ThD. Luisa Karczubová

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637177
Pracoviště:
Katedra pastorální a spirituál. teologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
4.06
Pracovní zařazení:
věd. prac. ob. pedagogických
ČLÁNEK
Karczubová L., Altrichter M., Ambros P. Krátké ohlédnutí za kardinálem Špidlíkem. Studia Theologica. 2010.
Karczubová L. Autorità della Forma mentis dei Padri nella formazione della spiritualità russa. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2007.
Karczubová L. Odpověď na recenzi. Teologické texty. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Ambros P., Karczubová L. Adolf Kajpr SJ, újságíró, prédikátor, a szó szabadságának vértelen mártíja. Attila, I. P. (ed.), A reménység prófétáe. Közép- és kelet-európai hitvallók, vértanúk a században. Pons Strigoniensis studia. 2009.
Karczubová L. Boží slovo v kapli Redemptoris Mater. Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté. 2008.
Karczubová L. Tomáš Štítný ? mystika jako východisko, teologie ? pramen útěchy. Studijní texty ze spirituální teologie III. Naši nebeští přátelé. 2006.
Karczubová L. Acta Academie Velehradensis. Kolektiv autorů. Velehrad ? filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí. 2005.
Karczubová L. Autorita církevních Otců při utváření ruské spirituality: Josef Volokolamský ? reformátor řeholního života. Osoba ? osobnost ? osobitost. Studijní texty ze spirituální teologie II. 2004.
Karczubová L. Pojetí mnišství u sv. Bazila jako impuls pro zasvěcený život dneška. Fórum pastorálních teologů II. 2002.
KNIHA - CELEK
Altrichter, M., Vítězný domov. In Karczubová L. (Eds.) Altrichter, M., Vítězný domov. 2009.
Caussade, Jean-Pierre de: Odevzdanost do Boží prozřetelnosti. Milost přítomného okamžiku. In Karczubová L. (Eds.) Caussade, Jean-Pierre de: Odevzdanost do Boží prozřetelnosti. Milost přítomného okamžiku. 2009.
Koláček, J.: Martin Středa SJ. Obránce Brna. In Karczubová L. (Eds.) Koláček, J.: Martin Středa SJ. Obránce Brna. 2009.
Lallemant, L.: Spiritualita srdce. Duchovní učení. In Karczubová L. (Eds.) Lallemant, L.: Spiritualita srdce. Duchovní učení. 2009.
Pernaudová, R.: Život a smrt Jany z Arku. Svědectví z rehabilitačního procesu. In Karczubová L. (Eds.) Pernaudová, R.: Život a smrt Jany z Arku. Svědectví z rehabilitačního procesu. 2009.
Špidlík, T.: Vědy - umění - náboženství. Protiklad nebo soulad? In Karczubová L. (Eds.) Špidlík, T.: Vědy - umění - náboženství. Protiklad nebo soulad? 2009.
Tenace, M.: Služba představených v církvi. Pojednání o svěřené moudrosti. In Karczubová L. (Eds.) Tenace, M.: Služba představených v církvi. Pojednání o svěřené moudrosti. 2009.
Blondel, M., Filosofie akce. In Karczubová L. (Eds.) Blondel, M., Filosofie akce. 2008.
KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ, Který boháč bude spasen? In Karczubová L. (Eds.) KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ, Který boháč bude spasen? 2008.
Altrichter M., Karczubová L., Jemelka J. Povstávání doteku. Uchopen v skrytu. Povstávání doteku. Uchopen v skrytu. 2008.
35. generální kongregace Tovaryšstva Ježíšova. In Karczubová L., Hylmar F. (Eds.) 35. generální kongregace Tovaryšstva Ježíšova. 2008.
Jean-Pierre de Caussade: Odevzdanost do Boží prozřetelnosti. Milost přítomného okamžiku. In Karczubová L. (Eds.) Jean-Pierre de Caussade: Odevzdanost do Boží prozřetelnosti. Milost přítomného okamžiku. 2007.
Karl Rahner: Má dnes Ignác z Loyoly ještě co říci? In Karczubová L. (Eds.) Karl Rahner: Má dnes Ignác z Loyoly ještě co říci? 2007.
Michal Altrichter: Příručka spirituální teologie. In Karczubová L. (Eds.) Michal Altrichter: Příručka spirituální teologie. 2007.
Norbert Alcover: Impulzy k duchovnímu životu. Osmidenní exercicie podle Ignáce z Loyoly. In Karczubová L. (Eds.) Norbert Alcover: Impulzy k duchovnímu životu. Osmidenní exercicie podle Ignáce z Loyoly. 2007.
Analogia entis. In Karczubová L. (Eds.) Przywara, E., Analogia entis. 2006.
Povzbuzení k duchovnímu životu. Korespondence. In Karczubová L. (Eds.) Zatvornik, T. Povzbuzení k duchovnímu životu. Korespondence. 2004.
Uvedení do duchovního života. In Karczubová L. (Eds.) Rupnik, M.I. Uvedení do duchovního života. 2003.
Ospravedlnění dobra. In Karczubová L. (Eds.) Solovjov, V. Ospravedlnění dobra. 2002.
Filosofické základy komplexního vědění. In Karczubová L. (Eds.) Solovjov, V. Filosofické základy komplexního vědění. 2001.
Krize západní filosofie - Proti pozitivistům. In Karczubová L. (Eds.) Solovjov, V. Krize západní filosofie - Proti pozitivistům. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Karczubová L. Ellwagen – poutě krajanů k místu Metodějova uvěznění. Velehrad na křižovatkách evropských dějin. 2016.
Karczubová L. Nakladatelství Refugium. Velehrad na křižovatkách evropských dějin. 2016.
Karczubová L. Turínské plátno a Svatá Tvář z Manoppella. Velehrad na křižovatkách evropských dějin. 2016.
Karczubová L. Velehradská mozaika Nebeský Jeruzalém. Velehrad na křižovatkách evropských dějin. 2016.
Karczubová L. Filokalie a modltba. O Filokalii. Kniha, hnutí, spiritualita. 2013.
KARCZUBOVÁ L. Předmluva. Špidlík, T., O povolání. 2011.
Karczubová L. Acta Academiae Velehradensis, časopis. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Karczubová L. Časopis Acta academiae velehradensis. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Karczubová L. Ekumenická témata v české teologii. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Karczubová L. O autorovi. František Úředníček SJ. In Karczubová L., Úředníšek F. (Eds.) Skrytý poklad. Pobožnost k Božskému Srdci Páně. 2010.
Karczubová L. O autorovi. František Úředníček SJ. In Karczubová L., Úředníšek F. (Eds.) Skrytý poklad. Pobožnost k Božskému Srdci Páně. 2010.
Ambros P. Přehled života kardinála Tomáše Špidlíka. In Ambros P., Karczubová L. (Eds.) Velehrad – Řím. Modlil se tváří k Východu. Tomáš kardinál Špidlík, 17.12.1919–16.4.2010. 2010.
Karczubová L. Ecumenical Topics in Present Czech Theology. Franz, A. - Baum, W., (ed.): Theologie in Osten Europas seit 1989. Entwicklungen und Perspektiven. 2009.
Karczubová L. Acta Academiae Velehradensis, časopis. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Karczubová L. Ekumenická témata v současné české teologii. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Karczubová L. Osm dní v Pánu mého srdce. Norbert Alcover: Impulzy k duchovnímu životu. Osmidenní exercicie podle Ignáce z Loyoly. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Karczubová L. Odpočinek Svaté rodiny na útěku do Egypta. přednáška pro Památkové oddělení Arcibiskupství Olomouc a Moravskou gobelínovou manufakturu Valašské Meziříčí. 2009.
Karczubová L. Filokalie. Kurz pro univerzitu třetího věku. 2004.
Karczubová L. Historie sedmi církevních koncilů starověku. Kurz pro univerzitu třetího věku. 2004.
Karczubová L. Ignaciánská modlitba. Kurz pro univerzitu třetího věku. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Umlauf M., Lexmaulová A., Čukáš J., Brtník J., Bendová Z., Zatloukal S., Póša P., Drexler L., Altrichter M., Karczubová L., Ambros P. Apoštolská exhortace Radost evangelia a Amoris laetitia papeže Františka I. 2017.
Umlauf M., Lexmaulová A., Čukáš J., Brtník J., Bendová Z., Zatloukal S., Póša P., Drexler L., Altrichter M., Karczubová L., Ambros P. Apoštolská exhortace Radost evangelia a Amoris laetitia papeže Františka II. 2017.
Umlauf M., Lexmaulová A., Čukáš J., Brtník J., Bendová Z., Zatloukal S., Póša P., Drexler L., Karczubová L., Ambros P. Pastorační rozlišování. 2017.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L., Lexmaulová A. Milosrdenství Otce: Pramen a cesta k němu. 2016.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L., Lexmaulová A. Osobní vedení a duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly. 2016.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L., Lexmaulová A. Účinněji nabídnout skutečné prorocké svědectví. 2016.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L., Lexmaulová A., Bublán L., Dořičák L., Pavlíček J., Werl M., Žvak V., Škvařil V., Šůstek J., Zahrádka V. Velehrad na křižovatkách evropských dějin – Velehrad 2016. 2016.
Karczubová L., Ambros P., Altrichter M., Campatelli M., Cesareo G., govekar n., Rupnik MI., Žust M. I frutti del giubileo cirillometodiano 2013. In occasione del IV anniversario della morte del cardinale Tomáš Špidlík. Convegno internazionale. 2014.
Altrichter M., Karczubová L. Duchovní život a eucharistie. 2013.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L. Biřmování. 2012.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L. Duchovní cvičení v řeholním životě. 2012.
Ambros P., Altrichter M., Karczubová L. Rok eucharistie – třetí rok přípravy na jubileum 2013. 2012.
SBORNÍK - CELEK
Otázky české spirituality. In Karczubová L. (Eds.) Otázky české spirituality. 2001.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Karczubová L. Prezentace nového studijního oboru Humanitní studia na CMTF UP Olomouc. Prezentace nového studijního oboru Humanitní studia na CMTF UP Olomouc. 2005.
PŘEKLAD
Marko Rupnik, Velehrad ? le realiora vengono sostituite con le realia. In Karczubová L. (Eds.) Kolektiv autorů. Velehrad ? filologoi versus filosofoi. Příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.