Doc. MUDr. Helena KOLLÁROVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585632861

Ústav zdravotnického managementu

Fakulta zdravotnických věd

tř. Svobody 8

2.19

Docent

ČLÁNEK
Sněhota M., Vlčková J., Čížková K., Vachutka J., Kolářová H., Klásková E., Kollárová H. Acceptance of a vaccine against COVID-19 - a systematic review of surveys conducted worldwide. Bratislava Medical Journal. 2021.
Vlčková J., Rupeš V., Holý O., Chaloupka O., Horáková D., Kollárová H., Azeem K. Hantaviry - nebezpečné a opomíjené zoonózy. Dezinfekce, Desinsekce, Deratizace. 2021.
Sněhota M., Vlčková J., Čížková K., Klásková E., Kolářová H., Kollárová H. If a vaccine against COVID-19 was available, would you like to be vaccinated? And are you vaccinated against flu and other diseases? A survey among university students during state of emergency. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE. 2021.
Štěpánek L., Horáková D., Štěpánek L., Cibíčková L., Karásek D., Vaverková H., Nakládalová M., Juríčková L., Kollárová H. Associations between homeostasis model assessment (HOMA) and routinely examined parameters in individuals with metabolic syndrome. PHYSIOLOGICAL RESEARCH. 2019.
Kasem A., Azeem K., Vlčková J., Zatloukalová S., Štěpánek L., Kyselý Z., Kollárová H. Epidemiology of hepatitis E virus infection. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE. 2019.
Horáková D., Štěpánek L., Janout V., Janoutová J., Pastucha D., Kollárová H., Petráková A., Štěpánek L., Husár R., Martiník A. Optimal Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA-IR) Cut-Offs: A Cross-Sectional Study in the Czech Population. Medicina-Lithuania. 2019.
Tkadlec T., Vlčková J., Azeem K., Zatloukalová S., Holý O., Horáková D., Kollárová H. Současná epidemiologická situace spalniček v Evropě. Hygiena. 2019.
Horáková D., Štěpánek L., Juríčková L., Vlčková J., Kollárová H. Surveillance chronických neinfekčních nemocí. Casopis Lekaru Ceskych. 2019.
Nedojedlá P., Kollárová H., Azeem K., Mrázková E., Jiřík V., Vojkovská K., Kozáková I., Janout V. A study evaluating noise levels at selected schools in the Czech Republic. Central European Journal of Public Health. 2018.
Ševčíková J., Kollárová H., Azeem K., Nakládal Z. Chřipka pohledem praktického lékaře. Prakticky Lekar. 2018.
Ševčíková J., Nakládalová M., Kollárová H., Nakládal Z. Leptospiróza pohledem praktického lékaře - kazuistika. Pracovní lékařství. 2018.
Horák V., Pastucha D., Štěpánek L., Kollárová H., Horáková D. Porodní hmotnost a kardiometabolické riziko u dětí s obezitou. Gynekolog : Časopis ženských lékařů. 2018.
Lálová I., Filipovská L., Skalická H., Šmíd O., Linhart A., Kollárová H., Bělohlávek J. Refractory Ventricle Arrhythmias Alternating with Pulseless Electrical Activity in a Young Woman Rescued by Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation. CASE REPORTS IN MEDICINE. 2018.
Horáková D., Bouchalová K., Cwiertka K., Štěpánek L., Vlčková J., Kollárová H. Risks and protective factors for triple negative breast cancer with a focus on micronutrients and infections. Biomedical Papers-Olomouc. 2018.
Horáková D., Štěpánek L., Nagelova R., Pastucha D., Azeem K., Kollárová H. Total and high-molecular-weight adiponectin levels and prediction of insulin resistance. Endokrynologia Polska. 2018.
Zatloukalová S., Holý O., Petrželová J., Mlynárčik P., Vlčková J., Röderová M., Horáková D., Kollárová H. Výskyt a antibiotická rezistence enterobakterií izolovaných z klinického materiálu od pacientů s akutní leukémií. Klinicka Onkologie. 2018.
Žídková V., Nakládalová M., Zapletalová J., Nakládal Z., Kollárová H. Experiences with preventing carpal tunnel syndrome in an automotive plant. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2017.
Horáková D., Bouchalová K., Štěpánek L., Holý O., Petráková A., Juríčková L., Kollárová H. Insulin resistance as a potential risk factor for breast cancer: Dagmar Horakova. European Journal of Public Health. 2017.
Arseneault M., Monlong J., Vasudev NS., Laskar RS., Janout V., Kollárová H. Loss of chromosome Y leads to down regulation of KDM5D and KDM6C epigenetic modifiers in clear cell renal cell carcinoma. Scientific Reports. 2017.
Ševčíková J., Kollárová H., Nakládal Z. Pracovní způsobilost pacientů s maligním melanomem kůže – kazuistiky. Pracovní lékařství. 2017.
Zatloukalová S., Holý O., Kollárová H. PROFESIONÁLNÍ INFEKCE U ZDRAVOTNÍKŮ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2008–2015. Pracovní lékařství. 2017.
Rupeš V., Vlčková J., Holý O., Horáková D., Azeem K., Kollárová H. Štěnice domácí (Cimex lectularius) - biologie, zdravotnický význam, možnosti detekce a hubení. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2017.
Nakládalová M., Žídková V., Brlková I., Holá P., Máslová V., Vildová H., Boriková A., Kollárová H. Autokinezioterapie u syndromu karpálního tunelu. Pracovní lékařství. 2016.
Sachová P., Mrázková E., Kollárová H., Vojkovská K., Fluksová J., Nakládal Z., Janout V. Does working in education affect teachers' auditory threshold? Pracovní lékařství. 2016.
Horáková D., Azeem K., Dumbrovská L., Vlčková J., Horák V., Kollárová H. Epidemiologický význam metabolického syndromu. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2016.
Azeem K., Horáková D., Tomášková H., Procházka V., Shonová O., Martínek A., Kyselý Z., Janout V., Kollárová H. Evaluation of Dietary Habits in the Study of Pancreatic Cancer. Klinická onkologie. 2016.
Azeem K., Ševčíková J., Kyselý Z., Horáková D., Vlčková J., Kollárová H. Primary and secondary prevention of colorectal cancer in the Czech Republic. Przeglad gastroenterologiczny. 2016.
Ševčíková J., Kollárová H., Nakládal Z., Pilná M. Syndrom karpálního tunelu pohledem praktického lékaře - kazuistika. Pracovní lékařství. 2016.
Azeem K., Horáková D., Tomášková H., Ševčíková J., Vlčková J., Pastucha D., Procházka V., Shonová O., Martínek A., Janout V., Žídková V., Kollárová H. MULTIFAKTOROVÁ EPIDEMIOLOGICKÁ ANALÝZA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ KARCINOMU PANKREATU U ŽEN. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2015.
Šubová D., Azeem K., Kollárová H. Nádorová onemocnění - strategické programy a prevence v České republice. Praktický lékař. 2015.
Ševčíková J., Azeem K., Horáková D., Vlčková J., Žídková V., Ševčíková V., Kollárová H. Prekancerózy a nádory kůže v ordinaci praktického lékaře. Praktický lékař. 2015.
Vlčková J., Rupeš V., Horáková D., Kollárová H., Holý O. RIZIKA ŠÍŘENÍ VIRU ZÁPADONILSKÉ HOREČKY V ČESKÉ REPUBLICE. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2015.
Alsonosi A., Hariri S., Kajsík M., Oriešková M., Hanulík V., Röderová M., Petrželová J., Kollárová H., Drahanovská H., Forsythe S., Holý O. The speciation and genotyping of Cronobacter isolates from hospitalised patients. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. 2015.
Horáková D., Azeem K., Benešová R., Pastucha D., Horák V., Dumbrovská L., Martínek A., Novotný D., Švagera Z., Hobzová M., Galuszková D., Janout V., Donevska S., Vrbková J., Kollárová H. Total and High Molecular Weight Adiponectin Levels and Prediction of Cardiovascular Risk in Diabetic Patients. International Journal of Endocrinology. 2015.
Šubová D., Azeem K., Kollárová H. Využití psího čichu v lékařství u nádorových i nenádorových onemocnění. Praktický lékař. 2015.
Kollárová H., Azeem K., Tomášková H., Horáková D., Procházka V., Martínek A., Shonová O., Ševčíková J., Ševčíková V., Janout V. Is physical activity a protective factor against pancreatic cancer? Bratislavské lekárske listy. 2014.
Šubová D., Azeem K., Ševčíková J., Horáková D., Vlčková J., Tomášková H., Žídková V., Kollárová H. Je obezita rizikovým faktorem vybraných nádorových onemocnění? Praktický lékař. 2014.
Žídková V., Nakládalová M., Straková V., Nakládal Z., Kollárová H. Podmínky uznání profesionality syndromu karpálního tunelu z přetěžování. Praktický lékař. 2014.
Pastucha D., Horáková D., Galuszková D., Azeem K., Hyjánek J., Malinčíková J., Horák V., Hubáček P., Povová J., Kollárová H. Prevalence of dyslipidaemia in the population of obese children. Experimental and Clinical Cardiology. 2014.
Ševčíková V., Horáková D., Azeem K., Vlčková J., Kollárová H. Time trend in tumor disease incidence in children and adolescents in the Czech Republic. Clinical Social Work. 2014.
Horáková D., Azeem K., Benešová R., Pastucha D., Horák V., Martínek A., Novotný D., Švagera Z., Hobzová M., Galuszková D., Janout V., Kollárová H. Total and high molecular weight adiponectin levels and prediction of insulin resistance. Experimental and Clinical Cardiology. 2014.
Horáková D., Azeem K., Horák V., Pastucha D., Vlčková J., Kollárová H. Tuková tkáň a inzulínová rezistence. Česká antropologie. 2014.
Vlčková J., Rupeš V., Prokeš Z., Kollárová H., Horáková D. Antimalarická profylaxe při cestách do zahraničí. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2013.
Rupeš V., Vlčková J., Kollárová H., Horáková D., Mazánek L., Kensa M. In vitro efficacy of synthetic skin repelent IR3535 on head lice (Pediculus capitis). Parasitology Research. 2013.
Horáková D., Azeem K., Pastucha D., Kollárová H. Inzulínová rezistence jako rizikový faktor karcinomu endometria. Gynekolog : Časopis ženských lékařů. 2013.
Azeem K., Tomášková H., Horáková D., Magnusková S., Ševčíková J., Janout V., Kollárová H. Is consumption of vegetables and fruit a protective factor against kidney cancer? Central European Journal of Medicine. 2013.
Azeem K., Ševčíková J., Tomášková H., Horáková D., Procházka V., Martínek A., Shonová O., Janout V., Kollárová H. Karcinom pankreatu a faktory životního stylu. Klinická onkologie. 2013.
Kollárová H., Azeem K., Magnusková S., Tomášková H., Ševčíková J., Horáková D., Kamarád V., Janout V. The role of selected risk factors for development of oesophageal cancer. Central European Journal of Medicine. 2013.
Ševčíková J., Azeem K., Kollárová H. Úskalí screeningu nádorových onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Praktický lékař. 2013.
Kollárová H., Azeem K., Tomášková H., Procházka V., Martínek A., Shonová O., Ševčíková J., Horáková D., Janout V. Zdravotní stav a karcinom pankreatu. Gastroenterologie a hepatologie. 2013.
KOLLÁROVÁ H., AZEEM K., Tomášková H., HORÁKOVÁ D., MAGNUSKOVÁ S., JANOUT V. Analyzing selected risk factors for the development of kidney cancer. Central European Journal of Medicine. 2012.
AZEEM K., KOLLÁROVÁ H., REIF R., Tomášková H., HORÁKOVÁ D., JANOUT V. Ionizující záření a karcinom ledviny. Urologie pro praxi. 2012.
Magnusková S., Azeem K., Kamarád V., Tomášková H., Janout V., Kollárová H. Karcinom jícnu a rizikové faktory podle histologických typů. Gastroenterologie a hepatologie. 2012.
Ševčíková J., Azeem K., Kollárová H. Neurologické projevy karcinomu varlete u mladého muže. Praktický lékař. 2012.
Vlčková J., Rupeš V., Kollárová H., Horáková D. Rizika infekčních nemocí přenosných z komenzálních hlodavců na lidi. Dezinfekce, Desinsekce, Deratizace. 2012.
Heck J., Moore L., Lee Y., McKay J., Hung R., Karami S., Gaborieau V., Szeszenia-Dabrowska N., Zaridze D., Mukeriya A., Mates D., Foretova L., Janout V., Kollárová H. Xenobiotic metabolizing gene variants and renal cell cancer: a multicenter study. Frontiers in Oncology. 2012.
Horáková D., Kollárová H., Azeem K., Janout V. Zánět jako rizikový faktor rozvoje inzulínové rezistence. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. 2012.
Horáková D., Pastucha D., Stejskal D., Kollárová H., Azeem K., Janout V. Adipocyte fatty acid binding protein and C-reactive protein levels as indicators of insulin resistance development. Biomedical Papers-Olomouc. 2011.
Gibson T., Brennan P., Han S., JANOUT V., KOLLÁROVÁ H. Comprehensive evaluation of one-carbon metabolism pathway gene variants and renal cell cancer risk. PLoS One. 2011.
HORÁKOVÁ D., KOLLÁROVÁ H., AZEEM K., JANOUT V. Diabetes a nádory. Gynekolog : Časopis ženských lékařů. 2011.
MAGNUSKOVÁ S., KOLLÁROVÁ H., Kamarád V., AZEEM K. Dvojí tvář rakoviny jícnu - epidemiologie a etiologie. Gastroenterologie a hepatologie. 2011.
AZEEM K., KOLLÁROVÁ H., HORÁKOVÁ D., MAGNUSKOVÁ S., JANOUT V. GENETIC SYNDROMES ASSOCIATED WITH RENAL CELL CARCINOMA – A REVIEW. Biomedical Papers-Olomouc. 2011.
HORÁKOVÁ D., PASTUCHA D., KOLLÁROVÁ H. Inzulínová rezistence a polycystická ovária. Gynekolog : Časopis ženských lékařů. 2011.
Liao L., Brennan P., van Bemmel D., JANOUT V., KOLLÁROVÁ H. LINE-1 Methylation Levels in Leukocyte DNA and Risk of Renal Cell Cancer. PLoS One. 2011.
Boffetta P., Fontana L., Stewart P., Zaridze D., Szeszenia-Dabrowska N., JANOUT V., Bencko V., Foretova L., Jinga V., Matveev V., KOLLÁROVÁ H. Occupational exposure to arsenic, cadmium, chromium, lead and nickel, and renal cell carcinoma: a case-control study from Central and Eastern Europe. Occupational and Environmental Medicine. 2011.
Karami S., Boffetta P., Stewart P., JANOUT V., KOLLÁROVÁ H. Occupational exposure to dusts and risk of renal cell carcinoma. British Journal of Cancer. 2011.
VLČKOVÁ J., Rupeš V., KOLLÁROVÁ H., HORÁKOVÁ D. Prevence klíšťové meningoencefalitidy ? souhrnné sdělení. Dezinfekce, Desinsekce, Deratizace. 2011.
VLČKOVÁ J., Rupeš V., KOLLÁROVÁ H., HORÁKOVÁ D. Prevence klíšťové meningoencefalitidy – souhrnné sdělení. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2011.
Karami S., Boffetta P., Brennan P., Stewart P., Zaridze D., Matveev V., JANOUT V., KOLLÁROVÁ H. Renal cancer risk and occupational exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons and plastics. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2011.
HORÁKOVÁ D., SOVOVÁ E., PASTUCHA D., Benešová R., KOLLÁROVÁ H. Rizikové faktory rozvoje inzulínové rezistence. Praktický lékař. 2011.
Horáková D., Kollárová H., Pastucha D., Azeem K., Janout V. Diabetes jako rizikový faktor karcinomu pankreatu. Interní medicína pro praxi. 2010.
Moore L., Boffetta P., Karami S., Brennan P., Stewart P., Hung R., Yaridye D., Matveev V., Janout V., Kollárová H. Occupational trichloroethylene exposure and renal carcinoma risk: evidence of genetic susceptibility by reductive metabolism gene variants. Cancer Research. 2010.
Kollárová H., Azeem K., Tomášková H., Janout V. Socioekonomické postavení a riziko vzniku karcinomu ledvin. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. 2010.
Szymańska K., Moore L.E.., Rothman N., Chow WH., Waldman F., Jaeger E., Waterboer T., Foretova L., Navratilova M., Janout V., Kollárová H. TP53, EGFR, and KRAS mutations in relation to VHL inactivation and lifestyle risk factors in renal-cell carcinoma from central and eastern Europe. Cancer Letters. 2010.
Andreotti G., Boffetta P., Rosenberg P., Berndt S., Karami S., Menashe I., Yeager M., Chanock S., Zaridze D., Mattveev V., Janout V., Kollárová H. Variants in blood pressure genes and the risk of renal cell carcinoma. Carcinogenesis. 2010.
Karami S., Brennan P., Navratilova M., Mates D., Zaridze D., Janout V., Kollárová H. Vitamin d pathway genes, diet, and risk of renal cell carcinoma. International Journal of Endocrinology. 2010.
Dong LM., Brennan P., Karami S., Hung RJ., Menashe I., Berndt SI., Yeager M., Chanock S., Zaridze D., Matveev V., Janout V., Kollárová H. An analysis of growth, differentiation and apoptosis genes with risk of renal cancer. PLoS One. 2009.
Karami S.., Brennan P.., Rosenberg P.S.., Navrátilová M., Mates D., Zaridze D., Janout V., Kollárová H. Analysis of SNPs and haplotypes in vitamin D pathway genes and renal cancer risk. PLoS One. 2009.
Moore L.E.., Brennan P.., Karami S.., Menashe I.., Brendt S.I.., Dong L.M.., Meisner A.., Yeager M.., Chanock S.., Colt J.., Schwartz K.., Davis F.., Zaridze D.., Mattveev V.., Janout V., Kollárová H. Apolipoprotein E/C1 locus variants modify renal cell carcinoma risk. Cancer Research. 2009.
Kollárová H., Janoutová G., Horáková D., Janout V. Hereditární predispozice u karcinomu ledvin. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. 2009.
Kollárová H., Máchová L., Janoutová G., Horáková D., Janout V. Nádorová onemocnění a obezita. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. 2009.
Heck J., Charbotel B., Moore L., Karami S., Zaridze D., Matveev V., Janout V., Kollárová H. Occupation and renal cell cancer in Central and Eastern Europe. Occupational and Environmental Medicine. 2009.
Moore E. L., Hung R., Karami S., Boffetta P., Berndt S., Hsu C. C., Zaridze D., Janout V., Kollárová H. Folate metabolism genes, vegetable intake and renal cancer risk in central Europe. International Journal of Cancer (print). 2008.
Nickerson L. M., Jaeger E., Shi Y., Durocher A. J., Mahurkar S., Zaridze D., Matveev V., Janout V., Kollárová H. Improved identification of von Hippel-Lindau gene alterations in clear cell renal tumors. Clinical Cancer Research. 2008.
Kollárová H., Máchová L., Horáková D., Čížek L., Janoutová G., Janout V. Is obesity a preventive factor for lung cancer? Neoplasma. 2008.
Hashibe M., McKay D. J., Curado M., Oliveira J., Koifman S., Koifman R., Shangina O., Wünsch-Filho V., Eluf-Neto J., Levi J., Matos E., Lagiou P., Lagiou A., Benhamou S., Bouchardy C., Szeszenia-Dabrowska N., Menezes A., Dall'Agnol M., Merletti F., Richiardi L., Fernandez L., Lence J., Talamini R., Barzan L., Mates D., Mates I., Kjaerheim K., Macfalrane J. G., Macfalrane V. T., Simonato L., Canova C., Holcátová I., Agudo A., Castellsagué X., Lowry R., Janout V., Kollárová H. Multiple ADH genes are associated with upper aerodigestive cancers. Nature Genetics. 2008.
Karami S., Boffeta P., Rothman N., Hung J. R., Stewart T., Zaridze D., Navrátilová M., Mates D., Janout V., Kollárová H. Renal cell carcinoma, occupational pesticide exposure and modification by glutathione S-transferase polymorphisms. Carcinogenesis. 2008.
Kollárová H., Máchová L., Horáková D., Janoutová G., Čížek L., Janout V. Rizikové faktory u karcinomu jícnu. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2008.
Karami S., Brennan P., Hung J. R., Boffetta P., Toro R. J., Wilson T. R., Zaridze D., Navrátilová M., Chatterjee N., Mates D., Janout V., Kollárová H. Vitamin D receptor polymorphisms and renal cancer risk in Central and Eastern Europe. Journal of Toxicology and Environmental Health. Part A. 2008.
Čížek L., Máchová L., Janoutová G., Koutná J., Kollárová H., Horáková D., Lorenc J., Janout V. Využití databáze preventivních prohlídek k epidemilogickým studiím. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. 2008.
Hsu C. C., Chow W. H., Boffetta P., Moore L., Zaridze D., Moukeria A., Janout V., Kollárová H., Bencko V., Navrátilová M., Szeszenia-Dabrowska N., Mates D., Brennan P. Dietary risk factors for kidney cancer in Eastern and Central Europe. American Journal of Epidemiology (print). 2007.
Kollárová H., Janoutová G., Foretová L., Martínek A., Shonová O., Procházka V., Horáková D., Čížek L., Janout V. Epidemiologie karcinomu pankreatu. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2007.
Kollárová H., Máchová L., Horáková D., Janoutová G., Janout V. Epidemiology of esophageal cancer - an overview article. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Hung R-J., Moore L., Boffetta P., Feng B-J., Toro J-R., Rothman N., Zaridze D., Navrátilová M., Bencko V., Janout V., Kollárová H., Szeszenia-Dabrowska N., Mates D., Chow W-H., Brennan P. Family history and the risk of kidney cancer: a multicenter case-control study in Central Europe. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (print). 2007.
Matoušková I., Kollárová H., Janoutová G., Janout V. Očkování proti tetanu. Vakcinologie. 2007.
Kollárová H., Janoutová G., Čížek L., Janout V. Pasivní kouření a karcinom plic. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. 2007.
Nakládal Z., Nakládalová M., Kollárová H., Čížek L., Janoutová G., Janout V. Profesionální expozice azbestu a riziko vzniku karcinomu plic. Pracovní lékařství. 2007.
Nakládal Z., Nakládalová M., Kollárová H., Čížek L., Janoutová G., Janout V. Profesionální expozice ionizujícímu záření a riziko vzniku karcinomu plic. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. 2007.
Nakládal Z., Nakládalová M., Kollárová H., Janoutová G., Janout V. Rizikové faktory rakoviny plic v pracovním prostředí. Vojenské zdravotnické listy. 2007.
Janoutová G., Kollárová H., Horáková D., Čížek L., Reif R., Starczewski J., Janout V. Rizikové faktory výživy u karcinomu ledvin. Klinická onkologie. 2007.
Kollárová H., Pektor R., Šmajstrla V., Dvořáčková J., Shonová O., Janoutová G., Janout V. Rutinní biopsie z duodena prováděná během gastroskopie - jedna z možností vyhledávání asymptomatické celiakie. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2007.
Kollárová H., Janoutová G., Foretová L., Martínek A., Shonová O., Konečný M., Horáková D., Čížek L., Janout V. Rizikové faktory pracovního prostředí a karcinom pankreatu. Pracovní lékařství. 2006.
Kollárová H., Janoutová G., Foretová L., Martínek A., Shonová O., Procházka V., Horáková D., Čížek L., Janout V. Rizikové faktory vzniku karcinomu pankreatu. Klinická onkologie. 2006.
Kollárová H., Čížek L., Koutná J., Beška F., Lorenc J., Janout V. Kouření a riziko vzniku karcinomu plic podle histologických typů. Klinická onkologie. 2005.
Kollárová H., Koutná J., Beška F., Lorenc J., Janout V. Kouření a riziko vzniku karcinomu plic podle histologických typů. Klinická onkologie. 2005.
Kollárová H., Janout V., Čížek L. Rizikové faktory životního stylu a karcinomu plic. Hygiena. 2003.
Kollárová H., Janout V., Čížek L. Epidemiology of lung cancer. Biomedical Papers-Olomouc. 2002.
Kollárová H., Janout V. Prevalence atopické dermatitidy u dětí v ordinaci kožních lékařů. Česko-slovenská dermatologie. 2002.
Janout V., Kollárová H., Němečková P. Rizikové faktory u poruch příjmu potravy - průřezová epidemiologická studie. Česká a slovenská psychiatrie. 2001.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Slaná Reissmannová J., Petráková A., Kollárová H. Implementace problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do výuky ke zdraví na základních školách v České republice a pregraduální přípravy učitelů. In Jurkovičová J., Štefániková Z., doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc. A., doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD. I. (Eds.) životné podmienky a zdravie zborník vedeckých prác. 2021.
Kollárová H., Azeem K., Vlčková J., Huták J., Zatloukalová S., Petráková A., Horáková D. Obezita jako rizikový faktor vzniku nádorových onemocnění. In Jurkovičová J., Štefániková Z. (Eds.) Životné podmienky a zdravie zborník vedeckých prác. 2020.
Kollárová H., Azeem K., Vlčková J., Kyselý Z., Zatloukalová S., Horáková D. Možnosti primární prevence vybraných civilizačních nemocí výživou. In Jurkovičová J., Štefániková Z. (Eds.) Životné podmienky a zdravie zborník vedeckých prác. 2019.
Kollárová H., Azeem K., Ševčíková J., Tomášková H., Kyselý Z., Vlčková J., Horáková D. Sekundární prevence karcinomu prsu v ordinacích praktických lékařů, mamografický secreening. In . (Eds.) Životné podmienky a zdravie. 2018.
Kollárová H., Horáková D., Petráková A. Veřejné zdravotnictví. Příprava nového studijního programu v LF UP Olomouc. In . (Eds.) Životné podmienky a zdravie. 2018.
Kollárová H., Azeem K., Tomášková H., Ševčíková J., Kyselý Z., Vlčková J., Horáková D. Je PSA vhodným markerem karcinomu prostaty? In . (Eds.) Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi III recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác. 2017.
Azeem K., Ševčíková J., Kollárová H. Screening zhoubných nádorů - benefity i rizika. In Jurkovičová J., Štefániková Z. (Eds.) Životné podmienky a zdravie zborník vedeckých prác. 2017.
Kollárová H., Azeem K., Ševčíková J., Kyselý Z., Vlčková J., Horáková D. Sekundární prevence karcinomu prostaty v ordinacích praktických lékařů. In Jurkovičová J., Štefániková Z. (Eds.) Životné podmienky a zdravie zborník vedeckých prác. 2017.
Azeem K., Ševčíková J., Vrbková J., Kyselý Z., Horáková D., Kollárová H. Efektivita sekundárně preventivních programů pro záchyt nádorových onemocnění v ČR v ordinaci praktického lékaře - průběžné výsledky. In . (Eds.) Životné podmienky a zdravie, 2016. 2016.
Kollárová H., Azeem K., Tomášková H., Ševčíková J., Kyselý Z., Horáková D. Výživa a její vliv na prevenci a vznik nádorových onemocnění. Životné podmienky a zdravie, 2016. 2016.
Horáková D., Azeem K., Vlčková J., Pastucha D., Kollárová H. Tuková tkáň a inzulínová rezistence. In Kikalová K. (Eds.) Somatický stav a životní styl dětí a mládeže v olomouckém kraji a kladské oblasti. 2014.
Kollárová H., Azeem K., Tomášková H., Procházka V., Martínek A., Shonová O., Ševčíková J., Horáková D., Janout V. Zdravotní stav a karcinom pankreatu. In Jurkovičová J., Štefániková Z. (Eds.) Životné podmienky a zdravie. 2014.
Kollárová H., Azeem K., Tomášková H., Horáková D., Magnusková S., Ševčíková J., Kamarád V., Janout V. Multivariabilní analýza rizikových faktorů karcinomu jícnu. In Jurkovičová J., Štefániková Z. (Eds.) Životné podmienky a zdravie, 2013. 2013.
Kollárová H. Současné možnosti primární prevence nádorů výživou. Výživa a zdraví 2013. 2013.
Kollárová H., Azeem K., Tomášková H., Horáková D., Janout V. Epidemiologie karcinomu ledvin - analýza rizikových i ochranných faktorů. In Jurkovičová J., Štefániková Z. (Eds.) Životné podmienky a zdravie zborník vedeckých prác. 2012.
KOLLÁROVÁ H., AZEEM K., TOMÁŠKOVÁ H., HORÁKOVÁ D., JANOUT V. Ionizující záření a karcinom ledvin. In Jurkovičová J., Štefániková Z. (Eds.) Životné podmienky a zdravie. 2011.
KOLLÁROVÁ H., AZEEM K., TOMÁŠKOVÁ H., HORÁKOVÁ D., JANOUT V. Významné rizikové faktory při vzniku karcinomu ledvin. In Jurkovičová J., Štefániková Z. (Eds.) Životné podmienky a zdravie. 2011.
Horáková D., Malinčíková J., Pastucha D., Kollárová H., Janout V. Inzulínová rezistence u dětí. In . (Eds.) Životné podmienky a zdravie. 2010.
Kollárová H., Horáková D., Azeem K., Janout V. Karcinom ledvin a rizikové faktory jeho vzniku. In . (Eds.) Životné podmienky a zdravie. 2010.
Šubová D., Kollárová H., Janout V. Medicína založená na důkazu Evidence based medicine. ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE. 2009.
Kollárová H., Máchová L., Horáková D., Čížek L., Janoutová G., Janout V. Obezita a karcinom plic. Životné podmienky a zdravie. 2008.
Kollárová H., Janoutová G., Máchová L., Horáková D., Janout V. Obezita a nádorová onemocnění. Výživa a zdraví 2008. 2008.
Kollárová H., Janoutová G., Čížek L., Janout V. Pasivní kouření a karcinom plic. Životné podmienky a zdravie. 2008.
Kollárová H., Janoutová G., Horáková D., Máchová L., Janout V. Vliv rizikových faktorů pracovního prostředí na vznik karcinomu jícnu. XXXIII. Pachnerovy dny pracovního lékařství. 2008.
Kollárová H., Janoutová G., Horáková D., Šubová D., Janout V. Výživa a karcinom ledviny. Výživa a zdraví 2008. 2008.
Kollárová H., Janoutová G., Horáková D., Janout V. Výživa v epidemiologii nádorových onemocnění. Výživa a zdraví 2008. 2008.
Nakládal Z., Nakládalová M., Janout V., Kollárová H., Čížek L. Azbest na pracovišti a karcinom plic. Pracovní lékařství. 2005.
Nakládal Z., Nakládalová M., Janout V., Kollárová H., Čížek L. Azbest na pracovišti a karcinom plic. VII. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. 2004.
KNIHA - CELEK
Kollárová H., Matoušková I., Horáková D., Vlčková J., Azeem K., Holý O. Vybrané kapitoly z epidemiologie. 2017.
Kollárová H., Horáková D., Azeem K. Základy epidemiologické metodologie. 2014.
KOLLÁROVÁ H., MATOUŠKOVÁ I., HORÁKOVÁ D., VLČKOVÁ J. Vybrané kapitoly z epidemiologie. 2011.
ABSTRAKT
Azeem K., Entrová A., Zatloukalová S., Kollárová H. Pandemie onemocnění covid-19 a faktory výroby a výdeje rekonvalescentní plazmy. Sborník abstrakt XXVII. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. 2021.
Azeem K., Zatloukalová S., Vlčková J., Kollárová H. Hepatitida E jako nemoc z povolání 2008-2018. 29. Pečenkovy epidemiologické dny 2020 (s mezinárodní účastí). 2020.
Petráková A., Príkazský V., Kollárová H., Fundano NT., Ghazal Asswad A., Khan HA., Holm TS. Strengthening core competences of medical and public health students for public health emergencies. EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2020.
Zatloukalová S., Azeem K., Chaloupka O., Vlčková J., Kollárová H. Výskyt infekčních nemocí z povolání přenosných ze zvířat na člověka v České republice v letech 2008-2019. 29. Pečenkovy epidemiologické dny 2020 (s mezinárodní účastí). 2020.
Petráková A., Kollárová H., Pargačová V., Asswad AG., Fundano NT., Holm S., Khan HA. Core Competences for Public Health Emergencies and Humanitarian Assistance: Systematic Review. ASPHER Deans´and Directors´Retreat 2019: Abstracts. 2019.
Kasem A., Zatloukalová S., Azeem K., Holý O., Kollárová H. Profesionální infekce u zdravotníků v České republice v letech 2008–2017. Slezské dny preventivní medicíny. 2019.
Azeem K., Kasem A., Zatloukalová S., Vlčková J., Hanáková B., Nakládal Z., Kollárová H. Virová hepatitida E v Olomouckém kraji v letech 2008–2018. Slezské dny preventivní medicíny. 2019.
Azeem K., Vlčková J., Zatloukalová S., Kollárová H. Výskyt virové hepatitidy E v České republice 2008–2018. Sborník přednášek Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie. 2019.
Petráková A., Horáková D., Kollárová H. ASPHER V4 Working Group established to support V4 public health capacity development. European Journal of Public Health, Volume 28, Issue suppl_4, 1 November 2018. 2018.
Horáková D., Štěpánek L., Dumbrovská L., Kollárová H. Metabolický syndrom v ordinaci praktického lékaře. Globální problémy veřejného zdravotnictvní 2018. 2018.
Kollárová H., Petráková A., Horáková D., Ivanová K. Public Health: New education programme at Faculty of Medicine. European Journal of Public Health, Volume 28, Issue suppl_4, 1 November 2018. 2018.
Kollárová H., Azeem K., Vlčková J., Kyselý Z., Horáková D. Současné možnosti primární prevence vybraných civilizačních nemocí výživou. Slezské dny preventivní medicíny 2018. 2018.
Horáková D., Bouchalová K., Štěpánek L., Holý O., Petráková A., Juríčková L., Kollárová H. Insulin resistance as a potentional risk factor for breast cancer: Dagmar Horakova. European Journal of Public Health. 2017.
Horáková D., Bouchalová K., Cwiertka K., Holý O., Vlčková J., Kollárová H. Rizikové faktory a prevence karcinomu prsu. Sborník konference s mezinárodní účastí Slezské dny preventivní medicíny 2017. 2017.
Štěpánek L., Horáková D., Kollárová H. Visceral adiposity index a jeho vztah k inzulinové rezistenci - pilotní studie. Obezitologie a bariatrie 2017. 2017.
Azeem K., Ševčíková J., Vrbková J., Andrášiková A., Kollárová H. Incidence nádorů ve studii efektivity sekundární prevence nádorových onemocnění v ordinaci praktického lékaře. 27. Pečenkovy epidemiologické dny, sborník abstrakt. 2016.
Horáková D., Bouchalová K., Holý O., Vlčková J., Kollárová H. Lidský papilomavirus a karcinom prsu. Programový sborník XX. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 2016.
Dumbrovská L., Horáková D., Kollárová H. Metabolický syndrom v ordinaci praktického lékaře. 27. Pečenkovy epidemimilogické dny, sborník abstrakt. 2016.
Kollárová H., Azeem K., Tomášková H., Vlčková J., Kyselý Z., Horáková D. Vliv výživy na vznik a prevenci nádorových onemocnění. 27. Pečenkovy epidemiologické dny, sborník abstrakt. 2016.
Vlčková J., Rupeš V., Holý O., Horáková D., Kollárová H. Cesty přenosu a šíření západonilské horečky v ČR. Programový sborník Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2015. 2015.
Horáková D., Azeem K., Horák V., Dumbrovská L., Vlčková J., Kollárová H. Epidemiologický význam metabolického syndromu. Programový sborník Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2015. 2015.
Holý O., Petrželová J., Vlčková J., Röderová M., Kollárová H. Genotypizace kmenů Cronobacter spp. izolovaných z klinických materiálů. Programový sborník Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2015. 2015.
Azeem K., Ševčíková J., Kollárová H. Sekundární prevence karcinomu prostaty v ordinaci praktického lékaře. SBORNÍK ABSTRAKT GLOBÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2015 GLOBAL PUBLIC HEALTH ISSUES 2015. 2015.
Azeem K., Ševčíková J., Kollárová H. Úskalí screeningu kolorektálního karcinomu. Sborník abstrakt Slezské dny preventivní medicíny. 2015.
Kollárová H. Vliv výživy na prevenci a vznik nádorových onemocnění. Slezské dny preventivní medicíny 2015 Sborník abstrakt a prezentací konference. 2015.
Azeem K., Ševčíková J., Kollárová H. Záchyt nádorů v ordinaci praktického lékaře. Programový sborník Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2015. 2015.
Horáková D., Azeem K., Pastucha D., Benešová R., Martínek A., Janout V., Novotný D., Hobzová M., Galuszková D., Kollárová H. Adiponektinémie a predikce kardiometabolického rizika. SBORNÍK ABSTRAKT GLOBÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 GLOBAL PUBLIC HEALTH ISSUES 2014. 2014.
Žídková V., Nakládalová M., Boriková A., Kollárová H. Incidence low back pain u pracovníků automobilky v kontaxtu předběžného posuzování profesionality. Sborník abstrakt (konference Slezské dny preventivní medicíny 2014, 14. ročník). 2014.
Žídková V., Nakládalová M., Kollárová H. Prevence syndromu karpálního tunelu v automobilce. Pracovní lékařství. 2014.
Azeem K., Ševčíková J., Ševčíková V., Talafa V., Kollárová H. Screening onkologických onemocnění v ordinaci praktického lékaře pro dospělé. SBORNÍK ABSTRAKT GLOBÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 GLOBAL PUBLIC HEALTH ISSUES 2014. 2014.
Ševčíková J., Azeem K., Ševčíková V., Talafa V., Kollárová H. Sekundární prevence karcinomu prostaty v ordinaci praktického lékaře. SBORNÍK ABSTRAKT GLOBÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 GLOBAL PUBLIC HEALTH ISSUES 2014. 2014.
Vlčková J., Rupeš V., Kollárová H., Horáková D., Mazánek L., Kenša M. Účinnost repelentu IR 3535 v in vitro testech na veš dětskou. 26. Pečenkovy epidemiologické dny. 2014.
Horáková D., Azeem K., Pastucha D., Kollárová H. Adipocyte fatty acid binding protein and C-reactive protein as potential markers for metabolic syndrome. Journal of Diabetes. 2013.
Ševčíková V., Horáková D., Kollárová H. Časový trend incidence nádorových onemocnění dětí a mladistvých ČR. Sborník abstrakt Globální problémy veřejného zdravotnictví 2013. 2013.
Azeem K., Kollárová H., Tomášková H., Horáková D., Procházka V., Martínek A., Shonová O., Ševčíková J., Janout V. Diabetes mellitus a karcinom pankreatu. Sborník abstrakt (konference Slezské dny preventivní medicíny, 13. ročník). 2013.
Horáková D., Azeem K., Kollárová H. Inzulínová rezistence jako rizikový faktor. Sborník abstrakt (konference Slezské dny preventivní medicíny, 13. ročník). 2013.
Kollárová H., Azeem K., Tomášková H., Horáková D., Procházka V., Martínek A., Shonová O., Ševčíková J., Janout V. Pohybová aktivita a karcinom pankreatu. Sborník abstrakt (konference Slezské dny preventivní medicíny, 13. ročník). 2013.
Žídková V., Nakládalová M., Kollárová H. Pracovnělékařské služby v kostce. Sborník abstrakt (konference Slezské dny preventivní medicíny, 13. ročník). 2013.
Žídková V., Nakládalová M., Kollárová H. Profesionální nemoci z přetěžování horních končetin. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2013, Sborník abstrakt. 2013.
Ševčíková J., Azeem K., Kollárová H. Zhoubné novotvary kůže a jejich záchyt v první linii. Sborník abstrakt (konference Slezské dny preventivní medicíny, 13. ročník). 2013.
Kollárová H., Azeem K., Tomášková H., Horáková D., Magnusková S., Kamarád V., Janout V. Epidemiologická studie karcinomu jícnu. Sborník abstrakt (Konference Globální problémy veřejného zdravotnictví 2012). 2012.
Vlčková J., Kollárová H., Horáková D., Holý O. Infekční onemocnění přenášená členovci. Program X. konference DDD 2012 a abstrakty příspěvků. 2012.
Azeem K., Kollárová H., Tomášková H., Janout V. Inzulínová rezistence a metabolický syndrom. Sborník abstrakt (Konference Globální problémy veřejného zdravotnictví 2012). 2012.
Horáková D., Pastucha D., Kollárová H. Proteiny tukové tkáně a inzulínová rezistence. Obezitologie a bariatrie 2012, sborník abstrakt. 2012.
HORÁKOVÁ D., KOLLÁROVÁ H., AZEEM K., HOLÝ O. Genetické determinace inzulínové rezistence. Moravské epidemiologické dny sborník abstrakt. 2011.
AZEEM K., HORÁKOVÁ D., KOLLÁROVÁ H., JANOUT V. Genetický podklad karcinomu ledvin. Moravské epidemiologické dny sborník abstrakt. 2011.
HORÁKOVÁ D., PASTUCHA D., HOLÝ O., KOLLÁROVÁ H., JANOUT V. Inzulínová rezistence, rizikové faktory a možnosti prevence. Slezské dny preventivní medicíny 2011 sborník abstrakt. 2011.
KOLLÁROVÁ H., AZEEM K., TOMÁŠKOVÁ H., HORÁKOVÁ D., JANOUT V. Ionizující záření a karcinom ledvin. Sborník abstrakt Globální problémy veřejného zdravotnictví 2011. 2011.
AZEEM K., KOLLÁROVÁ H., HORÁKOVÁ D., JANOUT V. Karcinom ledvin – další perspektiva. Slezské dny preventivní medicíny 2011 sborník abstrakt. 2011.
KOLLÁROVÁ H., AZEEM K., HORÁKOVÁ D., TOMÁŠKOVÁ H., JANOUT V. Karcinom ledvin-rizikové faktory jeho vzniku. Moravské epidemiologické dny sborník abstrakt. 2011.
AZEEM K., KOLLÁROVÁ H., JANOUT V. Molecular epidemiology of kidney cancer. Folia Medica Cassoviensia. 2011.
MAGNUSKOVÁ S., KOLLÁROVÁ H., Kamarád V. Rizikové faktory rakoviny jícnu. Slezské dny preventivní medicíny 2011 sborník abstrakt. 2011.
HOLÝ O., Chmelař D., KOLLÁROVÁ H., VLČKOVÁ J. Vliv kyslíku na růst anaerobních patogenních bakterií. Sborník abstraktů přednášek. 2011.
AZEEM K., KOLLÁROVÁ H., HORÁKOVÁ D., TOMÁŠKOVÁ H., JANOUT V. Výživa a riziko vzniku karcinomu ledvin. Sborník abstrakt Globální problémy veřejného zdravotnictví 2011. 2011.
AZEEM K., KOLLÁROVÁ H., HORÁKOVÁ D., JANOUT V. Životní styl a karcinom ledvin. Slezské dny preventivní medicíny 2011 sborník abstrakt. 2011.
Horáková D., Kollárová H., Azeem K., Janout V. Diabetes jako rizikový faktor karcinomu pankreatu. Sborník abstrakt (konference Slezské dny preventivní medicíny, 10. ročník). 2010.
Vlčková J., Rupeš V., Chmela J., Mazánek L., Horáková D., Kollárová H. Epidemiologická situace ve výskytu pedikulózy v Olomouckém kraji. IX. konference DDD 2010 Přívorovy dny sborník abstraktů. 2010.
Magnusková S., Kollárová H., Kamarád V. Epidemiologie nežádoucích účinků. Sborník abstrakt (konference Slezské dny preventivní medicíny, 10. ročník). 2010.
Kollárová H., Azeem K., Horáková D., Janout V. Hlavní rizikové faktory při vzniku karcinomu ledvin. Sborník abstrakt (Konference Globální problémy veřejného zdravotnictví 2010). 2010.
Horáková D., Kollárová H., Janout V. Možnosti včasné detekce inzulínové rezistence. Sborník abstrakt (Konference Globální problémy veřejného zdravotnictví 2010). 2010.
Azeem K., Kollárová H., Horáková D., Janout V. Studium familiárních forem karcinomu ledvin. Sborník abstrakt (Konference Globální problémy veřejného zdravotnictví 2010). 2010.
Kollárová H., Azeem K., Tomášková H., Horáková D., Janout V. Vliv zevního prostředí a socioekonomického statutu na vznik karcinomu ledvin. Sborník abstrakt (konference Slezské dny preventivní medicíny, 10. ročník). 2010.
Vlčková J., Horáková D., Kollárová H., Janout V. EPIDEMIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY VIROVÉ HEPATITIDY C. 23. Pečenkovy epidemiologické dny. 2009.
Horáková D., Kollárová H., Janoutová G., Pastucha D., Janout V. Epidemiologie metabolického syndromu. Sborník abstrakt. Slezské dny preventivní medicíny 9. ročník. 2009.
Kollárová H., Janoutová G., Horáková D., Šubová D., Janout V. Kouření, alkohol a BMI jako rizikové faktory vzniku karcinomu ledvin. Sborník abstrakt. Slezské dny preventivní medicíny 9. ročník. 2009.
Horáková D., Kollárová H., Pastucha D., Janoutová G., Janout V. Proteiny tukové tkáně a inzulinová senzitivita. Psychiatrie pro praxi. 2009.
Horáková D., Kollárová H., Janout V. Reakce po očkování. Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (2. ročník). 2009.
Kollárová H., Janoutová G., Horáková D., Šubová D., Janout V. Vliv výživy na vznik nádorových onemocnění. Sborník abstrakt. Slezské dny preventivní medicíny 9. ročník. 2009.
Procházka V., Kollárová H., Tozzi I., Havlík R., Janoutová G., Janout V. Klinika a epidemiologie karcinomu pankreatu. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2007.
Máchová L., Horáková D., Kollárová H., Janoutová G., Čížek L., Janout V. Particulate air pollution and the risk of cardiovacular disease. Central European Journal of Public Health. 2007.
nakládal Z., Kollárová H., Čížek L., Janoutová G., Nakládalová M., Janout V. Karcinom plic v souvislosti s exogenními vlivy. Pracovní lékařství. 2006.
Kollárová H., Čížek L., Janoutová G., Janout V. RTG vyšetření z důvodu pracovního zařazení a riziko vzniku karcinomu plic. Sborník souhrnů. XXXI. Pachnerovy dny pracovního lékařství. 2006.
Nakládal Z., Nakládalová M., Janout V., Kollárová H., Čížek L. Azbest na pracovišti a karcinom plic. Pracovní lékařství. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Petráková A., Kollárová H., Pargačová V., Fundano NT. Core Competences for Public Health Emergencies and Humanitarian Assistance: Systematic Review. 2019.
Žídková V., Nakládalová M., Kollárová H. Dohled na pracovišti v rámci pracovnělékařských služeb. 2015.
Horák V., Horáková D., Azeem K., Pastucha D., Kollárová H. Inzulínová rezistence a kardiometabolické riziko u obézních dětí a adolescentů. 2014.
Horáková D., Máchová L., Kollárová H., Janoutová G., Janout V. Epidemiologické charakteristiky diabetu v ČR. Slezské dny preventivní medicíny. 2008.
Horáková D., Kollárová H., Janoutová G., Janout V., Pastucha D. Epidemiologické charakteristiky metabolického syndromu. Celostátní sjezd mikrobiologie a epidemiologie. 2008.
Horáková D., Kollárová H., Janoutová G., Janout V. Epidemiologické charakteristiky metabolického syndromu. Celostátní sjezd mikrobiologie a epidemiologie. 2008.
Kollárová H., Horáková D., Máchová L., Janoutová G., Janout V. Epidemiologická studie genetických a behaviorálních rizikových faktorů karcinomu pankreatu. Liškutínovy dny 2007. 2007.
Horáková D., Máchová L., Kollárová H., Janoutová G., Janout V. Epidemiologické charakteristiky diabetu v ČR. 1. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
Horáková D., Máchová L., Kollárová H., Janoutová G., Janout V. Epidemiologické charakteristiky diabetu v ČR. 1. Olomoucké dny antropologie a biologie. 2007.
Kollárová H., Horáková D., Máchová L., Janoutová G., Janout V. Epidemiologie karcinomu jícnu. Slezské dny preventivní medicíny 7. ročník. 2007.
Kollárová H., Horáková D., Máchová L., Janoutová G., Čížek L., Janout V. Obezita a karcinom plic. Životné podmienky a zdravie. 2007.
Kollárová H., Máchová L., Janoutová G., Horáková D., Čížek L., Janout V. Obezita jako ochranný faktor karcinomu plic? 10. konference na téma "Aktuální problémy v obezitologii". 2007.
Máchová L., Čížek L., Horáková D., Kollárová H., Janout V. Obezita jako rizikový faktor nádorových onemocnění. 10. konference na téma "Aktuální problémy v obezitologii". 2007.
Máchová L., Kollárová H., Horáková D., Čížek L., Janoutová G., Janout V. Obezita jako rizikový faktor pro gynekologické nádory. Slezské dny preventivní medicíny. 2007.
Máchová L., Horáková D., Kollárová H., Čížek L., Janoutová G., Janout V. Obezita jako rizikový faktor pro nádroy zažívacího ústrojí. Slezské dny preventivní medicíny. 2007.
Kollárová H., Janoutová G., Čížek L., Janout V. Pasivní kouření a karcinom plic. Životné podmienky a zdravie. 2007.
Horáková D., Kollárová H., Máchová L., Janoutová G. Rizikové faktory rozvoje inzulínové rezistence. Slezské dny preventivní medicíny. 2007.
Kollárová H., Horáková D., Máchová L., Janoutová G., Janout V. Rizikové faktory vzniku karcinomu jícnu. Slezské dny preventivní medicíny 7. ročník. 2007.
Horáková D., Vlčková J., Jirák Z., Máchová L., Kollárová H., Čížek L., Janoutová G., Janout V. Výsledky měření tělesného tuku u obézních osob různými metodami. 10. konference na téma "Aktuální problémy v obezitologii". 2007.
Kollárová H., Čížek L., Koutná J., Beška F., Lorenc J., Janout V. Kouření a histologické typy karcinomu plic. Slezské dny preventivní medicíny. Karviná: 1.2.2006. 2006.
Kollárová H., Čížek L., Koutná J., Beška F., Lorenc J., Janout V. Kouření a histologické typy karcinomu plic. Slezské dny preventivní medicíny. Karviná: 1.2.2006. 2006.
Kollárová H., Janoutová G., Foretová L., Martínek A., Shonová O., Procházka V., Horáková D., Čížek L., Janout V. Rizikové faktory pracovního prostředí a karcinom pankreatu. III. kongres nemocí z povolání s mezinárodní účastí. Luhačovice: 3.11.-4.11.2006. 2006.
Kollárová H., Čížek L., Janoutová G., Janout V. Výživa a karcinom plic. Výživa a zdraví 2006. Výživa - základní nástroj prevence. Celostátní konference s mezinárodní účástí. Teplice: 19.-21.9.2006. 2006.
Čížek L., Máchová L., Koutná J., Beška F., Kollárová H., Horáková D., Lorenc J., Janout V. Využití databáze preventivních prohlídek k epidemiologickým studiím. Slezské dny preventivní medicíny. 5. ročník. 2005.
Čížek L., Máchová L., Koutná J., Beška F., Kollárová H., Horáková D., Lorenc J., Janout V. Využití databáze preventivních prohlídek k epidemiologickým studiím. Slezské dny preventivní medicíny. 5. ročník. 2005.
Nakládal Z., Nakládalová M., Janout V., Kollárová H., Čížek L. Azbest na pracovišti a karcinom plic. VII. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. 2004.
Nakládal Z., Nakládalová M., Janout V., Kollárová H., Čížek L. Nádory plic a průdušek a pracovní prostředí. 2004.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Nakládal Z., Nakládalová M., Janout V., Kollárová H., Čížek L. Azbest na pracovišti a karcinom plic. VII. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie, Martin, 22.- 23. října. 2004.
RECENZE
Sachová P., Kollárová H., Azeem K., Mrázková E., Jiřík V., Vojkovská K., Kozáková I., Janout V. A study evaluating noise levels at selected schools in the Czech Republic. In Nakládalová M. (Eds.) Central European Journal of Public Health. 2018.
PROJEKT
Horák V., Horáková D., Kollárová H., Azeem K., Pastucha D., Kocvrlich M., Horák S., Ševčíková V., Talafa V. Inzulínová rezistence a kardiometabolické riziko u obézních dětí a adolescentu. Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
SEDLÁK LEF Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 2009
MAGNUSKOVÁ LEF Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 2012
ŠEVČÍKOVÁ LEF Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 2015
TALAFA LEF Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 2015
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)