Doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585632811
Pracoviště:
Ústav pro studium odb.předm.a prakt.dov.
Org. jednotka:
Fakulta zdravotnických věd
Adresa:
Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
Místnost:
2.012
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
 • Člen oborové rady (1. 1. 2006 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2008 – 31. 7. 2013)
 • Člen VR fakulty (1. 1. 2011 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 10. 2013 – )
 • Člen oborové rady (1. 1. 2014 – )
Výbor vědecké společnosti
 • Česká společnost antropologická (místopředseda, 2011–)
 • Česká společnost antropologická, olomoucká pobočka (místopředseda, 2008–)
Vědecká rada
 • Vědecká rada Pedagogické fakulty UP v Olomouci (člen, 2011–)
 • Vědecká rada Pedagogické fakulty UP v Olomouci (člen, 2010–)
Odborná komise
 • Komise pro státní rigorózní zkoušky studijního oboru Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol (předseda, 2011–)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušky studijního oboru Učitelství sociálních a zdavotních předmětů pro střední odborné školy (předseda, 2011–)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušky studijního oboru Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy (předseda, 2011–)
 • Člen v hodnotící komisi oponentního řízení projektů FRVŠ 2011 (člen, 2012–)
 • Etická komise Fakulty zdravotnikých věd UP v Olomouci (člen, 2011–)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušku Učitelsví sociálních a zdravotních předmětů pro střední školy (předseda, 2009–)
 • Komise pro státní doktorskou zkoušku v oboru Antropologie (člen, 2006–)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušku rodinné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (předseda, 2008–)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušku Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotní školy (předseda, 2008–)
 • Komise pro státní rigorózní zkoušku Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední školy (předseda, 2008–)
Redakční rada
 • Časopis Slovenská Antropológia (člen, 2015–)
 • Šéfredaktor časopisu Profese online (předseda, 2014–)
 • Časopis České společnosti antropologické (člen, 2011–)
 • Časopis České společnosti antropologické (ostatní, 2003–)
Státnicová komise
 • Studijní program Ošetřovatelství (člen, 2014–)
 • Komise pro SZZ Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (předseda, 2011–)
 • Komise pro SZZ učitelsví Přírodopisu pro 2. st. ZŠ (člen, 2009–)
 • Komise pro SZZ učitelství Rodinné výchovy pro 2. st. ZŠ (předseda, 2009–)
 • Komise pro SZZ - Pedagogická způsobilosti (předseda, 2009–)
 • Komise SZZ pro obor učitelství Rodinné výchovy pro 2. st. ZŠ (předseda, 2006–)
 • Komise SZZ - Pedagogickou způsobilost (předseda, 2008–)
Habilitační komise
 • Komise pro habilitační řízení Dr. Beata Fedyn na PdF UP v Olomouci (člen, 2008–)
PhD. komise
 • PdF UP v Olomouci (člen, 2006–)
Jiné komise a orgány
 • Komise pro státní rigorózní zkoušky studijního oboru Učitelství sociálních a zdavotních předmětů pro střední a vyšší odborné školy (předseda, 2011–)
 • Komise pro přijímací řízení uchazečů o studium výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (předseda, 2011–)
 • Komise pro udělování Ceny děkanky PdF UP v Olomouci (člen, 2011–)
 • Komise pro přijímací řízení Učitelství výchova ke zdraví pro 2. stupeň základních škol (předseda, 2011–)
 • Komise pro udělování Ceny děkanky PdF UP (člen, 2010–)
 • Hodnotící komise závěrečného oponentského řízení projetků FRVŠ 2007 (člen, 2008–)
 • Komise pro přijímací řízení uchazečů o studium oboru výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání. (předseda, 2009–)
 • Komise pro přijímací řízení uchazečů Učitelství odborných předmětů pro zdavotnické školy - navazující studium (člen, 2009–)
 • Krajský koordinační tým podpory zdraví ve školách v Olomouckém kraji (člen, 2007–)
 • Komise pro přijímací řízení pro obor Výchova ke zdraví na PdF UP v Olomouci (předseda, 2007–)
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Marcela EŠTOČÁKOVÁ PDF Antropologie 2007
Dana STRNISKOVÁ PDF Pedagogika 2013
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.