MUDr. Jiří Charamza

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585632277,585632823
Pracoviště:
Ústav normální anatomie
Org. jednotka:
Lékařská fakulta
Adresa:
Dostavba Teoretických ústavů
Místnost:
1.576
Pracovní zařazení:
odborný asistent
ČLÁNEK
Stříbrná L., Kopecký M., Matejovičová B., Charamza J. BODY MASS INDEX A IMAGE TĚLA U ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH STUDENTEK NA VYSOKÉ ŠKOLE. Slovenská antropológia. 2017.
Kikalová K., Kopecký M., Charamza J., Zemánek P. Tělesné složení studentek Univerzity Palackého v Olomouci s ohledem na riziko skryté obezity. Slovenská antropológia. 2017.
Kopecký M., Kikalová K., Charamza J. SEKULÁRNÍ TREND V TĚLESNÉ VÝŠCE A HMOTNOSTI DOSPĚLÉ POPULACE V ČESKÉ REPUBLICE. Časopis lékařů českých. 2016.
Kikalová K., Kopecký M., Charamza J., Tomanová J., Zemánek P. Somatický stav a krevní tlak 10-15letých chlapců v olomouckém kraji. Česká antropologie. 2016.
Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J. Samohodnocení tělesné výšky, hmotnosti a BMI u 11-15letých dívek. Česká antropologie. 2014.
Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Zemánek P. Somatický stav 6–18letých chlapců a dívek v Olomouckém kraji. Česká antropologie. 2014.
Zemánek P., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Bezděková M. Stravovací návyky žáků základních škol v Olomouckém kraji. Česká antropologie. 2014.
Tomanová J., Kopecký M., Kikalová K., Zemánek P., Charamza J. Užívání hormonální antikoncepce u dospívajících dívek v olomouckém regionu. Česká antropologie. 2014.
Tomanová J., Kopecký M., Kikalová K., Zemánek P., Charamza J. Užívání hormonální antikoncepce u dospívajících dívek v olomouckém regionu. Česká antropologie. 2014.
Kikalová K., Kopecký M., Tomanová J., Charamza J. Vybrané aspekty sexuálního chování a užívání antikoncepčních metod. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. 2014.
Kikalová K., Charamza J., Kutal M. MICROCIRCULATION IN THE AGGREGATED LYMPHOID NODULES IN PIGS. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Vaverka M., Charamza J., Kikalová K., Krahulík D. Morfologická studie lamina terminalis a její klinický význam. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
Bartoněk L., Keprt J., Charamza J., Hrabálek L. Computer aided measurement of biomechanical characteristics of cadaverous lumbar spines. Central European Journal of Physics (online). 2004.
Přidalová M., Kobzová J., Vařeková R., Charamza J. Srovnání tělesného složení u olomoucké a českobudějovické populace dětí mladšího školního věku. In Thurzo M. (Eds.) Česká antropologie. 2001.
Machálek L., Holibková A., Charamza J., Cach A., Holibka R. A contribution to the anomalies of the arm flexors. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Medicae. Biomedical Papers. 1998.
Charamza J., Machálek L., Holibková A., Cach A. A contribution to the anomalous penetration of the sciatic nerve through the greater sciatic foramen. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Medicae. Biomedical Papers. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zemánek P., Tomanová J., Kikalová K., Charamza J., Kopecký M., Bezděková M. Analýza zdravotního stavu pedagogických pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci. In Kopecký M., Tomanová J., Zemánek P. (Eds.) Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
Zemánek P., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Bezděková M. Životní styl dětí na základních školách v Olomouckém kraji. In Kopecký M., Tomanová J., Zemánek P. (Eds.) Fórum zdraví ve vzdělávání 2014. 2014.
Tomanová J., Charamza J., Kopecký M., Kikalová K., Zemánek P., Majerová J., Bezděková M. Analýza hladiny glukózy jako rizikový faktor pro vznik diabetu mellitu u pedagogických pracovníků. In Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Charamza J., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Zemánek P., Bezděková M., Majerová J. Sledování kardiovaskulárního rizika ve vztahu k výživě, hladinám celkového cholesterolu a krevního tlaku u běžné populace. Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Kikalová K., Charamza J. A film introduction to topographical and anatomical dissection of the extremities. Abstracts to the 42nd Congress of the Slovak Anatomical Society with International Participation. 2004.
Bartoněk L., Keprt J., Charamza J., Hrabálek L. Utilization of speckle techniques at measurements of biomechanical characteristics of cadaverous human lumbar spine samples after application of various surgical fixation methods. Proceeding of International Conference on Novel Optical Instrumentation for Biomedical Applications. 2003.
Charamza J., Vaverka M., Hrabálek L., Kikalová K. Surgical importance of cervical posterior longitudinal ligament - an anatomical study. Onemocnění páteře. Kniha abstrakt. 2002.
Kikalová K., Kutal M., Charamza J. The microvasculature of swine Payer´s patches. Trendy a perspektivy současné morfologie. Abstrakty 40. sjezdu České anatomické společnosti s mezinárodní účastí. 2002.
Bartoněk L., Keprt J., Charamza J., Hrabálek L. Applications computer equipment at optical-mechanical measurements of biomechanical characteristics of cadaverous lumbar spines. Proceedings of 39th International Conference in "Experimental Stress Analysis". 2001.
Vařeková R., Přidalová M., Kobzová J., Charamza J. Vztah držení těla k tělesnému složení olomouckých dětí. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2000.
Vařeková R., Přidalová M., Kobzová J., Charamza J. Vztah držení těla k tělesnému složení olomouckých dětí. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2000.
Charamza J., Hrabálek L., Keprt J., Bartoněk L. Biomechanická studie různých operačních fixačních metod kadaverózní lidské bederní páteře. Zborník z 38. zjazdu slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. 1999.
KNIHA - CELEK
Kikalová K., Kopecký M., Charamza J., Cymek L. Somatologie 3 - Centrální nervový systém. 2014.
Zemánek P., Charamza J. Úvod do epidemiologie. 2014.
Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Bezděková M., Charamza J. Somatologie 1. Podpůrně pohybový systém. 2013.
Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Bezděková M., Charamza J. Somatologie 1 Podpůrně pohybový systém. 2013.
Machálek L., Luňáček L., Konečný J., Laichman S., Filipčíková R., Bezdičková M., Charamza J., Kikalová K. Fotografický interaktivní atlas člověka. Hrudník a končetiny. Fotografický interaktivní atlas člověka. 2009.
ABSTRAKT
Kikalová K., Kopecký M., Charamza J., Tomanová J., Zemánek P. Blood pressure of girls aged 10 to 18 with respect to intra-abdominal fat tissue. Biomedical Papers-Olomouc. 2015.
Luňáček L., Konečný J., Machálek L., Filipčíková R., Bezdičková M., Charamza J., Laichman S., Kikalová K. Novinky v projektu Fotografický interaktivní atlas člověka. Mefanet 2009 ? 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. 2009.
Machálek L., Charamza J., Kikalová K. REPORT ON AN ANOMALY OF ANSA CERVICALIS PROFUNDA. Morphology 2008, 44th International Congress on Anatomy and 45th Lojda Symposium on Histochemistry. 2008.
Výborná E., Machálek L., Charamza J. DEMONSTRATION OF THE PERITONEAL CAVITY (PREPARATION FOR DISSECTION). Morphology 2008 (44th International Congress on Anatomy and 45th Lojda Symposium on Histochemistry). 2008.
Charamza J., Kikalová K., Vaverka M., Pospíšilová E. Fenestration of lamina terminalis from the anatomical point of view. Program a sborník 43.sjezdu České anatomické společnosti. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kopecký M., Charamza J., Hrubá R., Stříbrná L., Cymek L. Body Mass Index a motorická výkonnost 6–8letých chlapců a dívek. 2018.
Kopecký M., Charamza J., Matejovičová B., Sandanusová A. Porovnání somatického stavu 6–8letých chlapců a dívek z Olomouckého a Nitranského kraje. 2018.
Gomula A., Ziomkiewicz A., Daniel D., Nowak-Sczepanska J., Kopecký M., Charamza J., .., .., .. Prevalence of overweight and obesity among schoolchildren from the Polish - Czech cross border areas. 2016.
Hrubá R., Kopecký M., Charamza J., Kikalová K. Somatický stav žen v prvním trimestru. 2016.
Zemánek P., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Bezděková M. Stravovací návyky žáků základních škol v Olomouckém kraji. 2014.
Zemánek P., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Bezděková M. Životní styl dětí na základních školách v Olomouckém kraji. 2014.
Tomanová J., Charamza J., Kopecký M., Kikalová K., Zemánek P., Majerová J., Bezděková M. ANALÝZA HLADINY GLUKÓZY JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR PRO VZNIK DIABETU MELLITU U PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. 2012.
Zemánek P., Tomanová J., Kikalová K., Charamza J., Kopecký M., Bezděková M. Analýza zdravotního stavu pedagogických pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci. 2012.
Charamza J., Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Zemánek P., Majerová J., Bezděková M. SLEDOVÁNÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA VE VZTAHU K VÝŽIVĚ, HLADINÁM CELKOVÉHO CHOLESTEROLU A KREVNÍHO TLAKU U BĚŽNÉ POPULACE. 2012.
Charamza J., Machálek L., Bezdičková M., Filipčíková R., Kikalová K., Bezděková M. Příspěvek k varietám svalů a cév na horní končetině člověka. Kasuistika. 2010.
Bezdičková M., Filipčíková R., Charamza J., Machálek L., Blažková Z. VARIATION IN THE SENZORY INNERVATION OF THE DORSUM OF THE FOOT - A CASE REPORT. 2010.
Luňáček L., Konečný J., Machálek L., Filipčíková R., Bezdičková M., Charamza J., Kikalová K., Laichman S. Novinky v projektu Fotografický interaktivní atlas člověka. Mefanet 2009 ? 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. 2009.
Luňáček L., Konečný J., Machálek L., Filipčíková R., Bezdičková M., Charamza J., Laichman S., Kikalová K. Novinky v projektu Fotografický interaktivní atlas člověka. Mefanet 2009 ? 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. 2009.
Luňáček L., Konečný J., Machálek L., Bezdičková M., Filipčíková R., Charamza J., Kikalová K., Laichman S. Photographic Interactive Atlas of Human Body. Chest and Limbs. Morphology 2009 (Book of Abstracts). 2009.
Luňáček L., Konečný J., Machálek L., Bezdičková M., Filipčíková R., Charamza J., Laichman S., Kikalová K. Photographic Interactive Atlas of Human Body. Chest and Limbs. Morphology 2009 (Book of Abstracts). 2009.
Luňáček L., Konečný J., Machálek L., Laichman S., Filipčíková R., Bezdičková M., Charamza J., Kikalová K. Pokroky v tvorbě Fotografického interaktivnho atlasu. Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci. 2009.
Machálek L., Charamza J., Bezdičková M., Kikalová K., Bezděková M. The superficial ulnar artery ? a case report. Morphology 2009 ? 45th International Congress on Anatomy and 46 Lojda Symposium on Histochemistry. 2009.
Machálek L., Charamza J., Kikalová K., Bezděková M. REPORT ON AN ANOMALY OF ANSA CERVICALIS PROFUNDA. Morphology 2008, 44th International Congress on Anatomy and 45th Lojda Symposium on Histochemistry. 2008.
Výborná E., Machálek L., Charamza J. DEMONSTRATION OF THE PERITONEAL CAVITY (PREPARATION FOR DISSECTION). Morphology 2008 (44th International Congress on Anatomy and 45th Lojda Symposium on Histochemistry). 2008.
Výborná E., Machálek L., Charamza J. DEMONSTRATION OF THE PERITONEAL CAVITY (PREPARATION FOR DISSECTION). Morphology 2008 (44th International Congress on Anatomy and 45th Lojda Symposium on Histochemistry). 2008.
Machálek L., Charamza J., Výborná E., Laichman S. Topografie břišní dutiny. On ? line přenos. Severomoravské gastroenterologické symposium. 2008.
Charamza J., Vaverka M., Kikalová K. A contibution to the variations of cerebral anterior communicating artery. 41.mezinárodní sjezd Slovenské anatomické společnosti. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J., Charamza J., Majerová J., Chrásková M., Bezděková M. Antropologicko - psychologicko - sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2012.
Lichnovský V. V. moravský morfologický den. In Lichnovský V., Holibka V., Černochová D., Charamza J., Pospíšilová E., Erdösová B., Molíková R., Kylarová D. (Eds.) . 2004.
SBORNÍK - CELEK
Sborník abstrakt - V. moravský morfologický den. In Lichnovský V., Holibka V., Černochová D., Charamza J., Pospíšilová E., Erdösová B., Kylarová D., Molíková R. (Eds.) LF UP. 2004.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Luňáček L., Konečný J., Machálek L., Charamza J., Filipčíková R., Bezdičková M., Laichman S., Bezděková M., Kikalová K. Fotografický interaktivní atlas člověka. Verze 2.0. 2010.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Laichman S., Charamza J., Filipčíková R., Bezdičková M., Machálek L. Fotografický interaktivní atlas člověka. Výukový portál Mefanet. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Machálek L., Charamza J., Kikalová K., Bezděková M. REPORT ON AN ANOMALY OF ANSA CERVICALIS PROFUNDA. 2008.
Kikalová K., Machálek L., Charamza J., Kutal M. A CONTRIBUTION TO THE ANOMALIES OF THE NECK MUSCLES. 2008.
Machálek L., Charamza J., Výborná E., Laichman S. Topografie břišní dutiny. On ? line přenos. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.