příchodu jezuitů to českých zemí.). In Altrichter M. (Eds.) Kolektiv autorů, Co si myslíme o jezuitech? (Odpovědi na anketu k 450letému výročí příchodu jezuitů to českých zemí.). 2006.
Rebel Boží: Alois Gonzaga. In Altrichter M. (Eds.) Papasogli, G., Rebel Boží: Alois Gonzaga. 2006.
Pierre Teilhard de Chardin. Svatá Hmota. Sborník k 50letému výročí úmrtí Teilharda de Chardin. In Altrichter M. (Eds.) KOLEKTIV AUTORŮ, Pierre Teilhard de Chardin. Svatá Hmota. 2005.
VYŠESLAVCEV, Boris. Etika proměněného erotu. In Altrichter M. (Eds.) Vyšeslavcev, B. Etika proměněného erotu. 2005.
Altrichter M. BULGAKOV, S. Nevěsta Beránkova. In Altrichter M. (Eds.) BULGAKOV, S. Nevěsta Beránkova. 2004.
FABER, P. Krátký život, dlouhé cesty. In Altrichter M. (Eds.) FABER, P. Krátký život, dlouhé cesty. 2004.
JANSEN, B Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. a 18. století. In Altrichter M. (Eds.) JANSEN, B Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. a 18. století. 2004.
MATT, L. - RAHNER, H. Ignác z Loyoly. In Altrichter M. (Eds.) MATT, L. - RAHNER, H. Ignác z Loyoly. 2004.
NEUFELD, K. H. Karl a Hugo Rahnerové. In Altrichter M. (Eds.) NEUFELD, K. H. Karl a Hugo Rahnerové. 2004.
Studijní texty ze spirituální teologie II. Osoba - osobnost - osobitost. In Altrichter M. (Eds.) Studijní texty ze spirituální teologie II. Osoba - osobnost - osobitost. 2004.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Altrichter M. Dialog hudby a víry. Dialog hudby a víry. 2006.
Altrichter M. Anton Bruckner ? interpretace duchovní hudby. Anton Bruckner ? interpretace duchovní hudby. 2005.
Altrichter M. Arvo Pärt ? interpretace duchovní hudby. Arvo Pärt ? interpretace duchovní hudby. 2005.
Altrichter M. Hudba a duchovní život. Hudba a duchovní život. 2005.
Altrichter M. Symbolika adventu. Symbolika adventu. 2005.
Altrichter M. Cyril a Metoděj. příspěvek pro Rádio Proglas. 2004.
Altrichter M. Etapy duchovního života. příspěvek pro Rádio Proglas. 2004.
Altrichter M. Hudba a duchovní život. rozprava s redaktorkou Rádia Proglas. 2004.
Altrichter M. K hudbě Antona Brucknera. pásmo komentářů pro Rádio Proglas. 2004.
Altrichter M. O kněžské samotě. příspěvek pro Rádio Proglas. 2004.
Altrichter M. O Panně Marii Sněžné. beseda s redaktory Českého rozhlasu. 2004.
Altrichter M. Svátek dušiček. beseda s redaktory Českého rozhlasu. 2004.
RECENZE
Altrichter M. Gloria Braunsteiner: Christian Theology of Religions. Theologická revue. 2008.
Altrichter M. Erich Przywara, Modlitby tohoto věku. Teologické texty. 2006.
PŘEKLAD
Karl Rahner, Osobní vztah křesťana k Ježíši Kristu. In Altrichter M. (Eds.) Teologický sborník. 2001.
Karl Rahner, Osobní vztah křesťana k Ježíši Kristu. In Altrichter M. (Eds.) Teologický sborník. 2001.
Ruppert Hans-Jürgen, Swedenborg a New Age. In Altrichter M. (Eds.) Od Sofie k New Age. 2001.
Thielard de Chardin, Slova víry. In Altrichter M. (Eds.) Thielard de Chardin, Slova víry. 2001.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
BENDOVÁ CMF Teologie 2022
KUCHTOVÁ CMF Teologie 2015
ZATLOUKAL CMF Teologie 2023
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)